Άρθρα σχετικά με: απόφοιτοι τομέα ηλεκτρολογίας


Ειδικότητα Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων (Τομέας Ηλεκτρολογίας) – Επαγγελματικά δικαιώματα

Ο απόφοιτος του τομέα ηλεκτρολογίας θα είναι σε θέση να σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων

Top