ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διευθύντρια
Λαμπρινή Γρηγόρη-Αγγλικών

Λάζος Σωτήρης-Φυσικής Αγωγής
Παπαδοπούλου Στέλλα-Αγγλικών
Λασπά Άννα-Μουσικός
Σεγίσογλου Ευφροσύνη-Κοινωνιολόγος
Κονταράτος Τάσος-Φιλόλογος
Δημητρίου Καλλιόπη-Θεολόγος
Γυφτοκώστας Κων/νος-Φυσικός
Γκίκας Εμμανουήλ-Φυσικός
Παπαϊωάννου Αναστασία-Φιλόλογος
Σεραφείμ Καλτσάς-Πληροφορικής
Αυγερινός Αντώνης-Καλλιτεχνικών
Βασιλική Κουζούλα-Μαθηματικός
Ειρήνη Τριανταφυλλούδη-Φιλόλογος
Ιωάννα Αποστόλου-Γερμανικών
Φώτης Σταύρου-Οικονομολόγος

Top