ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΛ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Αυγ• 28•18

kesyp2ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘΟΣ)
Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Μηχανολογίας στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα.

Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις 5 Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016, από το σχολικό έτος 2017-2018, στον Τομέα Μηχανολογίας στη Γ’ τάξη των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., προβλέπεται να λειτουργούν οι εξής ειδικότητες:

«Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών»
«Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»
«Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού»
«Τεχνικός Οχημάτων»
«Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών»

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1567, τ.Β’, 2-6-2016 τα μαθήματα Τομέα που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Μηχανολογίας στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές 3Θ+3Ε
2. Μηχανική-Αντοχή Υλικών 2Θ
3. Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών 3E
4. Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές 2Θ+5Ε
5. Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές 2Θ+2Ε
6. Αγγλικά Τομέα 1Θ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

Θ: Θεωρία Ε: Εργαστήριο

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1426, τ.Β’, 26-4-2017 τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Μηχανολογίας στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Μηχανών 3Θ
2. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων 3Θ
3. Μηχανουργική Τεχνολογία – Εργαλειομηχανές 2Θ+6Ε
4. Ανελκυστήρες – Ανυψωτικές Μηχανές 2Θ
5. Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού 2Θ+5Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

Θ: Θεωρία Ε: Εργαστήριο

Ειδικότητα: Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Στοιχεία Μηχανών 3Θ
2. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών θερμάνσεων 3Θ
3. Συντήρηση και Επισκευή Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων 2Θ+3Ε
4. Ύδρευση – Αποχέτευση 1Θ+3Ε
5. Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης 1Θ+5Ε
6. Σχέδιο Ειδικότητας 2Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

Θ: Θεωρία Ε: Εργαστήριο

Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1.  Στοιχεία Μηχανών
2.  Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού
3.  Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
4.  Εγκαταστάσεις Κλιματισμού 3Θ+4Ε
5.  Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού 1Θ+2Ε
6.  Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

 

  Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1.  Στοιχεία Μηχανών
2.  Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II
3.  Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
4.  Συστήματα Αυτοκινήτου 3Θ+4Ε
5.  Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων 2Θ+4Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

 

  Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1.  Στοιχεία Μηχανών
2.  Κινητήρες αεροσκαφών
3.  Κινητήρες αεροσκαφών (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
4.  Δομή και συστήματα αεροσκαφών 3Θ+4Ε
5.  Διαδικασίες συντήρησης αεροσκαφών
6.  Τεχνολογία Αεροπορικού Υλικού 2Θ+2Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

 

images

 

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η εγκατάσταση, η συντήρηση, ο έλεγχος, η επισκευή και η ασφαλής λειτουργία κάθε φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού σε κτίρια, οικοδομές ή βιομηχανίες.

Ειδικότερα, ο Βοηθός αυτό κάτω από την επίβλεψη του υπεύθυνου μηχανολόγου μηχανικού συναρμολογεί, συντηρεί και επισκευάζει μηχανές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, δοκιμάζει και ρυθμίζει τη λειτουργία τους και ελέγχει την παρεχόμενη ασφάλεια και την αναμενόμενη απόδοση και ισχύ τους.

Εξετάζει τους χώρους του κτιρίου ή του εργοστασίου όπου θα εγκατασταθούν τα μηχανήματα, υπολογίζει τις θέσεις και τον τρόπο τοποθέτησης και σύνδεσης των διαφόρων μηχανημάτων και συσκευών και υπολογίζει το κόστος της εργασίας και των υλικών, καθώς και τις άλλες δαπάνες της κατασκευής, της εγκατάστασης, της λειτουργίας και της συντήρησης των μηχανημάτων.

Ο Βοηθός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων μπορεί να ειδικευτεί στον ενεργειακό τομέα, στις κατασκευές καθώς και στον τομέα της εφαρμοσμένης μηχανικής.

Ακόμη, μπορεί να ειδικευτεί σε ορισμένους τύπους μηχανών, όπως εργαλειομηχανές, τουρμπίνες, μηχανές εσωτερικής καύσης. Για παράδειγμα, όταν ειδικεύεται στα συστήματα θέρμανσης και υδραυλικών εγκαταστάσεων μελετά σχέδια, σημειώνει τα σημεία από τα οποία θα περάσουν οι σωληνώσεις, μετράει τους σωλήνες, τους κόβει, τους τοποθετεί και κατόπιν συνδέει τα διάφορα τμήματα των σωλήνων και των εξαρτημάτων με συγκόλληση.
4082
Όταν ειδικεύεται στις εργαλειομηχανές ανάλογα με τη δουλειά και το μέταλλο που θα χρησιμοποιήσει, διαλέγει το κατάλληλο εργαλείο και αφού κάνει τους υπολογισμούς που χρειάζονται, χαράσσει το μέταλλο και το τοποθετεί στο συγκεκριμένο εργαλείο (τόρνο, φρέζα κ.ά.) για να του δώσει τη μορφή που θέλει.
Τέλος, πρέπει να ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστών υλικών και εξαρτημάτων και να χρησιμοποιεί με ορθολογικό τρόπο τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου που χρησιμοποιεί.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας του βοηθού μηχανολογικών εγκαταστάσεων ποικίλουν και εξαρτώνται από το ακριβές αντικείμενο της εργασίας του και το χώρο που απασχολείται. Εργάζεται πολλές ώρες, όρθιος ή σκυφτός γεγονός που τον καταπονεί σωματικά ενώ η προσοχή και η υπευθυνότητα που απαιτεί η εργασία του τον επιφορτίζει με ένταση και άγχος. Συνήθως, εργάζεται σε κλειστούς χώρους, όπου οι συνθήκες είναι πολλές φορές ανθυγιεινές λόγω του θορύβου και της σκόνης από τη λειτουργία των μηχανών.

Χρειάζεται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας (στολή, κράνος κ.ά.) για την πρόληψη ατυχημάτων, γιατί οι κίνδυνοι είναι αυξημένοι από τη χρήση εργαλείων και μηχανών. Συχνά, επίσης, διατρέχει κίνδυνο όταν χρειάζεται να επισκευάζει και να συντηρεί μηχανές που βρίσκονται σε λειτουργία. Πολλές φορές είναι αναγκασμένος να εργάζεται υπερωριακά, όταν υπάρχει φόρτος εργασίας. Ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να καθορίζει ο ίδιος τις συνθήκες εργασίας αλλά και πάλι το ωράριό του είναι εξαντλητικό.
Μέσα στα πλαίσια της εργασίας συχνή είναι η μετάβασή του σε βιομηχανικούς χώρους και η συνεργασία με το υπόλοιπο τεχνικό προσωπικό.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο Βοηθός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων χρειάζεται να διαβάζει με ευχέρεια μηχανολογικά σχέδια, να σχεδιάζει γραφήματα και απλά σχέδια μηχανολογικών εξαρτημάτων. Ακόμη, οι μηχανικές ικανότητες και δεξιότητες, οι οργανωτικές ικανότητες, η υπομονή, η επιμονή και η αντοχή στην πίεση και το άγχος είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον συγκεκριμένο επαγγελματία.

Επιπλέον, είναι ανάγκη να χειρίζεται με μεγάλη ακρίβεια και συντονισμό κινήσεων τις εργαλειομηχανές που χρησιμοποιεί, να είναι ευκίνητος και να αντέχει στην κόπωση. Χρειάζεται, ακόμη, να του αρέσει να ασχολείται με εργαλεία και μηχανές, να είναι επιδέξιος στα χέρια, σταθερός στις κινήσεις του, προσεκτικός και συγκεντρωμένος στην εργασία του.
Επιπλέον, απαιτείται να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να είναι επινοητικός και εφευρετικός, να διαθέτει παρατηρητικότητα, να είναι υπεύθυνος και συνεπής και να έχει σωματική αντοχή και δύναμη.
Επίσης, σημαντικά προσόντα για το επάγγελμα είναι η ευχέρεια στους υπολογισμούς και στις μετρήσεις, η καλή αντίληψη του χώρου, η πρακτική σκέψη και η ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, εφόσον συχνά αποτελεί μέλος μιας ομάδας εργασίας. Τέλος, είναι ανάγκη να ακολουθεί με συνέπεια και ακρίβεια τις εντολές του υπεύθυνου μηχανολόγου για να αποφεύγονται τυχόν παραλείψεις ή λάθη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) στην ειδικότητα Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών που ανήκει στον Τομέα Μηχανολογίας τον οποίο επιλέγει ο μαθητής στη Β΄ Λυκείου.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα κατοχυρώνονται από το Ν. 1575 που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 207 Α’ στις 11-12-1985 και αφορούν τους αποφοίτους ΤΕΕ Β΄ Κύκλου.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορεί να απασχοληθεί σε μηχανουργεία, σε εργοστάσια κατασκευής και συναρμολόγησης μηχανών, σε βιοτεχνίες, σε βιομηχανίες, σε τεχνικές εταιρείες και σε εταιρείες που ασχολούνται με την εμπορία μηχανολογικού εξοπλισμού.

Επάγγελμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

 

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο μηχανικός αυτοκινήτων ασχολείται με την εξέταση και την επισκευή του κινητήρα του αυτοκινήτου, των φρένων και των άλλων βασικών μηχανικών μερών του αυτοκινήτου. Ασχολείται επίσης με τη ρύθμιση και συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού του αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, εξετάζει με προσοχή τον κινητήρα ή το σύστημα του αυτοκινήτου που θα επισκευάσει, για να εντοπίσει τη βλάβη και να προσδιορίσει το είδος της.

Αποσυναρμολογεί και συναρμολογεί τα τμήματα της μηχανής, ελέγχει, αντικαθιστά ή επιδιορθώνει τα κατεστραμμένα εξαρτήματα και κάνει τις απαραίτητες δοκιμές, για την επιβεβαίωση της καλής τους λειτουργίας. Όταν κάνει εργασίες περιοδικής συντήρησης του αυτοκινήτου, ελέγχει τα φρένα, το σύστημα οδήγησης, αλλάζει φίλτρα, λάδια, μπουζί, ελέγχοντας και ρυθμίζοντας την καλή λειτουργία του κινητήρα με ειδικά όργανα.

garage

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνεργεία αυτοκινήτων, σε μεγάλους και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για την επισκευή και ανύψωση των αυτοκινήτων αλλά και την εγκατάσταση βοηθητικών μηχανημάτων. Το αντικείμενο της εργασίας του απαιτεί να εργάζεται άλλοτε όρθιος και άλλοτε σκυφτός ή ξαπλωμένος κάτω από το αυτοκίνητο. Η μυρωδιά της βενζίνης, του πετρελαίου, των λαδιών και ο θόρυβος της μηχανής των αυτοκινήτων είναι μερικές από τις συνθήκες που συνήθως αντιμετωπίζει ο μηχανικός αυτοκινήτων. Αρκετές φορές, χρειάζεται να μετακινηθεί από το συνεργείο του, προκειμένου να παραλάβει ή να επιδιορθώσει κάποιο χαλασμένο αυτοκίνητο.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η έφεση για ενασχόληση με μηχανές, η επιδεξιότητα στα χέρια, η επινοητικότητα, η υπομονή, η επιμονή, η ευκινησία και η σωματική αντοχή είναι προσόντα που τον χαρακτηρίζουν. Επίσης ο μηχανικός αυτοκινήτων απαιτείται να είναι παρατηρητικός, μεθοδικός, προσεχτικός, υπεύθυνος και να διακρίνεται για τη συνέπεια και την επαγγελματική του ευσυνειδησία.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στην ειδικότητα Μηχανικών και Ηλετρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου, του Τομέα Οχημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.). Η συνολική διάρκεια φοίτησης είναι 3 χρόνια και επίπεδο σπουδών 3 (N.3475/2006).

 

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Ο μηχανικός αυτοκινήτων μπορεί να εργαστεί σε συνεργείο αυτοκινήτων ως μηχανοτεχνίτης, ως τεχνίτης συστήματος πέδησης, ως τεχνίτης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, ως τεχνίτης βαφής και ως φανοποιός. Οι προοπτικές απασχόλησης διαγράφονται ευνοϊκές.

Επάγγελμα: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Δομικών έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016, από το σχολικό έτος 2017-2018, στον Τομέα Δομικών έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στη Γ’ τάξη των  Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., προβλέπεται να λειτουργήσει  η ειδικότητα «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής».

 

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1567, τ.Β’, 2-6-2016 τα μαθήματα Τομέα που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Δομικών Έργων Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Οικοδομικό Σχέδιο
2. Τοπογραφία 2Θ+3Ε
3. Τοπογραφικό Σχέδιο – Ψηφιακή Χαρτογραφία 3E
4. Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά 2Θ+2Ε
5. Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ I
6. Δομημένο Περιβάλλον και Πολεοδομικές Εφαρμογές
7. Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο      Σ: Σχέδιο

 

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1426, τ.Β’, 26-4-2017 τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες τουΤομέα Δομικών έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1.  Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
2.  Οικοδομική
3.  Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και “Εργων Υποδομής 1Θ+2Ε
4.  Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά “Εργα
5.  Οργάνωση Τεχνικών Έργων 2Θ+2Ε
6.  Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ II
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο      Σ: Σχέδιο

 

Construction_cone_4
Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο σχεδιασμός των υπό κατασκευή δομικών έργων και η επίβλεψη των συνεργείων είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Όλα τα παραπάνω, όμως, γίνονται υπό την εποπτεία του μηχανικού, που έχει αναλάβει την εκπόνηση του έργου. Με λίγα λόγια είναι ο εξειδικευμένος βοηθός των αρχιτεκτόνων, των πολιτικών μηχανικών, των ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών μηχανικών.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου, με καλό φωτισμό, αερισμό και τον απαραίτητο για την εργασία του εξοπλισμό. Επειδή εργάζεται πολλές ώρες σκυμμένος πάνω σε διάφορα σχέδια, καταπονεί το σώμα του και ιδιαίτερα τα μάτια του. Το ωράριό του είναι κανονικό, αλλά όταν χρειάζεται να παραδώσει την εργασία του μέσα σε συγκεκριμένη χρονική προθεσμία, τότε δουλεύει υπερωριακά. Επισκέπτεται τακτικά τους χώρους που εκτελούνται τα έργα, επιβλέποντας την εξέλιξή τους, οπότε και αντιμετωπίζει τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν εκεί.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να έχει κλίση στο σχέδιο, δημιουργική φαντασία, παρατηρητικότητα, καλαισθησία και καλή όραση. Απαιτείται να διαθέτει υπομονή, επιμονή αλλά και ικανότητα επινόησης τεχνικών πρακτικών. Πρέπει να είναι συνεπής και να τηρεί τις χρονικές προθεσμίες για την παράδοση της εργασίας του, όπως επίσης και να ακολουθεί τις οδηγίες των προϊσταμένων του.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στην ειδικότητα Σχεδιαστών Δομικών Έργων, του Τομέα Δομικών Έργων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.). Η συνολική διάρκεια φοίτησης είναι 3 χρόνια

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Ο σχεδιαστής δομικών έργων μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο τομέα, κυρίως στο ΥΠΕΧΩΔΕ, στις τεχνικές υπηρεσίες των νομαρχιών, δήμων και κοινοτήτων, στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως σε εταιρείες που ασχολούνται με τη μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη δομικών έργων και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Επάγγελμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις 3 Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016, από το σχολικό έτος 2017-2018, στον Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού στη Γ’ τάξη των  Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., προβλέπεται να λειτουργούν οι εξής ειδικότητες:

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1427, τ.Β’, 26-4-2017 τα μαθήματα Τομέα που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος) 2Θ+2Ε
2. Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 2Θ+5E
3. Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών 3E
4. Αυτοματισμοί, Αισθητήρες
5. Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 2Θ+4E
6. Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

 

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1426, τ.Β’, 26-4-2017 τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες τουΤομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Ψηφιακά Συστήματα
2. Δίκτυα Υπολογιστών
3. Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά – Κατασκευές
4. Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων – Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
5. Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας
6. Τηλεπικοινωνίες – Τηλεματική 3Θ+2Ε
7. Ρομποτική
8. Επεξεργασία Σήματος Ήχου και Εικόνας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Ηλεκτροτεχνία 2
2. Ηλεκτρικές Μηχανές
3. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 2
4. Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας – Ηλεκτρικών Μηχανών
5. Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο
Electic_bar
Περιγραφή Επαγγέλματος:
Είναι γενικά υπεύθυνος για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση ενός κτιρίου. Πιο συγκεκριμένα εγκαθιστά, συντηρεί, ελέγχει και επισκευάζει γραμμές παροχής ηλεκτρικού πίνακα-μετρητή ΔΕΗ, γείωση ηλεκτρικής εγκατάστασης, κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτών,
κυκλώματα τροφοδοσίας μαγειρείου και σύνδεσης αυτού, κυκλώματα τροφοδοσίας συσκευής παραγωγής θερμού νερού χρήσης, κυκλώματα ενισχυμένων γραμμών (πλυντηρίων, κλιματιστικών κλπ), πινάκων διανομής και ελέγχου, κυκλώματα ασθενών ρευμάτων (θυροτηλέφωνα, θυροτηλεοράσεις, τηλέφωνα, κουδούνια, οπτικοακουστικά μέσα),
κυκλώματα φωτισμού κλιμακοστασίου, κυκλώματα αυτονομίας κεντρικής θέρμανσης, συγκροτήματα εφεδρείας ηλεκτρικής ενέργειας, απλά κυκλώματα οικιακών αυτοματισμών. Στην εργασία του συνεργάζεται και εκτελεί εντολές τεχνικού Ηλεκτρολόγου πτυχιούχου ΤΕΙ.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας του εξαρτώνται από το έργο που έχει αναλάβει και το φορέα όπου προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Τα βασικά χαρακτηριστικά εκείνου που θα ασχοληθεί με το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου πρέπει να είναι: το ενδιαφέρον και η ικανότητα για επισκευές, η προσοχή και η ακρίβεια, ο χειρισμός, η ρύθμιση και η επισκευή μηχανημάτων, να διαβάζει και να καταλαβαίνει ηλεκτρολογικά σχέδια, να είναι επιδέξιος στα χέρια και τα δάχτυλα, να είναι εργατικός, οργανωτικός, μεθοδικός, υπεύθυνος και συνεπής όσον αφορά την παράδοση του έργου που έχει αναλάβει, να έχει καλή όραση και καλή σωματική και ψυχική υγεία.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στην ειδικότητα Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, του Τομέα Ηλεκτρολογίας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.). Η συνολική διάρκεια φοίτησης είναι 3 χρόνια και επίπεδο σπουδών 3 (N.3475/2006). Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 3.
Το απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, για την πρόσβαση (χωρίς ποσόστωση) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσα από τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Ακόμη, οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ., έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στα ΙΕΚ και κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή ανάλογης ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Η κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων εκκρεμεί ενόψει της έκδοσης της υπουργικής απόφασης, περί ισοτιμίας των νέων τίτλων σπουδών των ΕΠΑ.Λ., με τους παλαιούς τίτλους σπουδών των ΤΕΕ Β΄ Κύκλου.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορεί να εργαστεί ως βοηθός σε Τεχνικές εταιρείες ή Εργαστήρια ηλεκτρολογικών εγκατάστασεων κτιρίων, σε Τεχνικές εταιρείες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής κυκλωμάτων οικιακών αυτοματισμών, σε Τεχνικές εταιρείες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής οπτικοακουστικών μέσων κτιρίων (θυροτηλέφωνα,θυροτηλεοράσεις, τηλέφωνα, κουδούνια), σε Καταστήματα πώλησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων.

Επάγγελμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
2_computers
Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνίτης ηλεκτρονικών υπολογιστών συστημάτων και δικτύων
είναι υπεύθυνος για τη συναρμολόγηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στη συνέχεια τοποθετεί τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τους ρυθμίζει, εγκαθιστώντας λειτουργικά συστήματα και άλλα προγράμματα εφαρμογών. Όταν υπάρχει βλάβη, την εντοπίζει και την επιδιορθώνει ή αλλάζει τα ελαττωματικά εξαρτήματα.
Επίσης, τοποθετεί και συντηρεί δίκτυα υπολογιστών, όπως επίσης τις περιφερειακές συσκευές που συνδέονται με τους υπολογιστές (εκτυπωτές, σκάνερ, μόντεμ κ.λπ.).

Συνθήκες Εργασίας:
Ο τεχνίτης ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων απασχολείται στο εργαστήριό του με πολύ καλό φωτισμό και αερισμό ή σε σπίτια και γραφεία, κάτω από καλές συνθήκες. Πρέπει να είναι προσεκτικός, τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας, επειδή ασχολείται με συσκευές ηλεκτρικού ρεύματος. Μετακινείται αρκετά συχνά για να επισκευάζει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των πελατών του, το δε ωράριο εργασίας του είναι ακατάστατο.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η έφεση για ενασχόλησή τους για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. Πρέπει να είναι προσεκτικός και ακριβής στην εργασία του και να διαθέτει επιδεξιότητα στα χέρια. Ακόμη πρέπει να διαθέτει επιμονή, υπομονή, παρατηρητικότητα και επινοητικότητα. Πρέπει τέλος να είναι εξυπηρετικός, πρόθυμος και συνεπής με τους πελάτες του.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στην ειδικότητα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστημάτων και Δικτύων, του Τομέα Ηλεκτρονικής των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Ο τεχνίτης ηλεκτρονικών υπολογιστών συστημάτων και δικτύων μπορεί να εργαστεί σε βιομηχανίες κατασκευής και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες, που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μπορεί επίσης να ανοίξει δικό του εργαστήριο ή κατάστημα πώλησης Η/Υ. Οι προοπτικές απασχόλησης είναι μάλλον θετικές.

Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Πληροφορικής στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις 2 Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016, από το σχολικό έτος 2017-2018, στον Τομέα Πληροφορικής στη Γ’ τάξη των  Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., προβλέπεται να λειτουργούν οι εξής ειδικότητες:

 

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1567, τ.Β’, 2-6-2016 τα μαθήματα Τομέα που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Πληροφορικής στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ+3Ε
2. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ+2E
3. Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2Θ+2E
4. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ+2Ε
5. Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού 1Θ+2Ε
6. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων
7. Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

 

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1426, τ.Β’, 26-4-2017, όπως τροποποιήθηκε με το Φ.Ε.Κ. 2072, τ.Β’, 15-6-2017 τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες τουΤομέα Πληροφορικής στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Προγραμματισμός Υπολογιστών
2. Δίκτυα Υπολογιστών
3. Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο)
4. Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)
5. Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
6. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο
7. Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
8. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Προγραμματισμός Υπολογιστών
2. Δίκτυα Υπολογιστών
3. Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο)
4. Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)
5.  Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
6. Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
7. Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών
8. Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΔΩ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ29_03_17_AFISA_TEMPLATE
ΙΕΠ
ΥΠΠΕΘ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΛ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
e periodiko

Σχολιάστε

Top