Γιατί να μάθουμε Μαθηματικά

Ένας καθηγητής Μαθηματικών ανεξάρτητα από το πόσο αγαπά τη δουλειά του και κατά πόσο η επικοινωνία του με τους μαθητές του είναι δυνατή, αντιμετωπίζει πάντα [...]

Χωρίς εικόνα

90 minutes

Konstantinos Georgiou has a worthspread idea about the goals we do have in our everyday lives. He seperates time in 90 minutes, like a football [...]