Ενοποιημένες ειδικότητες-εκπαιδευτικά

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Μαρ• 01•19

Δείτε εδώ τον πίνακα με τα πτυχία και τις ειδικότητες

2. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά την ενοποίηση της παραγράφου 1, υπάγεται συνολικά σε κλάδους και ειδικότητες ως εξής:Professor_3

Α. ΠΕ κατηγορία
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ)
ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕ40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
ΠΕ61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΠΕ71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ 73 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΠΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΠΑΣΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ89 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕ89.0Ι ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Β. ΤΕ Κατηγορία
ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΤΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΤΕ01.29 ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘ. ΑΚΤΙΝ.)
ΤΕ02 ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙΤΕ02.03 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Γ. ΔΕ Κατηγορία
ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
ΔΕ0 1.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ – ΡΑΠΤΙΚΗΣ
ΔΕ0 1.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
ΔΕ0 1.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
 ΔΕ02 ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
Δ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ
ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ24 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ
ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΕ31 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ:α) ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ,β) ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ,γ) ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΩΦΩΝ
ΠΕ35 ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΠΑ ή ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΠΑ
ΠΕ36 ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
α/α ΝΕΟΙ/ΕΣ ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΛΑΔΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ(από τους οποίους προέρχονται οι νέοι)
ΚΛΑΔΟΙ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΕ
1 ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙΠΕ13 ΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2 ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕ16.01 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΠΕ16.02 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ/ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3 ΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕ17.14 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΧΝ. ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΠΕ17.13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
4 ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙΠΕ18.02 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠΕ18.03 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣΠΕ18.35 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠΕ18.40 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)ΠΕ15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
5 ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΕ12.01 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠΕ12.02 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣΠΕ12.03 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙΠΕΙ 7.01 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜΠΕΙ 7.05 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕΠΕΙ 7.11 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ
6 ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕ12.04 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙΠΕ12.07 ΝΑΥΠΗΓΟΙΠΕ12.11 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΠΕ17.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜΠΕ17.06 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ – ΝΑΥΠ. ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕΠΕ18.18 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙΠΕ18.31 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥΠΕ18.32 ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
7 ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕ12.05 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙΠΕ17.03 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜΠΕ17.07 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ TEI-KATEE
8 ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕ12.06 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΠΕ17.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜΠΕ17.08 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕΠΕΙ7.09 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
9 ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ12.08 ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙΠΕ18.22 ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ- ΤΕΧΝ.ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΕ17.12 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
10 ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ
11 ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
12 ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕ 14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣΠΕ18.39 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
13 ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
14 ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
15 ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
16 ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
17 ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
18  ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
19 ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
20 ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕ18.37 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
21 ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕ14.04 ΓΕΩΠΟΝΟΙ
22 ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕ18.12 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΕ18.15 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ – ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝΠΕ18.17 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛ.ΠΕ18.30 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
23 ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕ18.13 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΕ18.14 ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΛΙΕΙΑΣ,
24 ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΕ18.36 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΟΙΝΟΛΟΠΑΣ & ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ
25 ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ12.13 ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΩΝΠΕ14.05 ΔΑΣΟΛΟΠΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΕ18.16 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
26 ΠΕ89 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣΠΕΙ 8.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣΠΕ18.28 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧΑΙΟΛ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝΠΕ18.29 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
27 ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕ18.3 8 ΚΕΡΑΜΙΚΗΣΠΕ18.44 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
28 ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΕ18.23 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ)
29 ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
30 ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕ18.41 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΤΕ
1 ΤΕ02 ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ ΤΕ01.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣΤΕ01.05 ΔΟΜΙΚΟΙ
2 ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙΤΕ01.03 ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΤΕ01.28 ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
3 ΤΕ02.03 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕ01.08 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΤΕ01.23 ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
4 ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕ01.10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
5 ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕ01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣΤΕ01.14 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΤΕ01.17 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
6 ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕ01.22 ΚΟΠΤΙΚΗΣ – ΡΑΠΤΙΚΗΣΤΕ01.27 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
7 ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕ01.32 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣΤΕ01.33 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΤΕ01.34 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΤΕ01.35 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΤΕ01.36 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΜΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ΔΕ
1 ΔΕ02 ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙΔΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
2 ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣΔΕ01.06 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙΔΕ01.08 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΛΗΤΕΣΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙΔΕ01.16 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1 ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥΠΕ26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΑΛΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ
ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχολιάστε

Top