Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς και νέες δεξιότητες

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Απρ• 18•15

texnologia
«Σύγχρονα επαγγέλματα, επιλογές σταδιοδρομίας» Παρουσίαση κ. Μπιλανάκη 18-4-18 στο Σύλλογο Γονέων 16ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Παρουσίαση κ. Μπιλανάκη (ΚΕ.ΣΥ.Π ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) με θέμα
ENERGEIA
«Σχολές και επαγγέλματα με περιβαλλοντική ευαισθησία» Παρουσίαση κ. Μπιλανάκη στο 9ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Επαγγέλματα Περιβάλλοντος/ πράσινα επαγγέλματα
 • Γεωπόνος φυτικής παραγωγής (κατεύθυνση φυτοπροστασίας & περιβ/ντος
 • Γεωργός
 • κτηνοτρόφος
 • μελισσοκόμος (βιολογικής γεωργίας)
 • Τεχνικός αερίων καυσίμων- φυσικού αερίου
 • Τεχνικός βιολογικής γεωργίας
 • Τεχνολόγος αντιρρύπανσης
 • Τεχνολόγος –δασοπόνος διαχείρισης φυσικών πόρων
 • Τεχνολόγος ενέργειας
 • Τεχνολόγος περιβάλλοντος
 • Περιβαλλοντολόγος
 • Δασολόγος
 • Μηχανικός περιβάλλοντος
 • Μηχανικός διαχείρισης ενεργειακών πόρων
 • Μηχανικός χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης
Ικανότητες για πράσινα επαγγέλματα
Επαγγέλματα Περιβάλλοντος/ πράσινα επαγγέλματα
 • Βασικές επαγγελματικές γνώσεις (τεχνολογία, υλικά, αγορά)
 • Καινοτομία
 • Γνώση ΤΠΕ
 • Διεπιστημονικότητα
 • Εκπαίδευση ενηλίκων
 • Εκσυγχρονισμός τεχνολογίας
 • Περιβαλλοντική συνείδηση, Οικολογικός σχεδιασμός
 • Πιστοποίηση περιβαλλοντικών προτύπων
 •  Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου
 •  Γνώση των περιβαλλοντικά φιλικών υλικών
 •  Υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
 •  Παροχή εξειδικευμένων περιβαλλοντικών συμβουλών
 •  Αξιολόγηση του κύκλου ζωής προϊόντων
 •  Γνώση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών CO2
 •  Γνώση και ικανότητα εφαρμογής μηχανικών, χημικών και βιολογικών μεθόδων περιβαλλοντικής αποκατάστασης
 • Στρατηγικές και ηγετικές δεξιότητες για τη στροφή προς την αειφόρο ανάπτυξη
 •  Δεξιότητες σχετικές με τη χρήση νέων τεχνολογιών
 •  Δεξιότητες συντονισμού, διαχείρισης και διεύθυνσης για ενσωμάτωση περιβαλλοντικών στόχων
 •  Επιχειρηματικές δεξιότητες για εκμετάλλευση των πράσινων ευκαιριών
 •  Καινοτομία για εκμετάλλευση ευκαιριών και δημιουργία νέων στρατηγικών για αντιμετώπιση των πράσινων προκλήσεων
 •   Δεξιότητες επικοινωνίας για προώθηση της πράσινης οικονομίας
 •  Συμβουλευτικές δεξιότητες για την παροχή συμβουλών για πράσινες λύσεις και προϊόντα
 •   Γλωσσικές ικανότητες και δεξιότητες πληροφορικής για εκτέλεση εργασιών στις διεθνείς αγορές

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

Μηχανισμός διάγνωσης σε επαγγέλματα και δεξιότητες: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

 

 

Σχολιάστε

Top