Εγχειρίδια – εργαλεία ΣΥΕΠ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Οκτ• 15•15

Εικόνα1

Εγχειρίδια – εργαλεία ΣΥΕΠ

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με στόχο την επιστημονική στήριξη των φορέων και των στελεχών εκπονεί σε συστηματική βάση επιστημονικά εγχειρίδια και εργαλεία Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Τα επιστημονικά εγχειρίδια και ενημερωτικά έντυπα εκδίδονται σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

1. Εθνικό Πλαίσιο Δεξιοτήτων Διαχείρισης Ζωής και Σταδιοδρομίας (Career Competences Framework) του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

2. «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας Νέων Και Ενηλίκων» – Δεκέμβριος 2017, ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ για Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού/Σταδιοδρομίας και λοιπούς επαγγελματίες συναφών υπηρεσιών (ΕΟΠΠΕΠ, 2017).

3. «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας Νέων Και Ενηλίκων» – Δεκέμβριος 2017, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ για Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού/Σταδιοδρομίας και λοιπούς επαγγελματίες συναφών υπηρεσιών (ΕΟΠΠΕΠ, 2017).

4. «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την υποστήριξη των NEETs (Νέοι 15-29 ετών εκτός δομών απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης)», ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ για Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού/Σταδιοδρομίας και λοιπούς επαγγελματίες συναφών υπηρεσιών (ΕΟΠΠΕΠ, 2016).

Περισσότερα: ΕΟΠΠΕΠ

Αξιοποίησε εργαλεία που μπορούν να σε βοηθήσουν!

spodazo banner2 sepcouncelor ploteusII kinitikotita banner
europass logo NQF 250 ethnikomitrooproosodon

Εγχειρίδια ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

“Συμβουλευτική σταδιοδρομίας”Ανοιχτή Βιβλιοθήκη
Τεύχη Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικης Σταδιοδρομίας ΕΛΕΣΥΠ

Σχολιάστε

Top