Εισαγωγή

Η διείσδυση των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους της σύγχρονης κοινωνίας δημιουργεί νέες τάσεις στην αγορά εργασίας, προκλήσεις και ευκαιρίες μέσα από τη [...]