Προτεινόμενες Δραστηριότητες πριν και κατά τη διάρκεια της προβολής

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ:

Συστήνεται να γίνει «πάγωμα» της εικόνας στην αρχή της ταινίας, εκεί όπου παρουσιάζεται το εξώφυλλο του βιβλίου και ο ψευδότιτλος. Ακολουθεί συζήτηση γύρω από τον τίτλο και τα παιδιά προσπαθούν από αυτόν να μαντέψουν το περιεχόμενο του βιβλίου, ενώ διατυπώνονται ανάλογες εικασίες και με αφορμή την εικόνα. Ο/η εκπαιδευτικός ρωτά αν ο/η συγγραφέας είναι γνωστός/ή στα παιδιά και αν ναι από πού,  τι άλλο έχει γράψει ( αν δεν είναι γνωστός η ερώτηση αξιοποιείται στο τέλος).

Ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο των παιδιών η καταγραφή των αρχικών ιδεών που γίνεται στα πλαίσια της συζήτησης μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να  γίνεται, έτσι ώστε να ανατρέξουν σε αυτήν στο τέλος.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ:

Στο πρώτο από τα σημεία της ταινίας, όπου τα παιδιά- πρωταγωνιστές μαζεύουν λέξεις σταματά η προβολή και ο/η εκπαιδευτικός εφιστά την προσοχή των μαθητών. Μπορεί , για παράδειγμα να τους ρωτήσει τι κάνουν τα παιδιά και σε τι θα τους χρησιμεύσει αυτή τους η ενέργεια . Ακολουθεί ολιγόλεπτη παράθεση απόψεων και συμπληρώνεται το ατομικό ή ομαδικό δελτίο με τις αρχικές προβλέψεις.

Σχολιάστε

Top