Μια νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ.

11_epΤο πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα «Μιά νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» εντάσσεται στην ανάδειξη και ενίσχυση του Κοινωνικού ρόλου του ΕΠΑΛ , όπως προβλέπεται στο «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας» και υλοποιείται σε δύο φάσεις.

Σκοπός του Προγράμματος «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ» 

Πρόκειται για ένα συντονισμένο πρόγραμμα δράσεων βελτίωσης του κοινωνικού-υποστηρικτικού ρόλου των ΕΠΑ.Λ. με βασικό σκοπό τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσα από τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών μάθησης για όλους τους μαθητές.
Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται κυρίως στην Α΄ τάξη, ως καθοριστική τάξη “μετάβασης” των μαθητών ενώ οι δράσεις του επιδιώκουν να προσφέρουν ευκαιρίες για μια νέα αρχή και αφορούν:

 • Συστηματική διερεύνηση των χαρακτηριστικών των νεοεισερχόμενων μαθητών και των αιτίων πιθανής υστέρησης ως προς τις επιδόσεις, τη συμπεριφορά, την εγκατάλειψη του σχολείου (σχολική διαρροή) κλπ
 • Συλλογική δράση για την ενθάρρυνση και ικανοποίηση  των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών του κάθε νεοεισερχόμενου μαθητή  με εξειδικευμένη ενισχυτική διδασκαλία και εναλλακτικούς διαθεματικούς και διεπιστημονικούς τρόπους προσέγγισης και αξιολόγησης της γνώσης,  μέσα από δραστηριότητες με νόημα.
 • Βελτίωση του Ψυχοκοινωνικού κλίματος του σχολείου και ανάπτυξη στους μαθητές της αίσθησης του ανήκειν (σε ένα κοινωνικό σύνολο, σε επιμέρους δημιουργικές ομάδες κλπ) με συμμετοχή σε συλλογικές   δραστηριότητες με νόημα,  οι οποίες προσφέρουν ευκαιρίες έκφρασης, αναγνώρισης αλλά και διερεύνησης ενδιαφερόντων και κλίσεων

Το κάθε ΕΠΑ.Λ. επιδιώκεται έτσι να αναδείξει και να αναπτύξει συλλογικά τον κοινωνικό του ρόλο,  με δράσεις συμβατές με τα χαρακτηριστικά του  ίδιου του σχολείου  και τις ανάγκες των μαθητών του.

 • Αναπτύσσοντας  ικανότητες δικτύωσης (με υφιστάμενες δομές Ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης, με άλλα σχολεία, με κοινότητες γνώσης για τα μαθήματα της Α΄ τάξης, με συνεργάτες μάθησης κλπ)
 • Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας (μόνο του ή σε συνεργασία με άλλα σχολεία) ένα σχέδιο δράσης «Εξωστρέφειας» για την σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία και τη συνεργασία του με κοινωνικούς φορείς, προς αμοιβαίο όφελος.

Δράσεις του Προγράμματος

Βασικές δράσεις του Προγράμματος είναι:

 1. Συλλογική και συστηματική παιδαγωγική υποστήριξη μαθητών Α΄ τάξης. Οι σύλλογοι διδασκόντων επιλέγουν μεταξύ δύο βασικών μεθόδων: α) Του θεσμού Συμβούλου – υποστηρικτή καθηγητή ή β) Της συστηματικής δράσης μέσα από τα συμβούλια τμήματος της Α΄ τάξης
 1. Δημιουργία  και ενίσχυση δικτύων υποστήριξης – συνεργασίας των ΕΠΑ.Λ. με υφιστάμενες Ψυχοκοινωνικές υποστηρικτικές δομές, με άλλα σχολεία, με κοινωνικούς φορείς κλπ
 2. Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία και Δημιουργία Εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα Νέα Ελληνικά και Μαθηματικά της Α΄ τάξης
 3. Σχέδια Δράσης του Σχολείου για τη σύνδεση με το κοινωνικό περιβάλλον του (Εξωστρέφεια) μέσω της ανάπτυξης / προβολής πολλαπλών Σχολικών Δραστηριοτήτων και υποστήριξης της τοπικής κοινότητας
 4. Την πρόσληψη και παρουσία Ψυχολόγου στο χώρο του σχολείου
 5. Την Ανάπτυξη Ψηφιακών Υποδομών

*Η σελίδα θα ανανεώνεται συνεχώς με νέες πληροφορίες και άρθρα τα οποία θα μπορείτε να διαβάσετε στα Προγράμματα:

Πηγή: https://mnaepal.wordpress.com/

Top