Επαγγέλματα πληροφορικής

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Φεβ• 26•21

 

Ειδικός Υπολογιστών/ Πληροφορικής

digital-marketing-1725340_640

Αντικείμενο του απόφοιτου της Επιστήμης Υπολογιστών είναι η συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση των πληροφοριών μέσω των συστημάτων επικοινωνίας, δικτύων τηλεπληροφορικής και ανάλυσης-σύνθεσης, καθώς και εφαρμογής συστημάτων υλικού και λογισμικού.
Περιγραφή Επαγγέλματος
Οι απόφοιτοι των τμημάτων Πληροφορικής μπορούν να ασχοληθούν με την επιστήμη και την τεχνολογία των υπολογιστών, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Συγκεκριμένα ασχολούνται με την κατασκευή συστημάτων, υλικού και λογισμικού για την εξυπηρέτηση ανθρώπινων αναγκών. Επίσης εμπλέκονται στην συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση πληροφοριών μέσω των συστημάτων επικοινωνίας και των δικτύων τηλεπληροφορικής. Έτσι, καλύπτουν εξίσου τα αντικείμενα του υλικού, του λογισμικού, των εφαρμογών και της θεωρίας της πληροφορικής.ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ειδικός Υπολογιστών/ Πληροφορικής

 

Σχολιάστε

Top