Δίχως εικόνα

Ρομποτική

0

Η ρομποτική είναι ένας κλάδος της μηχανικής, που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των μηχανών. Ασχολείται με το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη [...]

Δίχως εικόνα

S.T.E.M

0

Πρόκειται για ακρωνύμιο από τα αρχικά των λέξεων: Science, Technology, Engineering, Mathematics Αυτή ή μέθοδος, δηλαδή, συνδυάζει Φυσική, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά. Επομένως, σε ένα εργαστήριο ρομποτικής, μπορεί ο [...]