ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2019-2020 ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Μάι• 12•19

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

.ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ
α. Μάχης: Πεζικό, Ιππικό-Τεθωρακισμένα και Πυροβολικό.
β. Υποστήριξης Μάχης: Μηχανικό, Διαβιβάσεις και Αεροπορία Στρατού.
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
292.ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ
Σώματα είναι τα στοιχεία του Στρατού που παρέχουν υποστήριξη διοικητικής ή λογιστικής μορφής
293.ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙΣε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο βαθμός του Ανθυποσμηναγού. 294.ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΗ εκπαίδευση που παρέχεται στη Σχολή διακρίνεται σε ακαδημαϊκή, στρατιωτική, αθλητική (επιπλέον δε για τους Ίκαρους του Τμήματος Ιπταμένων και σε πτητική).SMYΠΤΗΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Οι Ίκαροι της κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων που έχουν ενταχθεί στο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι οποίοι κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών διαγράφονται από το Τμήμα αυτό λόγω πτητικής ανεπάρκειας, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του  αριθμού εισακτέων στο πρώτο έτος σπουδών της επόμενης Σχολής ή Τμήματος της προτίμησης τους στο μηχανογραφικό δελτίο, για την οποία είχαν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη συνολική βαθμολογία του τελευταίου εισαγομένου, με βάση τα αποτελέσματα επιλογής του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την οποία διαγράφονται.EΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣΟι Ίκαροι της κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, που στο 2° ή 3° έτος σπουδών αποτυγχάνουν στην πτητική εκπαίδευση ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι για το ιπτάμενο προσωπικό, κατάλληλοι όμως για το προσωπικό εδάφους, δύναται να εντάσσονται κατόπιν αιτήσεως τους, σε Τμήματα Ελεγκτών Αεράμυνας που συγκροτούνται ανάλογα με τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.
Οι Ίκαροι της κατεύθυνσης Μηχανικών, με το πέρας του 1ου έτους σπουδών, εντάσσονται σε μία από τις ειδικότητες (Μηχανικών Αεροσκαφών, Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών και Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων) σύμφωνα με τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.
Οι μαθητές των παραπάνω κατευθύνσεων κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με την άδεια του Διοικητού της Σχολής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.Oλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας

295.ΣΜΥΑ/Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης

Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης:
α.       Μηχανοσυνθέτης
β.       Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων
γ.       Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών
δ.       Ηλεκτρολόγος
ε.       Γενικός Οπλουργός
στ.     Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων
ζ.       Πληροφορικής

 

296.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΣΜΥΑ/Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης

α.       Ραδιοναυτίλος
β.       Ελεγκτής Αναχαίτισης
γ.       Αμύνης Αεροδρομίων
δ.       Μετεωρολόγος
ε.       Πληροφοριών
297.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΜΥΑ/Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης.
Στρατολόγος

β.       Ταμιακός
γ.       Γενικός Υλικονόμος
298.ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣτο Πολεμικό Ναυτικό μπορείς να σταδιοδρομήσεις είτε ως μόνιμος Αξιωματικός, είτε ως μόνιμος Υπαξιωματικός, αφού πρώτα εισαχθείς και εκπαιδευτείς στην ανάλογη στρατιωτική σχολή, ΣΝΔ και ΣΜΥΝ αντιστοίχως, αλλά καιως Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ.),ως Οπλίτης Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.) Ειδικός Έφεδρος Οπλίτης (Ε.ΕΦ.ΟΠ).Εδώ θα βρεις πληροφορίες για τις δύο αυτές σχολές καθώς και για τους ΕΠ.ΟΠ, Ο.Β.Α. και τους Ε.ΕΦ.ΟΠ.Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού, Λεωφ. Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τηλ: 2106598661 – 6 (έξι γραμμές).Σχετικές με απασχόληση Προκηρύξεις Περισσότερες πληροφορίες για καριέρα Αξιωματικού
Περισσότερες πληροφορίες για καριέρα Υπαξιωματικού
Περισσότερες πληροφορίες για καριέρα ΕΠ.ΟΠ.
Περισσότερες πληροφορίες για τους Ο.Β.Α.
Περισσότερες πληροφορίες για τους Ε.ΕΦ.ΟΠ.Παρουσίαση για το Πολεμικό Ναυτικό στη Διημερίδα ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 30 και 31/3/2015
Η φοίτηση στη ΣΜΥΝ είναι διάρκειας (3) ετών και οι μαθητές διδάσκονται ΓΕΝΙΚΑ και ΕΙΔΙΚΑ μαθήματα ενώ παράλληλα τους παρέχεται η κατάλληλη στρατιωτική και ναυτική αγωγή καθώς και η τριβή με το θαλάσσιο στοιχείο.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑΚατά τη διάρκεια της φοιτήσεως τους στη Σχολή οι μαθητές πραγματοποιούν Εκπαιδευτικά ταξίδια διήμερης ή τριήμερης διάρκειας μία φορά το μήνα, σε Ελληνικά λιμάνια.Επίσης πραγματοποιείται ένας εκπαιδευτικός πλους που διαρκεί ένα μήνα περίπου, μία φορά το χρόνο, σε λιμάνια της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.
299.ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ PDF icon Οδηγός Σπουδών Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών
300.ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑSTRATOS Πληροφορίες
301.ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝΜΑΧΙΜΟΙΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων είναι Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Σ.Ε.Ι.), ισότιμο με τα ιδρύματα του Πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.Οι σπουδές είναι οργανωμένες σε τέσσερα έτη. Η Σχολή παρέχει στους Ν. Δόκιμους ευρεία ακαδημαϊκή, ναυτική και στρατιωτική εκπαίδευση με σκοπό να διαμορφώνει νέους αξιωματικούς με υψηλή κατάρτιση σε όλα τα επιστημονικά, τεχνολογικά και ναυτικά γνωστικά αντικείμενα που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του ΠΝ.Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση των Ν. Δοκίμων καλύπτει ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Συγκεκριμένα αποσκοπεί στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών τα οποία υποστηρίζουν τη θεωρητική και πρακτική ναυτική εκπαίδευση.
302. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

AΘΛΗΜΑΤΑ-2015-6-300x158

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

ΚΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Πρόνοιες

 

ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

α. ∆ιερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας.

β. ∆ιερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων.

γ. ∆ομημένη ατομική συνέντευξη επαγγελματικής καταλληλότητας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΦΕΚ B 1506 – 06.05.2019
Ημερομηνία κυκλοφορίας 06.05.2019 Σελίδες 4 (17757 – 17760)

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, το  Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων θα δεχθεί εισακτέους.

Άρα η ανωτέρω σχολή θα υπάρχει στο μηχανογραφικό δελτίο του 2019.

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ 4ο πεδιο

Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20

Στο εδάφιο 4. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ», προστίθενται:
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
(Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
(Σ.Μ.Υ.Ν.)
ΣΤΡΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Μ.Υ.Α.) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ 4ο ΠΕΔΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α.ΓραφείοΕνημερώσεωςΚοινούΑθηνών,Μεσογείων 227-231, ΧολαργόςΤ.Κ. 15561, τηλ. 2106598661-4

β. ΓραφείοΕνημερώσεως ΚοινούΘεσσαλονίκης, ΓρηγορίουΛαμπράκη 3, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54636, τηλ. 2310893238, ηλεκτρονικόταχυδρομείοgek.thessalonikis@mod.mil.gr

γ. ΣτρατιωτικήΣχολήΕυελπίδων,ΤμήμαΕισιτηρίωνΕξετάσεων, ΒάρηΑττικήςΒΣΤ 902, τηλ. τηλεφ. Κέντρο 210 8904000,

Τμήμα Εισαγ. Εξετ. 210 8904127 – 4026, 210-8970223, ηλεκτρονικόταχυδρομείο tee@sse.gr

δ. ΣχολήΝαυτικών∆οκίμων, τέρμαΧατζηκυριακού-Χατζηκυριάκειο, Τ.Κ.18539, Πειραιάς, τηλ 210 4581337 ηλεκτρονικόταχυδρομείο tee@hna.gr

 

ε. ∆ιοίκησηΑεροπορικήςΕκπαιδεύσεως (∆ΑΕ/Β1), ΑΒ∆εκέλειας, ΑχαρναίΑττικής (Τατόι) ΤΓΑ 1010, τηλ. 210 8192132, 210-8192133, ηλεκτρονικόταχυδρομείο, b13.dae@haf.gr

στ. ΣτρατιωτικήΣχολή ΑξιωματικώνΣωμάτων – ΠλήθωνοςΓεμιστού1-2, ΘεσσαλονίκηΤ.Κ. 54638, τηλ. 2310 962177 – 962112 – 962191, ηλεκτρονικόταχυδρομείο ssas-dspv@army.gr

ζ. ΣχολήΜονίμωνΥπαξιωματικών, ΒασίληΤσιτσάνη 63, ΤρίκαλαΤ.Κ. 42132 τηλ. 24310-38635, 24310-38637, 24310-39632, ηλεκτρονικόταχυδρομείοsmy-teem@army.gr

YΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
16-04-19 Από 2 έως 20 Μαΐου η υποβολή δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η προθεσμία της υποβολής ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών θα γίνεται από την Πέμπτη 2 Μαΐου και ώρα 00:00 έως τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 και ώρα 24:00.

Η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr.

 Η Προκήρυξη σε μορφή pdf

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΔΩ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ

Προκήρυξη Εισαγωγής ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων
24-04-2019

Γνωρίζεται ότι, η Προκήρυξη για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ.

 

Προκήρυξη Εισαγωγής ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Σχολιάστε

Top