Σχολές Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Αυγ• 22•16
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑ

ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ:ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Σήμερα, η Σχολή Επιστημών Υγείας περιλαμβάνει

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
    ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

 

Σχολιάστε

Top