Χαροκόπειο

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Απρ• 05•22
9p6v

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξής εξειδικεύεται στα ακόλουθα:

 • Την προαγωγή της ποιότητας ζωής του ατόμου, της οικογένειας και της κοινωνίας, που άπτεται της βιωσιμότητας και ακολουθεί τις αρχές της Οικιακής Οικονομίας.
 • Τη συμπεριφορά του καταναλωτή σε σχέση με την υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, την μελέτη και διαμόρφωση προτύπων ισορροπημένης διατροφικής συμπεριφοράς, τη διαχείριση των οικονομικών της οικογένειας και του καταναλωτή, την ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών και συλλογικών κοινωνικών σχέσεων.
 • Τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα, διοίκηση και λειτουργία επιχειρηματικών μονάδων και οργανισμών.
 • Τη διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, την εκτίμηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής δραστηριότητας, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση.
 • Τον βιώσιμο τουρισμό και πολιτισμό, με έμφαση στην ανάδειξη του πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα ανάπτυξης και στη συνέργεια πολιτισμού – τουρισμού ως βασικών πυλώνων της βιώσιμης κοινωνικής ανάπτυξης.
 • Την ψυχοπαιδαγωγική εκπαίδευση των φοιτητών, μέσω της απόκτησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, για τη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.

 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης έχουν τη δυνατότητα πολυδιάστατης επαγγελματικής αποκατάστασης ως Οικονομολόγοι, Εκπαιδευτικοί και Ειδικοί Επιστήμονες σε θέματα Βιωσιμότητας και  Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα σπουδών Πρόγραμμα Σπουδών διασφαλίζει συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τα οποία αφορούν στην εγγραφή τους στο Οικονομικό Επιμελητήριο (Απόφαση Συνεδρίασης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος: Κ/87/19-2-2013) και στην πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής τους Επάρκειας.

Γίνεται επίσης προσπάθεια διεύρυνσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των φοιτητών και σε άλλους επαγγελματικούς τομείς, όπως είναι ο Τουρισμός, και η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και ο Πολιτισμός, μέσα από τη σύναψη συμφώνων συνεργασίας με αντίστοιχους Επαγγελματικούς, Αναπτυξιακούς και Θεσμικούς Φορείς.

Πιο συγκεκριμένα οι απόφοιτοι, με βάση τις αποκτηθείσες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους γνώσεις και δεξιότητες, μπορούν αν εργαστούν ως:
Οικονομολόγοι (λογιστές, φοροτέχνες, σύμβουλοι οικονομικών μονάδων)

Καθηγητές του κλάδου ΠΕ80 σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1η ανάθεση ως καθηγητές ΠΕ80-Οικονομίας και με 2η, 3η ανάθεση σε άλλα μαθήματα Οικονομικών Σπουδών και Κοινωνικών Σπουδών όπως τα παρακάτω:

 • Στο Γυμνάσιο : Οικιακή Οικονομία, Γεωγραφία, Κοινωνική Πολιτική Αγωγή
 • Στο Γενικό Λύκειο : Πολιτική Παιδεία, Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών, Α.Ο.Θ. (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας),  Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (Α.Ο.Δ.Ε.Υ.)]
 • Στο Επαγγελματικό Λύκειο : Κοινωνιολογία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία,  Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία, Αρχές Οικονομίας, Αρχές Λογιστικής, Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές, Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics),  Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές – Λογιστικά, Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική).

Στελέχη Τμημάτων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων (Λογιστήρια, Τμήματα Προμηθειών, Εξυπηρέτησης Πελατών , Logistics κ.ά.)

Στελέχη με αντικείμενο τη Διαχείριση Περιβάλλοντος και τη Βιωσιμότητα σε ευρύ φάσμα εργασιακών φορέων (τεχνικά γραφεία, επιχειρήσεις, ευρύτερος δημόσιος τομέας, Μ.Κ.Ο.)

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε Εμπορικές επιχειρήσεις, Πολιτιστικούς φορείς, Τουριστικές επιχειρήσεις, Γραφεία περιβαλλοντικών μελετών, Επιχειρήσεις και οργανισμούς παροχής υπηρεσιών, Γραφεία συμβούλων, Τράπεζες, Συνεταιριστικές επιχειρήσεις, Ενώσεις και επιμελητήρια, Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και στην Τοπική αυτοδιοίκηση.

Τέλος, οι απόφοιτοι μπορούν να διεκδικήσουν επίσης θέση εργασίας, μέσω του ΑΣΕΠ, σε δημόσια υπηρεσία (Κλάδων ΠΕ Διοικητικού και Κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού).

Η εκπαίδευση που παρέχεται στο Τμήμα καλύπτει το ευρύτερο φάσμα των γνωστικών αντικειμένων της Διατροφής, του Μεταβολισμού, της Παθοφυσιολογίας, της Βιοχημείας, της Μοριακής Βιολογιας, και της επιστήμης των Τροφίμων, συνδυάζει τη θεωρητική διδασκαλία με την εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, και παρακολουθεί τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις στη διατροφή και την υγεία.

Προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου είναι η επιτυχής εξέταση όλων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, η επιτυχής παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης και η εκπόνηση Πτυχιακής Μελέτης.

Στο Τμήμα καλλιεργείται επίσης έρευνα υψηλού επιπέδου συμβάλλοντας στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της δημόσιας υγείας, καθώς και της οικονομικής και της κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας

.Πρόγραμμα Σπουδών

Απασχόληση

 • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά στη δημόσια και ιδιωτική Νοσοκομειακή περίθαλψη (Νοσοκομεία, Κλινικές, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά ιατρεία), στην Κοινότητα (Παιδικοί σταθμοί, Γηροκομεία, Κέντρα Αποκατάστασης, ΚΑΠΗ, Δημοτικά ιατρεία, Κατασκηνώσεις), σε αθλητικές Ομοσπονδίες, αθλητικούς συλλόγους και γυμναστήρια,
 • στη Βιομηχανία (Βιομηχανίες Τροφίμων, σκευασμάτων τροφίμων) και Μονάδες μαζικής εστίασης,
 • στην Ανώτατη και Μεταλυκειακή Εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ),
 • σε Ερευνητικά Κέντρα και Ερευνητικά Ινστιτούτα
 • και ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή υπάλληλοι (Διαιτολογικά Γραφεία, Διαιτητικά Κέντρα, Ινστιτούτα).

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου έχει αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που του επιτρέπουν να προσεγγίζει τα θέματα με τρόπο πολύπλευρο. Παράλληλα, είναι σε θέση να κατανοεί κάποια από τα πλέον σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και άπτονται είτε της ανθρώπινης είτε της φυσικής γεωγραφίας, όπως η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, ανθρωπογενείς και φυσικές καταστροφές, κλιματική αλλαγή, θέματα δημογραφίας και πληθυσμιακών μεταβολών, το ζήτημα της μετανάστευσης, θέματα χωροταξίας ή χωρικού σχεδιασμού, τηλεπισκόπησης. Επιπλέον, μέσα από έρευνες πεδίου και εργαστηριακές ασκήσεις ο απόφοιτος του Τμήματός μας έχει κατακτήσει τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη διενέργεια μιας δειγματοληπτικής έρευνας, τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και την οπτικοποίηση ή χαρτογράφησή τους.

Ο προπτυχιακός κύκλος σπουδών διαρκεί 8 εξάμηνα και αποτελείται από δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση καλύπτει τα 5 πρώτα εξάμηνα σπουδών. Σε αυτή τη φάση προσφέρονται αποκλειστικά υποχρεωτικά μαθήματα. Πρόκειται για μαθήματα υποδομής τα οποία εισάγουν τους φοιτητές στις ουσιώδεις έννοιες της γεωγραφίας και τους βοηθούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες.

Η δεύτερη φάση η οποία καλύπτει τα τρία τελευταία εξάμηνα σπουδών αποτελείται κυρίως από μαθήματα επιλογής. Πρόκειται για μαθήματα εμβάθυνσης, τα οποία ομαδοποιούνται στις εξής θεματικές: (α) φυσική γεωγραφία, (β) ανθρώπινη γεωγραφία, (γ) σχεδιασμός του χώρου και (δ) γεωπληροφορική. Ειδικά στο ΣΤ’ εξάμηνο, προσφέρεται ένα υποχρεωτικό μάθημα, το Συνθετικό Γεωγραφικό Θέμα, που αποσκοπεί στη σύνθεση γνώσεων από διαφορετικά μαθήματα και αποτελεί συνδυασμό ασκήσεων γραφείου και πεδίου.

Κατά τη διάρκεια των ΣΤ’, Ζ’ ή Η’ εξαμήνων δίνεται, σε όσους φοιτητές το επιθυμούν, η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε επιλεγμένους φορείς.

Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 32 υποχρεωτικών και 12 μαθημάτων επιλογής  καθώς και η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης της πτυχιακής εργασίας με 4 μαθήματα επιλογής, οποιουδήποτε εξαμήνου.

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 2006 και έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστήμης της Πληροφορικής, πρωτίστως στο πεδίο των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και των προηγμένων ψηφικών υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους τομείς της τηλεματικής, οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες (internet technologies).

Οι τομείς αυτοί έχουν ποικίλες εφαρμογές, όπως στην εκπαίδευση (e-learning), στην οικονομία (e-business), στη δημόσια διοίκηση (e-government), στην υγεία (e-health), στις μεταφορές (advanced transportation systems).

 

Σχολιάστε

Top