Τάξη Μαθητείας

mathiteianΜαθητεία είναι ένας θεσμός που αφορά το μεταλυκειακό έτος για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ, το οποίο υλοποιείται σε συγκεκριμένες ειδικότητες.

Συνδυάζεται η απασχόληση σε εργασιακό χώρο σχετικό με το αντικείμενο που έχει αποφοιτήσει ο σπουδαστής, και συγχρόνως παράλληλη εκπαίδευση και στήριξη από το σχολείο φοίτησης. Ο μαθητής εντάσσεται ομαλά στην αγορά εργασίας και συνεχίζει την εκπαίδευσή του ,αναβαθμίζοντας το πτυχίο του από πτυχίο επιπέδου 4 σε επιπέδου 5 το οποίο είναι ισότιμο με το πτυχίο των ΔΙΕΚ. (Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση του έτους καλούνται να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης).

Το σχολείο μας συμμετέχει στη Ζ φάση του Προγράμματος Μαθητείας – Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας 2022-2023. Υπεύθυνη Υλοποίησης Προγράμματος, κα. Τασιοπούλου Σοφία, ΠΕ 88.01

Παρακάτω αναφέρονται μερικές γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα.

Πόση είναι η διάρκεια του Προγράμματος;

Διαρκεί 9 μήνες, από τα μέσα Οκτωβρίου έως τα μέσα Ιουλίου. (156 ημέρες εργασίας)

Ποια είναι η εβδομαδιαία απασχόληση του Μαθητευόμενου;

Η εβδομαδιαία απασχόληση του μαθητευόμενου είναι 4 ημέρες ,7 ώρες /ημέρα, στο χώρο εργασίας. Ακόμη γίνεται παρακολούθηση μαθημάτων στη σχολική μονάδα 1 ημέρα την εβδομάδα.

Πόση άδεια δικαιούται ο μαθητευόμενος;

Ο μαθητευόμενος δικαιούται 12 ημέρες άδεια.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του εργοδότη απέναντι στον μαθητευόμενο;

Ο εργοδότης ορίζει κάποιον υπεύθυνο στο χώρο εργασίας ,ο οποίος αναλαμβάνει την εκπαίδευση του μαθητή. Καθημερινά υπογράφεται παρουσιολόγιο από τον εργοδότη και τον μαθητευόμενο και στο τέλος του κάθε μήνα το θεωρεί ο υπεύθυνος επόπτης της μαθητείας.

Ο εργοδότης θα πρέπει να δείχνει επιείκεια και κατανόηση για το επίπεδο γνώσεων του εκπαιδευόμενου, διότι ο μαθητής κάνει τα πρώτα του βήματα στον εργασιακό χώρο .Κύριος στόχος της μαθητείας είναι να κάνει πρακτική εξάσκηση ο μαθητευόμενος των γνώσεων που απέκτησε στο σχολείο και όχι να αποδοκιμάζεται για τις λίγες γνώσεις του.

Να μην κάνει κατάχρηση του ωραρίου πέρα από το 7ωρο που έχει υπογραφεί στη σύμβαση εργασίας.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του μαθητευόμενου απέναντι στον εργοδότη;

Ο μαθητευόμενος θα πρέπει:

  • Να τηρεί το ωράριο εργασίας του καταστήματος (το 7ωρο που θα οριστεί να εργάζεται).
  • Να γίνει συμφωνία από την αρχή για τις αρμοδιότητες που θα έχει και τις υπηρεσίες που θα  οφείλει να προσφέρει στον εργασιακό χώρο .
  • Να συμμορφώνεται με τους κανόνες που έχουν οριστεί.
  • Να τηρεί τους κανόνες προσωπικής υγιεινής ,να είναι κοινωνικός, ευγενικός και διακριτικός.

Πώς μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος εργοδότης να κάνει αίτηση για να ενταχθεί στους φορείς της μαθητείας;

Μπορεί είτε μέσω του portal του ΟΑΕΔ να συμπληρώσει αίτηση ενδιαφέροντος ή να έρθει σε επαφή με το σχολείο που πραγματοποιείται η μαθητεία, συμπληρώνοντας αίτηση απασχόλησης μαθητή.

Ποιο είναι το κόστος απασχόλησης του μαθητευόμενου;

Η επιβάρυνση του εργοδότη είναι 9,30 ε /ημέρα (καλύπτοντας ασφαλιστικές εισφορές και ημερομίσθιο).Δηλαδή 148 ε το μήνα συνολικά.

Ο μαθητευόμενος εισπράττει 21,42ε /ημέρα που περιλαμβάνει επιδότηση ΕΣΠΑ+ ημερομίσθιο του εργοδότη.

Συνολικά ο μαθητευόμενος λαμβάνει 342ε  το μήνα.

Μέρες αργιών δεν πληρώνονται.

Πώς μπορεί να γίνει διακοπή του προγράμματος σε περίπτωση δυσαρέσκειας από τη μεριά του εργοδότη και του μαθητευόμενου;

Ο εργοδότης αν δε μείνει ικανοποιημένος από τον μαθητευόμενο μπορεί να κάνει καταγγελία της σύμβασης μαθητείας ,χωρίς να υποχρεούται να καταβάλλει οικονομική αποζημίωση. Ο λογιστής του εργοδότη διακόπτει τη σύμβαση μέσα από το portal του ΟΑΕΔ και στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Αν επιθυμεί ο μαθητευόμενος να διακόψει τη συνεργασία του ,ενημερώνει τον επόπτη μαθητείας, τον εργοδότη δεύτερο και τέλος ο λογιστής του εργοδότη κάνει διακοπή στο ΕΡΓΑΝΗ. Ο εργαζόμενος θα πρέπει εντός λίγων ημερών να βρει εργασία αλλού ,αλλιώς διακόπτεται η μαθητεία του. Έχει δικαίωμα να αλλάξει εργασιακό χώρο μόνο μία φορά.

Επίσης, ο επόπτης καθηγητής μαθητείας μπορεί να κάνει καταγγελία σύμβασης εργασίας, αν ο μαθητής δεν είναι συνεργάσιμος, τυπικός και έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Αν ο μαθητευόμενος έχει βρει φορέα απασχόλησης (θέση εργασίας) μπορεί να δεσμεύσει τη θέση στο πρόγραμμα μαθητείας;

Ναι, οι μαθητές μπορούν να βρουν δικούς τους εργοδότες ,να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο στο σχολείο που πραγματοποιεί το πρόγραμμα της μαθητείας με την υπογραφή του ενδιαφερόμενου εργοδότη. Προηγείται η αίτηση του μαθητή, η αίτηση ενδιαφέροντος εργοδότη και μετά η ηλεκτρονική αίτηση.

Πόσες απουσίες δικαιούνται οι μαθητές από τη σχολική μονάδα κατά τη διάρκεια του προγράμματος;

Δικαιούνται 21 απουσίες+ 2 ημέρες δικαιολογημένες από νοσοκομείο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Μαθητείας – Μεταλυκειακό Έτος στο οποίο συμμετέχει και το σχολείο μας θα αναρτούνται στα Προγράμματα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με,

  • Οδηγό Υποψήφιων μαθητευόμενων
  • Ανακοινώσεις, υλικό – οδηγίες και το θεσμικό πλαίσιο της Μαθητείας.
  • Προσφορά νέων θέσεων Μαθητείας για το 2022-2023 (Για το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας 2022-2023, μέχρι στιγμής έχουν προσφερθεί 6637 Θέσεις από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς.).
  • Εγκύκλιοι ΕΦΚΑ σχετικές με Μαθητεία

Παρακάτω παραθέτονται οι σελίδες όπου μπορούν να συνδεθούν με τους κωδικούς τους οι μαθητευόμενοι, οι εκπαιδευτικοί, οι επιχειρήσεις και τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Είσοδος εκπαιδευτικών

Είσοδος μαθητευόμενων

Είσοδος Επιχειρήσεων

Διεπαφή ΕΠΑΛ, ΔΔΕ, ΠΔΕ, εκπαιδευτικών και διαχειριστών ΠΣ

Σύντομος Οδηγός Χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος Μαθητείας για Υποψήφιους και Μαθητευόμενους 2022-2023 v1.0Λήψη αρχείου

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Μαθητείας Ζ Φάση (μαθητευόμενοι)Λήψη αρχείου

Πηγές:

https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/

https://blogkommoton.gr/class-layout/news-kladika/7925-about-apprenticeship

*Η σελίδα θα ανανεώνεται συνεχώς με νέες πληροφορίες και άρθρα τα οποία θα μπορείτε να διαβάσετε στα Προγράμματα:

 

Top