Χωρίς εικόνα

Επτά νότες είναι μόνο!

1

    «Επτά νότες είναι μόνο, σιγά…» , λένε κάποιοι. Λοιπόν δεν είναι μόνο αυτό. Η μουσική είναι κομμάτι της ζωής μας, υπάρχει μέσα μας από την εμβρυακή μας ύπαρξη (ο χτύπος της καρδιάς). Το ….