Γενικό Λύκειο

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ιαν• 18•19

ΣΕΠ

Οι μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου και οι απόφοιτοι-υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022, θα εξεταστούν σε τέσσερα (4) μαθήματα και θα είναι υποψήφιοι/ες για ένα (1) μόνο συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο/η υποψήφιος/α.
Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές επιστήμες και τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά είναι τα εξής τέσσερα (4):
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας
Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού
Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού
Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού
Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, μπορούν να έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα είτε του 2ου Επιστημονικού Πεδίου είτε του 3ου Επιστημονικού Πεδίου.Οι υποψήφιοι για το 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές επιστήμες εξετάζονται υποχρεωτικά στα εξής τέσσερα (4) μαθήματα:
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας
Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού
Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού
Μαθηματικά Ομάδας ΠροσανατολισμούΟι υποψήφιοι/ες για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής εξετάζονται υποχρεωτικά στα εξής τέσσερα (4) μαθήματα:Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας
Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού
Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού
Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού
ι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του 4ου Επιστημονικού Πεδίου: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής και τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά είναι τα εξής τέσσερα (4):
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού
Πληροφορική Ομάδας Προσανατολισμού
Οικονομία Ομάδας Προσανατολισμού

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σχολικό έτος 2023-2024


Ύλη

Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.)

 

Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)

Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ)

Ωρολόγιο πρόγραμμα τάξεων Α,Β,Γ Λυκείου

ΦΕΚ B 5617 – 22.09.2023
Ημερομηνία κυκλοφορίας 22.09.2023 Σελίδες 4 (63367 – 63370)
Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2022-2023.
ΦΕΚ B 4450 – 22.08.2022
Ημερομηνία κυκλοφορίας 22.08.2022 Σελίδες 12 (45191 – 45202)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2023 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου
ΦΕΚ B 3731 – 14.07.2022
Ημερομηνία κυκλοφορίας 14.07.2022 Σελίδες 20 (37721 – 37740)

 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 102474/Δ2/
20-08-2021 υπουργικής απόφασης «Ομάδες και
κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτα-
σης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώ-
σεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη
διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των
θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων
των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων,
αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προ-
αγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενι-
κού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και
κάθε άλλο σχετικό θέμα» (Β’ 4134).
ΦΕΚ B 4678 – 05.09.2022
Ημερομηνία κυκλοφορίας 06.09.2022 Σελίδες 16 (47513 – 47528)

Υπουργική Απόφαση 125708/Δ2 – ΦΕΚ 4177/Β/28-9-2020

Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και

απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Υπουργική Απόφαση Φ.251/126826/Α5/2021 – ΦΕΚ 4677/Β/11-10-2021

Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α” 193), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4610/2

με το άρθρο 7 του ν. 4692/2020 (Α” 111) και εκ νέου με τον ν. 4777/2021 (Α” 25).


ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ

 

ΦΕΚ B 2095 – 20.05.2021
Ημερομηνία κυκλοφορίας 20.05.2021 Σελίδες 4 (24235 – 24238)

 

Σχολιάστε

Top