Έργο Φιλαναγνωσίας- A Reading Project

Γλώσσες: Ελληνικά και Αγγλικά

Τρόποι: 1.  κείμενα διαθεματικής προσέγγισης

2. δανεισμός βιβλίων από την σχολική βιβλιοθήκη

3. βιβλία βιβλιοθήκης Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

4. e-reading

style="border:1px solid rgba(0,0,0,0.1);border-radius:2px;box-sizing:border-box;overflow:hidden;position:relative;width:100%;background:#F4F4F4">


Δείτε στο https://padlet.com/ 

Top