ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΛ-ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Αυγ• 28•18

kesyp2

ΥΓΕΙΑ
Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις 9 Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016, από το σχολικό έτος 2017-2018, στον Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας στη Γ’ τάξη των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., προβλέπεται να λειτουργούν οι εξής ειδικότητες:

 • «Βοηθός Νοσηλευτή»
 • «Βοηθός  Ιατρικών-Βιολογικών Εργαστηρίων»
 • «Βοηθός  Βρεφονηπιοκόμων»
 • «Βοηθός  Φυσικοθεραπευτή»
 • «Βοηθός  Οδοντοτεχνίτη»
 • «Βοηθός  Ακτινολογικών Εργαστηρίων»
 • «Βοηθός  Φαρμακείου»
 • «Αισθητικής Τέχνης»
 • «Κομμωτικής Τέχνης»
 • Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 2187, τ.Β’, 12-6-2018 τα μαθήματα Τομέα που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής: 
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
  1.  Ανατομία-Φυσιολογία
  2.  Πρώτες Βοήθειες 2E
  3.  Υγεία και Διατροφή
  4.  Διαπροσωπικές σχέσεις
  5.  Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
  6.  Αγγλικά Τομέα
  7.  Ειδικό Μάθημα Α 5(Θ+Ε)
  8.  Ειδικό Μάθημα Β 5(Θ+Ε)
  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

        Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

   

  ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
  1.  Μικροβιολογία Ι 1Θ+4E
  2.  Νοσηλευτική Ι 1Θ+4E
  3.  Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία Ι 1Θ+4E
  4.  Σύγχρονη Αισθητική Ι 1Θ+4E
  5.  Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία Ι 1Θ+4E
  6.  Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής Ι 5E
  7.  Οδοντοτεχνία Ι 1Θ+4E
  8.  Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι 1Θ+4E
  9. Ακτινοτεχνολογία Ι 1Θ+4E
  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

        Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

   

  Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1426, τ.Β’, 26-4-2017, όπως τροποποιήθηκε με το Φ.Ε.Κ. 2072, τ.Β’, 15-6-2017 τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες τουΤομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

   

  Ειδικότητα: Βοηθός Νοσηλευτή

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
  1. Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
  2. Υγιεινή
  3. Νοσηλευτική ΙΙ 2Θ+10Ε
  4. Στοιχεία Παθολογίας
  5. Χειρουργική-Τεχνική Χειρουργείου 1Θ+1Ε
  6. Στοιχεία Μαιευτικής-Γυναικολογίας
  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

        Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

   

  Ειδικότητα: Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
  1. Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
  2. Υγιεινή
  3. Μικροβιολογία ΙΙ 2Θ+3Ε
  4. Αιματολογία 2Θ+3Ε
  5. Κλινική Βιοχημεία 1Θ+4Ε
  6. Ανοσολογία 1Θ+2Ε
  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

        Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

   

    Ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
  1. Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
  2. Υγιεινή
  3. Παιδαγωγικό Περιβάλλον  Βρεφονηπιακού  Σταθμού
  4. Αγωγή Βρέφους και Νηπίου 2Θ+2Ε
  5. Στοιχεία Γενικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας
  6. Δημιουργική Απασχόληση στην  Προσχολική Ηλικία ΙΙ
  7. Μουσικοκινητική Αγωγή
  8. Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας
  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

        Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

   

    Ειδικότητα: Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
  1. Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
  2.  Υγιεινή
  3.  Κινησιολογία
  4.  Φυσικοθεραπεία 2Θ+3Ε
  5. Πρακτική Φυσικοθεραπεία 1Θ+2Ε
  6. Μάλαξη
  7. Φυσικά Μέσα και Εφαρμογή τους 2Θ+3Ε
  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

        Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

   

  Ειδικότητα: Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
  1. Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
  2.  Υγιεινή
  3. Οργάνωση – Εξοπλισμός-Υλικά Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου
  4. Οδοντοτεχνία ΙΙ 1Θ+2Ε
  5. Ακίνητη Προσθετική 1Θ+3Ε
  6. Ακίνητη Προσθετική και Πορσελάνη 2Θ+4Ε
  7. Στοιχεία Ορθοδοντικής 1Θ+2Ε
  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

        Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

   

  Ειδικότητα: Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
  1. Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
  2. Υγιεινή
  3. Ακτινοπροστασία
  4. Νεότερες Απεικονιστικές Μέθοδοι
  5. Ακτινοτεχνολογία ΙΙ 1Θ+8Ε
  6. Ακτινοατομική 1Θ+2Ε
  7. Δεοντολογία Επαγγέλματος
  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

        Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

   

  Ειδικότητα: Βοηθός Φαρμακείου

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
  1. Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
  2. Υγιεινή
  3. Συνταγολογία-Νομοθεσία-Βιβλία Φαρμακείου
  4. Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ 1Θ+2Ε
  5. Κοσμητολογία 1Θ+2Ε
  6. Στοιχεία Φαρμακογνωσίας 2Θ+2Ε
  7. Φαρμακολογία-Τοξικολογία
  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

        Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

   

    Ειδικότητα: Αισθητικής Τέχνης

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
  1. Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
  2. Υγιεινή
  3. Μακιγιάζ
  4. Spa και Λουτροθεραπεία 1Θ+2Ε
  5. Σύγχρονη Αισθητική ΙΙ 1Θ+6Ε
  6. Αισθητική Άκρων-Ονυχοπλαστική
  7. Κοσμητολογία-Τεχνολογία Υλικών
  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

        Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

   

    Ειδικότητα: Κομμωτικής Τέχνης

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
  1. Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
  2. Υγιεινή
  3. Υγιεινή Κόμης Τριχωτού Κεφαλής-Τοξικολογία- Δερματολογία
  4. Εργαστήριο Τεχνικών Εργασιών
  5. Καλλιτεχνικά Χτενίσματα
  6. Τεχνολογία Υλικών
  7. Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής ΙΙ
  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

        Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

Ο βοηθός νοσηλευτή
Blood_pressure
Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο βοηθός νοσηλευτή προετοιμάζει τον ασθενή για ιατρικές εξετάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή της προϊσταμένης νοσοκόμας ή του υπεύθυνου νοσηλευτή στο νοσοκομείο ή την κλινική.

Συνθήκες Εργασίας:
Συνήθως εργάζεται κάτω από δύσκολες συνθήκες και μεγάλη ένταση, αντιμετωπίζοντας πολλές φορές καταστάσεις που προϋποθέτουν μεγάλη ψυχική αντοχή. Αντιμετωπίζει ανθυγιεινές συνθήκες, ενώ η επαφή του με ασθενείς αρκετές φορές δημιουργεί κίνδυνο μόλυνσης από ασθένειες και επομένως πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας. Ο βοηθός νοσηλευτή, εργάζεται κάτω από τις οδηγίες και εντολές του θεράποντα γιατρού, του επικεφαλής νοσηλευτή/τριας ή της προϊσταμένης νοσοκόμας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι φιλικός και ανθρώπινος, πρόθυμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του, ευγενικός και υπομονετικός, συνεργάσιμος, δραστήριος, προσεκτικός και διακριτικός. Επίσης, πρέπει να έχει επιμελημένη εμφάνιση, να ακολουθεί τις οδηγίες και εντολές των γιατρών και να είναι ανεκτικός σε ουσίες που πιθανόν να του δημιουργούν αλλεργία.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) στην ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών που ανήκει στον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας τον οποίο επιλέγει ο μαθητής στη Β΄ Λυκείου. Η συνολική διάρκεια φοίτησης είναι 3 χρόνια (N.3475/2006).
Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο ειδικότητας. Το απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου,
Ακόμη, οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ., έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στα ΙΕΚ και κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή ανάλογης ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά τους δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί με το Π.Δ. 210 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 165 Α’ στις 24-7-2001. Επίσης, σχετική είναι και η Υπουργική Απόφαση, Υ7β/οικ.4756, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1082 Β’ στις 14-8-2001.
Για τους νέους τίτλους σπουδών των ΕΠΑ.Λ., αναμένεται υπουργική απόφαση περί ισοτιμίας τους, με τους παλαιούς τίτλους σπουδών των ΤΕΕ.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Ο βοηθός νοσηλευτή μπορεί να εργαστεί σε νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας αλλά και σε σπίτια, κατόπιν συμφωνίας με τους οικείους του ασθενή. Οι προοπτικές απασχόλησης διαγράφονται αρκετά θετικές λόγω της υψηλής ζήτησης του επαγγέλματος.
Ο βοηθός νοσηλευτή
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

l. Επάγγελμα: ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ

graphics-babies-114450
Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η περιποίηση των βρεφών και των νηπίων, η φροντίδα για τη διατροφή και την ασφάλειά τους, είναι το αντικείμενο της εργασίας του βοηθού βρεφονηπιοκόμου. Φροντίζει και απασχολεί το παιδί και εφόσον εργάζεται μέσα στο σπίτι είναι δυνατό να κάνει ελαφριές δουλειές, βοηθώντας τη νοικοκυρά. Η άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε δημόσιους χώρους, γίνεται με την εποπτεία του βρεφονηπιοκόμου που είναι πτυχιούχος ΤΕΙ. Συνήθως το επάγγελμα αυτό ασκείται απο γυναίκες.

Συνθήκες Εργασίας:
Η βοηθός βραφονηπιοκόμου, εργάζεται σε ευχάριστο περιβάλλον, που μπορεί να είναι σε βρεφονηπιακό σταθμό ή σε σπίτια. Η εργασία τής βρεφονηπιοκόμου δεν θεωρείται κουραστική, είναι όμως πολύ υπεύθυνη, επειδή έχει να κάνει με τη φροντίδα και την ασφάλεια βρεφών και νηπίων.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αγάπη στα παιδιά, η δημιουργικότητα και η φαντασία, η υπομονή, η υπευθυνότητα, η συνέπεια, η δυνατότητα να ακολουθεί οδηγίες και εντολές, η ψυχραιμία σε δύσκολες καταστάσεις, αποτελούν βασικά προσωπικά χαρακτηριστικά και η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών είναι προσόντα που χαρακτηρίζουν τη βρεφονηπιοκόμο.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) στην ειδικότητα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων που ανήκει στον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας τον οποίο επιλέγει ο μαθητής στη Β΄ Λυκείου. Η συνολική διάρκεια φοίτησης είναι 3 χρόνια (N.3475/2006). Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο ειδικότητας.
Το απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, για την πρόσβαση (χωρίς ποσόστωση) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσα από τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ακόμη, οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ., έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στα ΙΕΚ και κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή ανάλογης ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας που έχουν κατοχυρωθεί με βάση την Αριθμ.Π2β/οικ.2808, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 645 Β’ στις 31-7-1997 και την Αριθμ.Γ2β/οικ.1570, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 749 Β’ στις 19-5-1999, αφορούν τους πτυχιούχους ΤΕΕ Β΄ Κύκλου.
Για τους νέους τίτλους σπουδών των ΕΠΑ.Λ, αναμένεται υπουργική απόφαση περί ισοτιμίας τους, με τους παλαιούς τίτλους σπουδών των ΤΕΕ.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Η βοηθός βρεφονηπιοκόμου μπορεί να απασχοληθεί σε σπίτια, όπου φυλάει τα παιδιά μιας οικογένειας, κατόπιν συμφωνίας που κάνει η ίδια με τους γονείς, ή σε βρεφονηπιακό σταθμό σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνο/η βρεφονηπιοκόμο ή νηπιαγωγό. Οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες επιβάλλουν σήμερα και οι δύο γονείς των παιδιών να εργάζονται, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερες οικογένειες να προσλαμβάνουν βοηθούς βρεφονηπιοκόμους και επομένως το επάγγελμα αυτό να έχει καλές προοπτικές απασχόλησης.

Διαφάνεια12
ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ

Ο Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
Ο Βοηθός Οδοντοτεχνίτη, με βάση τις θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις που αποκτά, δύναται σε συνεργασία με τον οδοντοτεχνίτη να οργανώσει το εργαστήριο, να προμηθεύεται τα υλικά και εργαλεία, να φροντίζει την συντήρηση του εξοπλισμού και τηρώντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας να κατασκευάζει οποιαδήποτε εργασία περιγράφει ο θεράπων οδοντίατρος και τις οποίες του αναθέτει και πραγματοποιεί, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του, ο οδοντοτεχνίτης.

Η κατασκευή, η επισκευή, η τροποποίηση τεχνητών οδοντικών τμημάτων και οδοντοστοιχιών και η προσθετική δοντιών είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Όλα αυτά γίνονται υπό την εποπτεία του έμπειρου οδοντοτεχνίτη.

Ο βοηθός οδοντοτεχνίτη παίρνει τα σχέδια και τα αποτυπώματα σύμφωνα με τις οδηγίες του οδοντιάτρου, συμβάλλει στο σχεδιασμό κάθε οδοντοτεχνικής εργασίας παρουσιάζοντας τα πρωτότυπα σε συνεργασία με τον οδοντοτεχνίτη.

Στη συνέχεια, συμμετέχει στην κατασκευή, κατασκευάζει ή επισκευάζει οδοντοστοιχίες, γέφυρες και διάφορα ένθετα ορθοδοντικά μηχανήματα που τοποθετούνται στη στοματική κοιλότητα με σκοπό να βοηθήσουν την ομαλή λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος.
Έργο του Βοηθού Οδοντοτεχνίτη είναι η συμμετοχή στην κατασκευή προσθετικών εργασιών για την ανάκτηση χαμένων δοντιών υπό την επίβλεψη οδοντοτεχνίτη, σύμφωνα με οδηγίες του πελάτη – οδοντιάτρου, με υλικά και κράματα εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

Επίσης είναι σημαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι όλα τα υλικά φέρουν τη σήμανση CE, ότι είναι δηλαδή εγκεκριμένα σύμφωνα με τα στάνταρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οδοντοπροσθετικές εργασίες έχουν σκοπό να αναπληρώσουν τα απολεσθέντα φυσικά δόντια και τους γύρω ιστούς με τεχνητά υποκατάστατα.

Κάθε ασθενής παρουσιάζει ξεχωριστά προβλήματα, γι” αυτό απαιτείται ο Βοηθός Οδοντοτεχνίτης να κατανοεί και να κατέχει την εξειδικευμένη γνώση ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει τη σωστή λύση.

Ο πτυχιούχος Βοηθός Οδοντοτεχνίτη έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Φροντίζει για την οργάνωση του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, συμμετέχει στην κατασκευή και κατασκευάζει προσωρινές αποκαταστάσεις κινητής και ακίνητης προσθετικής, ολικών οδοντοστοιχιών, μεταλλικούς σκελετούς μερικών οδοντοστοιχιών, στεφάνες και γέφυρες όλων των ειδών και όλων των υλικών
ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΠΗΓΗ: ΕΟΠΠΕΠ
Παρουσίαση του επαγγέλματος από το 3ο ΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΔΩ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Κομμωτική είναι ένα επάγγελμα, έντονα δημιουργικό και συνεχώς εξελισσόμενο.
Είναι η τέχνη που συνδέεται με την ελκυστική εμφάνιση των μαλλιών μας, αναδεικνύοντας και τονίζοντας παράλληλα τα χαρακτηριστικά του προσώπου.
Ο επαγγελματίας κομμωτής επιτάσσει τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, τη διάθεσή του για πειραματισμό, την ικανότητα και τις δεξιότητές του, στην υπηρεσία της ομορφιάς επί… κεφαλής!
Προτείνει νέες και πρωτότυπες κουπ και χτενίσματα, στοχεύοντας στο καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, ενώ φροντίζει να διατηρεί την υγιεινή του δέρματος και του τριχωτού της κεφαλής, προσφέροντας λύσεις και εφαρμόζοντας θεραπείες για προβλήματα, όπως η τριχόπτωση, η ξηροδερμία και η πιτυρίδα.
Ως επάγγελμα, κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις των top 10 επαγγελμάτων με μεγάλη ζήτηση, εξασφαλίζοντας στον/στην επαγγελματία του είδους γρήγορη επαγγελματική άνοδο και υψηλές αποδοχές.

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μπορείτε να εργαστείτε ως:
• Ελεύθεροι επαγγελματίες – σε κομμωτήρια
• Επικεφαλής σε μεγάλες μονάδες πολυάριθμου προσωπικού (κομμωτήρια, εμπορικές εταιρίες)
• Θέατρο, κινηματογράφος, τηλεόραση, οίκους μόδας.
• Βιομηχανίες – εταιρίες προϊόντων κόμης
• Πωλήσεις προϊόντων κόμης (επισκέψεις, αντιπροσωπείες, σύμβουλοι χρήσης αυτών)
• SPA
• Ξενοδοχειακές μονάδες
• Κρουαζιερόπλοια
• Κομμωτήρια του εξωτερικού καθώς το πτυχίο της Κομμωτικής είναι αναγνωρισμένο και εκτός Ελλάδος

Το 2ετές πρόγραμμα της κομμωτικής τέχνης περιλαμβάνει:
• Οργάνωση κομμωτηρίου – επικοινωνία
• Marketing
• Ιστορία κομμωτικής τέχνης
• Υγιεινή
• Πρώτες βοήθειες
• Ανατομία
• Δερματολογία
• Μέθοδοι λουσίματος
• Μασάζ κεφαλής
• Μορφολογία της τρίχας
• Προσωπομετρία
• Χρωματολογία
• Θεωρία Βαφών
• Θεωρία περμανάντ
• Χτενίσματα με ρόλλεϋ
• Τεχνικές χρώματος: Βαφές – Ανταύγειες
• Βραδινά – Νυφικά χτενίσματα
• Χτενίσματα επιδείξεων – καλλιτεχνικά
• Χτενίσματα με πιστολάκι
• Χτενίσματα με ηλεκτρικά εργαλεία
• Περμανάντ – Ισιωτική
• Γυναικεία κουρέματα (κλασσικές & νέες γραμμές)
• Ανδρικά κουρέματα (κλασσικές & νέες γραμμές)
• Παιδικά κουρέματα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Β΄ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 3Θ
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 2Ε
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2Θ
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 2Θ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΜΕΑ 2Ε

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 1 4Ε + 1 Θ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Ι 5 Ε

Γ΄ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 3Θ
ΥΓΙΕΙΝΗ 3Θ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2Θ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙ 5Ε
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΑ 4Ε
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ 5Ε

Οι μαθητές της ειδικότητας Κομμωτικής ,αποκτούν απολυτήριο λυκείου και πτυχίο Κομμωτικής. Στη Γ λυκείου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για να διαγωνιστούν στις Πανελλαδικές εξετάσεις και να διεκδικήσουν θέσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Τα μαθήματα που εξετάζονται είναι τα εξής:
- Νέα Ελληνικά
- Μαθηματικά
- Ανατομία
- Υγιεινή
VIDEO ΑΠΌ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
Μπορείτε να παρακολουθήσετε video από το εργαστήριο κομμωτικής 3ου ΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΕΔΩΤο video φτιάχτηκε από τους μαθητές στα πλαίσια προγράμματος αγωγής σταδιοδρομίας 2016-7.
Συνέντευξη αισθητικού ΕΔΩΤο video φτιάχτηκε από τους μαθητές στα πλαίσια προγράμματος αγωγής σταδιοδρομίας 2016-7.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΝΕΟ ΝΟΜΟΕΔΩ
Εδώοι σχολές πρόσβασης του τομέα υγείας με το ΝΈΟ ΝΌΜΟ ΦΕΚ 545 22-2-2017

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΛ

ΠΗΓΗ:
ΟΑΕΔ
ΕΟΠΠΕΠ
ΙΕΠ

Σχολιάστε

Top