Αρχαία Ελληνικά

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Σεπ• 13•22

 

ΑΡΧΑΙΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ

Βραβευμένη καλή πρακτική   πρόταση απο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής

 

Πολιτικής

Σενάριο διδασκαλίας β΄φάσης μείζονος προγράμματος επιμόρφωσης

Εισαγωγή Αντιγόνης

Αντιγόνη

υπερ μαντιθεου

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗ

Η ομιλία του Περικλή

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40

 

filosofia

ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ- ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΞΕΝΟΦΩΝ

FB_IMG_1664459711704

ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ- ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ VIDEO

 ΜΕΡΟΣ 1o ΜΕΡΟΣ OΔΥΣΣΕΙΑ

FB_IMG_1664457553283

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ

1ο ΜΕΡΟΣ

ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ 2ο ΜΕΡΟΣ

ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ 3ο ΜΕΡΟΣ

ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ 4ο ΜΕΡΟΣ

ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ 5ο ΜΕΡΟΣ

ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ- ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Σχολιάστε

Top