Εditorial

Με αφορμή την επέτειο της 13ης Οκτωβρίου, η Διεύθυνση της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης αποφάσισε να αφιερώσει το πέμπτο τεύχος του ηλεκτρονικού


«Παύλος Μελάς ― Γράμματα από τη Μακεδονία» Απο την Ιστορικό – Αρχαιολόγο Μαρία Ν. Τσακίρη

Ο Στόχος της ταινίας Η Εκπαιδευτική Τηλεόραση του ΥΠΕΠΘ λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του σχολικού προγράμματος, αλλά κι έχοντας ως

Top