Ακούω προσεκτικά

Εξάσκηση στην ακολουθία οδηγιών (οδηγίες ώστε οι μικροί μαθητές να εξασκούνται σε προφορικές οδηγίες) με απλούς και βιωματικούς τρόπους: Αρχικά ρωτήστε το παιδί τι βλέπει [...]