Εθελοντισμός στο εξωτερικό

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Μάι• 10•21
Εθελοντισμός στο εξωτερικό
Εθελοντισμός στο εξωτερικό
European Solidarity Corps
Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι το νέο πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά νέους 18-30 χρονών.
Μέσω του προγράμματος δίνεται η ευκαιρία σε νέους/ες να συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις στο εξωτερικό και να προσφέρουν σε άλλες κοινότητες.
Διαθέσιμα προγράμματα για το καλοκαίρι:
- Connecting European Volunteers :
Ιούνιος- Ιούλιος 2021, Παβία/ Ιταλία.
σχεδιασμός δραστηριοτήτων για παιδιά και εφήβους, μη τυπική μάθηση, υποστήριξη του φορέα στις καθημερινές δραστηριότητες.
- Social Wizards
28 Ιουνίου- 26 Αυγούστου 2021 , Λέσνο, Πολωνία
σχεδιασμός δραστηριοτήτων για παιδιά και εφήβους, μη τυπική μάθηση, υποστήριξη του φορέα στις καθημερινές δραστηριότητες.
Αναζητούμε 4 άτομα για τα παραπάνω προγράμματα.
Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να απαντήσετε στο email ή να καλέσετε στο 2112163657 [ώρες: 10-15.00]
*Καλύπτεται:
-Διαμονή, διατροφή, ταξιδιωτικά έξοδα,
-Ασφάλιση,
- μαθήματα γλώσσας,
- εκπαίδευση,
- καθημερινή υποστήριξη από την ομάδα,
* Δίνεται :
- μηνιαίο χρηματικό ποσό για την κάλυψη των ατομικών εξόδων των εθελοντών
- πιστοποιητικό YOUTHPASS για την αναγνώριση των δεξιοτήτων αλλά και της προσφοράς.

Σχολιάστε

Top