Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Μάι• 16•22
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών ( 2021)

•Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις, για να ασχοληθούν με την Αγγλική Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισμό, με σκοπό βασικά την κάλυψη αναγκών της εκπαίδευσης, αλλά και την έρευνα, μετάφραση και επικοινωνία.
•Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν επίσης και στο ειδικό μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας.
•Ο υποψήφιος πρέπει να περνάει εκτός από την ΕΒΕ του τμήματος και την ΕΒΕ του ειδικού Μαθήματος.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
• TOMEIΣ
•Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
•Αγγλικής Λογοτεχνίας
•Αμερικανικής Λογοτεχνίας

Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτωνΚαθηγητές αγγλικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια. Μεταφραστές και διερμηνείς. Σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε θέσεις όπου χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις αγγλικής γλώσσας. Σε Τράπεζες και Οργανισμούς.

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Πρόγραμμα Σπουδών – 2021)
ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πρόγραμμα Σπουδών ( – 2021)
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών (- 2021)
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών (2021)Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΑ
Τομείς: 1. Γαλλικής Γλώσσας – Γλωσσολογίας, 2. Γαλλικής Λογοτεχνίας (άτυπα), 3. Ιστορίας του Γαλλικού Πολιτισμού, 4. Μετάφρασης – Μεταφρασεολογίας (άτυπα).
Εργαστήρια: 1. Τεχνολογιών, 2. Πολυμέσων για την επεξεργασία λόγου και κειμένων
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών ( – 2021)

•Στόχος αυτού του τμήματος: Οι απόφοιτοι του τμήματος εμβαθύνουν στη γερμανική γλώσσα και μπορούν να ασχοληθούν με τη μετάφραση ή τη διδασκαλία της. Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα και χρειάζεται διπλωματική εργασία για τη λήψη πτυχίου. Οι απόφοιτοι μπορούν να διδάξουν γερμανικά ή να ασχοληθούν ως μεταφραστές.
•Οι υποψήφιοι πρέπει να εξεταστούν στο ειδικό μάθημα των Γερμανικών.
•Ο υποψήφιος πρέπει να περνάει εκτός από την ΕΒΕ του τμήματος και την ΕΒΕ του ειδικού Μαθήματος.

Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών
Κατευθύνσεις/Κλάδοι: 1. Γλωσσολογίας, 2. Λογοτεχνίας.

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών (- 2021)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Πρόγραμμα Σπουδών ( – 2021)Αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σύγχρονης διεπιστημονικής εκπαίδευσης, η παραγωγή και διάχυση καινοτόμων θεωρητικών και εφαρμοσμένων ερευνητικών ακαδημαϊκών γνώσεων και δεξιοτήτων και η δυναμική σύνδεσή τους με τις πραγματικές ανάγκες των ναυτιλιακών και λιμενικών επιχειρήσεων, της διεθνούς οικονομίας και της κοινωνίας. Το Τμήμα επιλέγουν υποψήφιοι  από το  4ο Επιστημονικό Πεδίο. Το πρόγραμμα σπουδών  εστιάζει στη διοίκηση επιχειρήσεων (15 μαθήματα) και τα οικονομικά (10 μαθήματα), με εξειδίκευση στη ναυτιλία, τους λιμένες και την εφοδιαστική αλυσίδα. Συνδυάζονται, επίσης, διεπιστημονικά γνωστικά αντικείμενα στη χρηματοοικονομική διοίκηση και λογιστική (9 μαθήματα), ποσοτική ανάλυση (5 μαθήματα), ναυτικό δίκαιο (5 μαθήματα) και διεθνείς σχέσεις (4 μαθήματα). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη πρωτοπόρων και υψηλής ζήτησης γνωστικών πεδίων στη ναυτιλία και τους λιμένες, όπως σύγχρονων εφαρμογών πληροφορικής και νέων τεχνολογιών (digitalization, programming, artificial intelligence, machine-learning, big data, cyber-security, forecasting, κ.α.) (6 μαθήματα), καθώς και της περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας, της γαλάζιας και πράσινης οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης (6 μαθήματα)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Αθήνα)’
Πρόγραμμα Σπουδών ( 2021)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών ( – 2021)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών (2021)Τομείς: 1. Κοινωνικής & Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας, 2. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Επικοινωνιακών Εφαρμογών & Τεχνολογίας, 3. Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών & Σχεδιασμού.
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών ( 2021)
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών ( 2021)
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών (- 2021)
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών (- 2021)
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών ( – 2021)

•Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και διάδοση της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού της Ισπανίας.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν επίσης και στο ειδικό μάθημα της Ισπανικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος πρέπει να περνάει εκτός από την ΕΒΕ του τμήματος και την ΕΒΕ του ειδικού Μαθήματος.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές Ισπανικών σε φροντιστήρια. Ιδιαίτερα μαθήματα. Μεταφραστές Ισπανικών. Εμπειρογνώμονες και σύμβουλοι σε διπλωματικές αποστολές. Ειδικοί επιστήμονες σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα. Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όπου απαιτείται καλή γνώση της Ισπανικής γλώσσας

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών (- 2021)
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών ( 2021)
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών (- 2021)

•Το τμήμα  ΙΤΑΛΙΚΗΣ έχει ως αποστολή την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με την έρευνα και την διδασκαλία της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού της Ιταλίας
•Οι υποψήφιοι πρέπει να εξεταστούν και στο ειδικό μάθημα της Ιταλικής γλώσσας.
•Ο υποψήφιος πρέπει να περνάει εκτός από την ΕΒΕ του τμήματος και την ΕΒΕ του ειδικού Μαθήματος.
•Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για την λήψη του πτυχίου είναι 8 εξάμηνα σπουδών.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων
•Μπορούν να απασχοληθούν ως εκπαιδευτές της γλώσσας σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ως εμπειρογνώμονες ή σύμβουλοι διπλωματικών αποστολών στις αντίστοιχες χώρες, ως ειδικοί επιστήμονες σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα ή ως μεταφραστές κειμένων
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών ( – 2021)
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (Αθήνα) – ΕΚΠΑ
Πρόγραμμα Σπουδών ( 2021)

•Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση επιστημόνων πληροφορημένων και ικανών να μελετούν τις κοινωνικές δομές και συνθήκες και να αναλύουν τα αίτια διαμόρφωσης ή μεταβολής της κοινωνικής συμπεριφοράς και των κοινωνικών σχέσεων. Το Τμήμα Κοινωνιολογίας έχει στόχο να εκπαιδεύσει κοινωνιολόγους, επιστήμονες πληροφορημένους και ικανούς να επεξεργάζονται συστηματικά τόσο τις επιστημονικές, όσο και τις τρέχουσες αντιλήψεις για τα κοινωνικά προβλήματα που τυχόν θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στην επαγγελματική τους πρακτική.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων
•Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Κοινωνιολογίας  δύνανται με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να απασχολούνται τόσο ως ελεύθεροι επαγγελματίες όσο και ως μισθωτοί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας:
•α. στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, στους κλάδους και με τους όρους που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των τμημάτων Κοινωνιολογίας κατοχυρώθηκαν με το Π.Δ. 159/2009 (ΦΕΚ 199/Α΄/1-10-2009). Οι απόφοιτοι των τμημάτων μπορούν να απασχοληθούν:Ως Καθηγητές, Κοινωνιολόγοι (ΠΕ10), στη δημόσια Εκπαίδευση, εφόσον διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.
•β. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία.
•γ. στις δημόσιες υπηρεσίες: (όπως υπουργεία, τοπική αυτοδιοίκηση, δημόσια νοσοκομεία και κοινωνικές υπηρεσίες), σε αντικείμενα σχετικά με τον τίτλο σπουδών τους
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών (- 2021)
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών (- 2021)
ΝΟΜΙΚΗΣ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών (- 2021)παρακολουθήστε το video

•Τομείς: 1. Α΄Ιδιωτικού Δικαίου, 2. Β΄Ιδιωτικού Δικαίου, 3. Δημοσίου Δικαίου, 4. Ποινικών Επιστημών, 5. Διεθνών Σπουδών, 6. Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου.
Ινστιτούτα – Εργαστήρια: 1. Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, 2. Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών, 3. Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου, 4. Εργαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 5. Εργαστήριο Εγκληματολογικών Σπουδών.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών ( – 2021)
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών (- 2021)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών ( – 2021)
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών (- 2021)μελιώδης σκοπός του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης στις επιστήμες της εκπαίδευσης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας.Αποστολή του Τμήματος είναι:

  • η παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικής εκπαίδευσης στον χώρο της Παιδαγωγικής Επιστήμης
  • η κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα επιστημονικής μεθοδολογίας και αξιολόγησης
  • η προώθηση της Παιδαγωγικής Επιστήμης με την ανάπτυξη καινοτόμου θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας
  • η σύνδεση της εκπαιδευτικής θεωρίας με τη διδακτική πρακτική
  • η ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω της συνεργασίας με φορείς της κοινωνίας και της ανάπτυξης διεθνών συνεργειών.

Το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές του σύγχρονη εκπαίδευση με γνώμονα τη διεπιστημονική οργάνωση των σπουδών, καθώς εντάσσει νέες αντιλήψεις για την παιδαγωγική ως μία επιστήμη που εξελίσσεται με ευρύτερες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Το Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και των αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων.
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χορηγεί πτυχίο μετά από επιτυχή φοίτηση τουλάχιστον οκτώ (8) εξαμήνων και επιτυχή ολοκλήρωση 52 μαθημάτων.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα, τα οποία εντάσσονται σε πεδία, καθώς και μαθήματα ελεύθερης επιλογής, πρακτικές ασκήσεις και σεμινάρια. Έτσι, εξασφαλίζει στους φοιτητές την απόκτηση των απαραίτητων επιστημονικών γνώσεων σε ένα ευρύ φάσμα, ενώ παράλληλα, αποβλέπει στον εφοδιασμό τους με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες.
Οι απόφοιτοι του τμήματος οικοδομούν ισχυρά θεμέλια, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών  που υλοποιούνται είναι τα εξής:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών ( – 2021)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών (- 2021)Παρακολουθήστε το video
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών (- 2021)

•Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση επιστημόνων σε τομείς που σχετίζονται με τη λειτουργία των πολιτικών θεσμών. Ειδικότερα, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στην έρευνα και ανάλυση των προβλημάτων που συνδέονται με την ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών, την εκλογική συμπεριφορά των πολιτών, τα σύγχρονα ιδεολογικά ρεύματα και τις διεθνείς σχέσεις.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων:
•Στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε άλλους τομείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στη νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση.
•Στο διπλωματικό σώμα. Σε ινστιτούτα πολιτικών και ιστορικών ερευνών. Στα μέσα ενημέρωσης.
•Σε εταιρίες δημοσκοπήσεων και μελέτης πολιτικών φαινομένων
•.Σε διεθνείς οργανισμούς.

Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Καθηγητές, (ΠΕ13) Νομικοί & Πολιτικοί Επιστήμονες, στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εφόσον διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια

ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Αθήνα) – ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Πρόγραμμα Σπουδών ( – 2021)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Πρόγραμμα Σπουδών (- 2021)
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών ( – 2021)
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Πρόγραμμα Σπουδών (- 2021)
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών ( – 2021)Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδίδουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις για να ασχοληθούν με την Ελληνική γλώσσα, λογοτεχνία και πολιτισμό όπως εκφράζονται διαχρονικά μέσα από τα γραπτά μνημεία. Ακόμη, παρέχουν παιδαγωγική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Κατευθύνσεις: Κλασικής Φιλολογίας, Μεσαιωνικής και Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας, Γλωσσολογίας
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Φιλόλογοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εργασίες με φιλολογικό αντικείμενο στο χώρο των εκδόσεων, στον τύπο και τα άλλα μέσα ενημέρωσης. Καθηγητές της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας.
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών ( – 2021)
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
Πρόγραμμα Σπουδών ( – 2021)
ΦΥΣΙΚΗΣ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών ( – 2021)
ΧΗΜΕΙΑΣ (Αθήνα)
Πρόγραμμα Σπουδών ( – 2021)
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Πρόγραμμα Σπουδών ( – 2021)
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Αθήνα) – ΕΚΠΑ
Πρόγραμμα Σπουδών ( – 2021)

•Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση ψυχολόγων, δηλαδή επιστημόνων που ασχολούνται με την κατανόηση, μελέτη, έρευνα, ερμηνεία και αντιμετώπιση της συμπεριφοράς των ανθρώπων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δημόσιο τομέα και σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε μεσαίες και μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες όπου προβλέπεται θέση ψυχολόγου. Σε εταιρίες δημοσίων σχέσεων και διαφήμισης. Σε ερευνητικά κέντρα. Σε ψυχιατρικές κλινικές. Σε κέντρα αποκατάστασης αναπήρων.
•Σε θεραπευτικές κοινότητες.
• Σε σχολεία και οικοτροφεία. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Π.Δ.377/1989 (ΦΕΚ 166 Α΄) Οι Απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. έχουν το δικαίωμα να λάβουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου κατόπιν αιτήσεως τους στις οικείες Νομαρχίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 991/1979 (ΦΕΚ 278)τ. Α0-12-1979).

Παρακολουθήστε το video

Σχολιάστε

Top