Άρθρα σχετικά με: Conference on Informatics in Education


7o Συνέδριο – Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση

Τα αποτελέσματα του Ομίλου μας παρουσιάστηκαν στο 7ο συνέδριο–Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (7th Conference on Informatics in Education–7th CIE2015). To

Top