Γενικό Λύκειο

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ιαν• 18•19

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ   Α΄ Τάξη ΓΕΛ ΩΡΕΣ
1. Ελληνική Γλώσσα
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 5 9
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Λογοτεχνία 2
2, Θρησκευτικά 2
3, Ιστορία 2
4. Μαθηματικά
Άλγεβρα 3 5
Γεωμετρία 2
5, Αγγλικά 3
6, 2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
7. Φυσικές Επιστήμες
Φυσική 2 6
Χημεία 2
Βιολογία 2
8. Φυσική Αγωγή  – μη γραπτώς εξεταζόμενο 2
9. Πολιτική Παιδεία(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί – Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία) 2
10. Εφαρμογές Πληροφορικής 2
   ΩΡΕΣ Μαθημάτων Γενικής Παιδείας Α΄ τάξης (Πηγή: ΦΕΚ 2338 τ. Β΄/15-06-2020) 35

.Τα μαθήματα της Α” τάξης του Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:
α) Η ομάδα Α” περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής:

 • Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και τρίωρη συνεξέταση των κλάδων Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία),
 • Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), Ιστορία,
 • Φυσικές Επιστήμες (μόνο οι κλάδοι Φυσική και Χημεία),
 • Αγγλικά

β) Η ομάδα Β” περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ Τάξη ΓΕΛ ΩΡΕΣ
1. Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 2 6
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Λογοτεχνία 2
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 3 5
Γεωμετρία 2
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2 6
Χημεία 2
Βιολογία 2
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 2
5. Ιστορία 2
6. Φιλοσοφία 2
7, Θρησκευτικά 2
8. Αγγλικά 2
9. 2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) 1
10. Φυσική Αγωγή  – μη γραπτώς εξεταζόμενο 2
       ΩΡΕΣ Μαθημάτων Γενικής Παιδείας Β΄ τάξης 30

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Β΄ τάξης
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ τάξης
1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 3 1. Φυσική
2. Λατινικά 2 2. Μαθηματικά
ΩΡΕΣ Μαθημάτων Προσανατολισμού 5 ΩΡΕΣ Μαθημάτων Προσανατολισμού
  Σύνολο ωρών Β΄ τάξης: 352.Τα μαθήματα της Β” τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:α) Η ομάδα Α” περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής:

Γενικής Παιδείας:

 • Ελληνική Γλώσσα (μόνο οι κλάδοι Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία σε τρίωρη συνεξέταση),
 • Ιστορία,
 • Φυσικές Επιστήμες (μόνο ο κλάδος Βιολογία),
 • Μαθηματικά (μόνο ο κλάδος Άλγεβρα)
 • Αγγλικά

και τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού.

β) Η ομάδα Β” περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ΄ τάξη ΓΕΛ ΩΡΕΣ
Θρησκευτικά 1
Νεοελληνική  Γλώσσα & Λογοτεχνία(5 ώρες για το κυρίως μάθημα + 1 ώρα για επίλυση αποριών, ανακεφαλαίωση ) κλπ. 6
Ιστορία   Για Μαθητές ΟΠ Θετικών & Σπουδών Υγείας καθώς και για Οικονομίας Πληροφορικής 2
Μαθηματικά  Για Μαθητές ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αγγλικά 2
Φυσική Αγωγή  – μη γραπτώς εξεταζόμενο 3
ΩΡΕΣ Μαθημάτων Γενικής Παιδείας Γ΄ τάξης

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΕΣ
1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 6
2. ΙΣΤΟΡΙΑ 6
3. ΛΑΤΙΝΙΚΑ 6
  Σύνολο ωρών: 14
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Για 2ο ΕΠ) 6
ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Για 3ο ΕΠ)
2. ΦΥΣΙΚΗ 6
3. ΧΗΜΕΙΑ 6
                   Σύνολο ωρών: 18

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΡΕΣ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 6
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6
Σύνολο ωρών: 18

3.Τα μαθήματα της Γ” τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:

α) Η ομάδα Α” περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις και είναι τα εξής:

 1. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
 2. Μαθηματικά (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών),
 3. Ιστορία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)
 4. και όλα τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού.

β) Η ομάδα Β” περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΣΕΠ

Οι μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου και οι απόφοιτοι-υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022, θα εξεταστούν σε τέσσερα (4) μαθήματα και θα είναι υποψήφιοι/ες για ένα (1) μόνο συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο/η υποψήφιος/α.
Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές επιστήμες και τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά είναι τα εξής τέσσερα (4):
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας
Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού
Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού
Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού
Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, μπορούν να έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα είτε του 2ου Επιστημονικού Πεδίου είτε του 3ου Επιστημονικού Πεδίου.Οι υποψήφιοι για το 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές επιστήμες εξετάζονται υποχρεωτικά στα εξής τέσσερα (4) μαθήματα:
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας
Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού
Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού
Μαθηματικά Ομάδας ΠροσανατολισμούΟι υποψήφιοι/ες για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής εξετάζονται υποχρεωτικά στα εξής τέσσερα (4) μαθήματα:Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας
Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού
Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού
Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού
ι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του 4ου Επιστημονικού Πεδίου: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής και τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά είναι τα εξής τέσσερα (4):
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού
Πληροφορική Ομάδας Προσανατολισμού
Οικονομία Ομάδας Προσανατολισμού

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2022-2023.
ΦΕΚ B 4450 – 22.08.2022
Ημερομηνία κυκλοφορίας 22.08.2022 Σελίδες 12 (45191 – 45202)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2023 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου
ΦΕΚ B 3731 – 14.07.2022
Ημερομηνία κυκλοφορίας 14.07.2022 Σελίδες 20 (37721 – 37740)

 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 102474/Δ2/
20-08-2021 υπουργικής απόφασης «Ομάδες και
κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτα-
σης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώ-
σεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη
διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των
θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων
των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων,
αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προ-
αγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενι-
κού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και
κάθε άλλο σχετικό θέμα» (Β’ 4134).
ΦΕΚ B 4678 – 05.09.2022
Ημερομηνία κυκλοφορίας 06.09.2022 Σελίδες 16 (47513 – 47528)

Υπουργική Απόφαση 125708/Δ2 – ΦΕΚ 4177/Β/28-9-2020

Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και

απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Υπουργική Απόφαση Φ.251/126826/Α5/2021 – ΦΕΚ 4677/Β/11-10-2021

Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α” 193), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4610/2

με το άρθρο 7 του ν. 4692/2020 (Α” 111) και εκ νέου με τον ν. 4777/2021 (Α” 25).


ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ

 

ΦΕΚ B 2095 – 20.05.2021
Ημερομηνία κυκλοφορίας 20.05.2021 Σελίδες 4 (24235 – 24238)

 

Σχολιάστε

Top