Ξένοι στην ίδια πόλη

Η ιδέα – ο στόχος – το πνεύμα

Είναι αλήθεια πως το θέμα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι δύσκολο, περίπλοκο και ευαίσθητο. Όταν αποφασίσαμε ν’ ασχοληθούμε μ’ αυτό και να γυρίσουμε μια σχετική ταινία, θελήσαμε να κάνουμε μια προσέγγιση όσο το δυνατόν πιο αυθεντική. Θελήσαμε ν’ αποτυπώσουμε στην κάμερα τις μαρτυρίες αλλά και την καθημερινότητα των μαθητών του διαπολιτισμικού σχολείου με τη μορφή του ντοκιμαντέρ. Θελήσαμε να κάνουμε κεντρικό άξονα προβληματισμού το θέμα της γλώσσας και να δείξουμε τη διαδικασία της μετάβασης από την άγνοια ή την ανεπάρκεια και συνεπώς την απομόνωση και τη δυσκολία στην κατανόηση και τη γνώση και άρα την επαφή και την ένταξη.

Η ταινία θέτει σαν κύριο στόχο να αναδείξει την επίδραση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην ενσωμάτωση στην ελληνική κοινωνία των παιδιών που προέρχονται από το εξωτερικό, αλλά και τις νέες συνθήκες της κοινωνίας, που αποκτά πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, ώστε να καταδειχθεί η ανάγκη ανεκτικότητας και σεβασμού στο διαφορετικό.

Από τη φύση της η διαπολιτισμική εκπαίδευση (δια-πολιτισμική και όχι πολυ-πολιτισμική, δηλαδή δεχόμενη την αμοιβαία επιρροή και όχι απλώς τη συνύπαρξη) συνενώνει τους δύο  φαινομενικά αντίθετους πυλώνες: από τη μια την ποικιλότητα, που δίνει νόημα στην ανθρωπότητα, κι από την άλλη την ανάγκη επικοινωνίας και προσαρμογής. Κι αυτό προκύπτει από την ταινία. Ελπίζουμε…

Γιούλη Χρονοπούλου

Υπεύθυνη ταινίας

Σχολιάστε

Top