ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θα μας βρείτε:

Τηλέφωνο  2843029465
Fax  2843029465
Email  mail@eeeek-siteias.las.sch.gr

και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας:

https://blogs.sch.gr/eeeeksitlas

 

Σχολιάστε