Αρχαία Ελληνικά

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Σεπ• 13•22

 

ΑΡΧΑΙΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ

Βραβευμένη καλή πρακτική   πρόταση απο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής

 

Πολιτικής

Σενάριο διδασκαλίας β΄φάσης μείζονος προγράμματος επιμόρφωσης

Αντιγόνη

υπερ μαντιθεου

20220917_084349

 

filosofia

ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ- ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΞΕΝΟΦΩΝ

ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ- ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Μεταγραφή σε κόμικ

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ VIDEO

 ΜΕΡΟΣ 1ΟΜΕΡΟΣ 2ομεροσ 3οOΔΥΣΣΕΙΑ

Σύνδεση με e class

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ

1ο ΜΕΡΟΣ

ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ 2ο ΜΕΡΟΣ

ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ 3ο ΜΕΡΟΣ

ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ 4ο ΜΕΡΟΣ

ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ 5ο ΜΕΡΟΣ

ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ- ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Σχολιάστε

Top