Για αρχή …

Φέτος η εφημερίδα του σχολείου μας θα είναι διαφορετική , θα είναι ηλεκτρονική μέσο του SCHOOL PRESS by sch.gr για αυτό όποιος θέλει να συμμετάσχει [...]

Χωρίς εικόνα

Η αυλή

Η αυλή του σχολείου μας είναι μεγάλη , έχει πολλά μεγάλα παρτέρια , ένα γηπεδάκι , ένα θεατράκι και μια κεντρική μεγάλη αυλή που περιέχει [...]