ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Οκτ• 04•20

 

 

  • Ελληνική Γλώσσα ( Α’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  • 20220706_142318
  • ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Για την εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στην Α’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου οι μαθητές/-τριες αξιολογούνται σε ενιαία τρίωρη εξέταση στην κατανόηση και παραγωγή λόγου.
Δίνονται στους/στις μαθητές/-τριες δύο μη διδαγμένα κείμενα, συνολικής έκτασης έως δύο σελίδων, εκ των οποίων το ένα είναι λογοτεχνικό, αυτοτελές ή απόσπασμα, (ποίημα, διήγημα, νουβέλα, μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο)και το δεύτερο μη λογοτεχνικό κείμενο το οποίο  μπορεί να είναι αυτοτελές, ελαφρώς διασκευασμένο, ή απόσπασμα, (άρθρο, συνέντευξη, κριτική, δοκίμιο, επιστολή, χρονογράφημα, επιφυλλίδα, εισήγηση-ομιλία).
Τα κείμενα είναι δυνατόν να συνοδεύονται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια, καιλαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων. 
Για τα κείμενα αυτά τίθενται τέσσερα συνολικά θέματα μέσω των οποίων αποτιμάται η ικανότητα των μαθητών/-τριών να κατανοούν το περιεχόμενο των κειμένων,
να ερμηνεύουν,να προεκτείνουν
δημιουργικά,να διαλέγονται με αυτά,να αξιολογούν
στάσεις, αξίες, ιδέες, βασιζόμενοι/ες σε στοιχεία των κειμένων και να παράγουν ερμηνευτικό και κριτικό λόγο.

Τα θέματα προτείνεται να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και να τίθενται περιορισμοί στην έκταση των απαντήσεων (όπου χρειάζεται).
Το νοηματικό περιεχόμενο του μη λογοτεχνικού κειμένου είναι συναφές με κάποια από τις θεματικές ενότητες που ορίζονται στην εξεταστέα ύλη.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Γλώσσα, γλωσσική ποικιλία, οπτική γωνία, δημιουργικότητα της γλώσσας
• Γλωσσομάθεια
• Αναλφαβητισμός

  • Διάλογος
• Εφηβεία
• Αγάπη και έρωτας
• Ενδυμασία και μόδα
• Γηρατειά και νεότητα
• Το κωμικό και η σημασία του γέλιου
Το πρώτο θέμα σχετίζεται με το μη λογοτεχνικό κείμενο και περιλαμβάνει τρία ερωτήματα, διαφορετικά μεταξύ τους, με δυνατότητα κάποιο/κάποια από αυτά να είναι κλειστού τύπου και με ενδεχόμενη αιτιολόγηση της
απάντησης.
Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με 35 μονάδες (10+10+15).
Το πρώτο ερώτημα αφορά την κατανόησητου κειμένου ή τη συνοπτική απόδοση των απόψεων-θέσεων που διατυπώνονται για ένα από τα πραγματευόμενα στο κείμενο θέματα.
Το δεύτερο ερώτημα αφορά την οργάνωση του λόγου (συνοχή, συνεκτικότητα, τρόποι ανάπτυξης, συλλογιστική πορεία).
Το τρίτο ερώτημα αφορά τη λειτουργία μορφοσυντακτικών δομών του κειμένου, επικοινωνιακές συνθήκες, πλαίσιο, στόχους,
σημειωτικούς τρόπους, βασικές κειμενικές λειτουργίες, λεξιλόγιο, υφολογικά στοιχεία, στίξη, γλωσσικές ποικιλίες
MH ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ Β ΘΕΜΑ

Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με το μη λογοτεχνικό κείμενο και αφορά τη γραπτή παραγωγή κριτικού λόγου επίθέματος που απορρέει και προεκτείνει το κείμενο αναφοράς.Με αυτό καλούνται οι μαθητές/-τριες να κρίνουν,να σχολιάσουν σημεία του κειμένου ή να ανασκευάσουν θέσεις του, αναπτύσσοντας τεκμηριωμένα τις προσωπικές απόψεις τους.Το μαθητικό κείμενο αναπτύσσεται μετη μορφή κειμένου επιχειρηματολογίας (δημόσια ομιλία,επιστολή, άρθρο) και έχει έκταση 350-400 λέξεις.Το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 30 μονάδες.
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ=65 ΜΟΝΑΔΕΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ

Το τρίτο θέμα συνδέεται με το λογοτεχνικό κείμενο και αφορά τη γλώσσα/μορφή του:γλωσσικές επιλογές, λεξιλόγιο, έγκλιση, ρηματικό πρόσωπο, στίξη, εκφραστικά μέσα, το ύφος και τον τόνο.


Το τρίτο θέμα βαθμολογείται με 20 μονάδες


Το τέταρτο θέμα αναφέρεται στο λογοτεχνικό κείμενο και
ζητείται από τους/τις μαθητές/- τριες να σχολιάσουν ερμηνευτικά το κείμενο, να παρουσιάσουν την πρόσλη-ψη/ανταπόκρισή τους σε αυτό, να προβούν σε στοχαστικές επισημάνσεις (αποδοχή ή απόρριψη) που αφορούν χαρακτήρες του κειμένου, θέσεις, στάσεις, ιδέες, αξίες,κοινωνικά περιβάλλοντα.

Το τέταρτο θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ=35 ΜΟΝΑΔΕΣ

Τα δύο κείμενα, καθώς και το πρώτο και το τέταρτο θέμα που τα ακολουθούν, λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων.

Τα υπόλοιπα θέματα ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα.

 Τρόπος αξιολόγησης ΦΕΚ 4134/Τ.Β./9-9-21
Ημερομηνία κυκλοφορίας 10.09.2021 Σελίδες 16 (55487 – 55502)Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» των Α’ και Β’ τάξεων Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, το οποίο θα ισχύσει από το τρέχον σχολικό έτος 2021-22. ΦΕΚ B 4402 – 23.09.2021
Ημερομηνία κυκλοφορίας 24.09.2021 Σελίδες 8 (58465 – 58472) 

Γλώσσα

 Διδακτικό σενάριο κ. Μπιλανάκη ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Λογοτεχνία

Τα φύλα στη Λογοτεχνία

Του νεκρού αδελφού

Παράδοση και Μοντερνισμός

«Αλληγορία» Τίτου Πατρίκιου

 Τρόποι ανάπτυξης παραγράφων και σημεία στίξης ΕΔΩ

Σχολιάστε

Top