ΚΗΠΟΣ

Ευχαριστίες

Η διεύθυνση του ΕΝΕΕΓΥΛ, και το προσωπικό ευχαριστεί θερμά τον Κύριο Λαμπάρα και τους συνεργάτες του για την πολύτιμη βοήθεια τους, και την εθελοντική συνεισφορά [...]