ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ, «Ψηφιακή αφήγηση», Πανελλήνιο Συνεδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Αναζητώντας την καινοτομία, την τέχνη, τη δημιουργικότητα» 2019

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Δεκ• 05•18

 

Tο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος και το Κολλέγιο Αθηνών συνδιοργάνωσαν στις 10-12 Μαΐου 2019 στην Αθήνα Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σχολείο και Πολιτισμός».
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ (Πρακτικά συνεδρίου, )σελ .539

Σε αυτή την εργασία εξετάζεται αρχικά το θεωρητικό πλαίσιο της σύγχρονης διδασκαλίας με έμφαση στην ένταξη των νέων τεχνολογιών. Στη συνέχεια παρατίθενται οι διαστάσεις της αφήγησης με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών καθώς και την ολόπλευρη καλλιέργεια τους. Αναζητούνται τέλος οι προϋποθέσεις εφαρμογής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τόσο στα φιλολογικά μαθήματα όσο και στις σχολικές δραστηριότητες (συμβουλευτική σταδιοδρομίας).

2. Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Οι σύγχρονες θεωρίες προώθησαν την ενεργητική μάθηση  και τις εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας. Δίνεται σταδιακά ένας άλλος ρόλος στον δάσκαλο:  μετατρέπεται σε εμψυχωτή και οργανωτή της μαθησιακής διαδικασίας. Θα λέγαμε επιγραμματικά ότι με τον Piaget κινούμαστε στον χώρο του ενδογενούς κονστρουκτιβισμού, ενώ με τον Vygotsky (ζώνη επικείμενης ανάπτυξης) στον χώρο του κοινωνικού (Κολιάδης, 2007) και αργότερα του εξωγενούς κονστρουκτιβισμού.

 

Οι νέες τεχνολογίες προτείνονται προς χρήση σταδιακά όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση  ως πηγή πληροφόρησης ή ως τρόπος επικοινωνίας –π.χ. παρουσιάσεις του μαθήματος από τον διδάσκοντα ή  χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδραστικός πίνακας στην τάξη, τηλεδιασκέψεις με μαθητές / εκπαιδευτικούς, α-σύγχρονη τηλεκπαίδευση– καθώς και με πλήθος εφαρμογών που προσφέρουν γνώσεις ή πληροφορίες (ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, χρονογραμμές, αξιοποίηση ηλεκτρονικών κόμβων και βάσεις δεδομένων, ψηφιακές βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικά αποθετήρια,  π.χ. πύλη της ελληνικής γλώσσας, ΕΚΕΒΙ κ.λπ.).

Η πληθώρα των μέσων προκαλεί προβληματισμό σχετικά με τη σωστή αξιοποίησή τους καθώς και με την εγκυρότητα του περιεχομένου τους (ιστότοποι ελεύθερου διαμοιρασμού). Σήμερα στην εκπαίδευση με τη χρήση νέων τεχνολογιών κάνουμε λόγο για υπερκείμενα  και υπερμέσα που συνδυάζονται με τη θεωρία πολλαπλών τύπων νοημοσύνης, την ανάπτυξη κινήτρων και την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, την ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης με σκοπό την επίτευξη των διδακτικών στόχων.

Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Αναζητώντας την καινοτομία, την τέχνη, τη δημιουργικότητα» 2018

Β΄ΤΟΜΟΣ

3ο-Συνέδριο-Β-τόμοςεξ_Page_1http://www.ekedisy.gr/praktika-3ou-synedrioy/

Σχολιάστε

Top