Παιχνίδια με τους ήχους

Το θέμα και οι στόχοι της ταινίας

Τα «Παιχνίδια με τους ήχους» έχουν ως θέμα τους τον ήχο και τις ιδιότητές του. Η ταινία αποτελεί  μια παιδαγωγική πρόταση για τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν βασικές μουσικές δεξιότητες. Μέσα από τις παιδαγωγικές δραστηριότητες που παρουσιάζονται στην ταινία, προτείνεται  ένας τρόπος για το πώς τα παιδιά μαθαίνουν να ακούνε, να αντιλαμβάνονται και να αναπαράγουν ήχους χρησιμοποιώντας τη φωνή τους και άλλα  μικρά μουσικά όργανα.

Τα παιδιά φτάνουν στη γνώση και τη δημιουργία μέσα από το παιχνίδι. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να παίζουν, να παίζουν  ένα παιχνίδι, του οποίου οι κανόνες οδηγούν στην επίτευξη των στόχων που θέτει ο/η εκπαιδευτικός.

Η οργάνωση των παιδιών σε ομάδες, όπως προτείνεται από την ταινία, εξυπηρετεί τόσο τους εκπαιδευτικούς στην οργάνωση του χρόνου, όσο και στην επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων όπως είναι η σύσφιξη των σχέσεων των παιδιών μέσα στην τάξη και η ένταξη όλων των παιδιών στην ομάδα.

Τα παιχνίδια που παρουσιάζονται στο DVD είναι ένας οδηγός για τους εκπαιδευτικούς. Το ζητούμενο δεν είναι να τα ακολουθηθούν σαν «συνταγή», αλλά με βάση αυτά, να επινοήσουν και να συμπληρώσουν τα δικά παιχνίδια, που θα τους οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων του μαθήματος της μουσικής.

Πως μπορούμε να προβάλουμε την ταινία στην τάξη

Το DVD περιέχει τέσσερις μικρές ταινίες. Κάθε ταινία έχει σαν θέμα μία από τις ιδιότητες του ήχου, διαρκεί περίπου δεκαεπτά λεπτά και αποτελείται από τρία μέρη. Σε μία διδακτική ώρα ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να προβάλει μία από τις ταινίες του DVD.

Στο πρώτο μέρος κάθε ταινίας υπάρχει μία εισαγωγή για τον ήχο η οποία είναι ίδια και για τις τέσσερις ταινίες. Μετά ακολουθεί μία μικρή ανάλυση για την συγκεκριμένη ιδιότητα του ήχου που αποτελεί και το θέμα της αντίστοιχης ταινίας.

Στο δεύτερο μέρος κάθε ταινίας βλέπουμε παιχνίδια στην τάξη, τα οποία αφορούν στην ιδιότητα του ήχου που πραγματεύεται η ταινία. Η εφαρμογή αυτών των παιχνιδιών στην τάξη μπορεί να γίνει η αφορμή για να επινοήσουν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί τα δικά τους παιχνίδια.

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος κάθε ταινίας υπάρχει ένα παιχνίδι αλληλεπίδρασης. Σε αυτό το μέρος παίζουν οι μαθητές – θεατές της ταινίας. Εδώ θα πρέπει να ελέγχετε τη ροή της ταινίας με ένα τηλεχειριστήριο ούτως ώστε να σταματάτε με PAUSE την ταινία πριν δοθεί η απάντηση από την τηλεόραση. Γι αυτό το λόγο θα ήταν καλό να έχετε δει από πριν την ταινία που πρόκειται να  προβάλετε στην τάξη.

Ελπίζουμε να διασκεδάσετε και εσείς και οι μαθητές σας και να συνεχίσετε τα παιχνίδια γιατί μην ξεχνάτε ότι η μουσική είναι παιχνίδι!

Παναγιώτης Τσιρίδης

Μουσικοπαιδαγωγός

Σχολιάστε

Top