Νόμος του Ohm.

Ο νόμος του Ohm αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους νόμους στην ηλεκτροτεχνία . Συνδέει άμεσα την αντίσταση με την τάση

Top