Δημοτικό Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Περιστερίου 2020

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ιαν• 10•22

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

    Συμμετοχή  με εισήγηση 9/11/20 στο πρόγραμμα του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου Περιστερίου.
    Θέμα: «Οικογένεια, Νέοι, Επικοινωνία, Προσανατολισμός»

Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε το σχετικό video

Δημοτικό Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Περιστερίου (ακαδημαϊκό έτος 2020-2021)και Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου.

Σχολιάστε

Top