Διαταραχές του Λόγου

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ιουν• 26•20
Διαταραχές του Λόγου

Διαταραχές του Λόγου

 Ειδικές διαταραχές άρθρωσης.

 Διαταραχή στην έκφραση του λόγου.

 Αντιληπτική διαταραχή του λόγου (δυσφασία ή αφασία αντιληπτικού τύπου).

 Επίκτητη αφασία συνοδευόμενη από επιληψία (σύνδρομο Landau – Kleffner).

 Άλλες αναπτυξιακές διαταραχές της ομιλίας και της γλώσσας (Τραύλισμα).

Σχολιάστε

Top