Εργονομία – Σωστή στάση σώματος

Σωστή θέση και στάση του σώματος, όταν καθόμαστε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή Ένα ωραίο βιντεοκλίπ με κανόνες εργονομίας που πρέπει να ακολουθούμε κατά την εργασία μας [...]