Μηχανικοί

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ιουν• 21•16


ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΠ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΠΘ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΘΡΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΟΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΥΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ1) Μελέτη Επαγγελματικών Χαρακτηριστικών των Διπλωματούχων Μηχανικών του ΕΜΠ, 1998

2) Η Απορρόφηση των Μηχανικών του ΕΜΠ στην Αγορά Εργασίας, 2000 (σε συνεργασία με το ΕΒΕΟ και το ΕΙΕ) Α΄ Μέρος , Β΄ Μέρος

3) Έρευνα για την Απασχόληση των Διπλωματούχων Μηχανικών, 2006 (έκδοση του ΤΕΕ, οργάνωση: Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ, επιστημονική ευθύνη: ΕΒΕΟ)

4) Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Αγορά Εργασίας: Έρευνα για την Ένταξη στην Αγορά Εργασίας και την Επαγγελματική Εξέλιξη των Νέων Αποφοίτων (1996-2001) του ΕΜΠ , 2007

5) Έρευνα για την Επαγγελματική Ένταξη των Αποφοίτων της ΣΕΜΦΕ, 2008

6) Έρευνα για την Εκπαίδευση και την Επαγγελματική Διαδρομή των Αποφοίτων της Περιόδου 1980-2004 της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

7) Νέοι Απόφοιτοι ΕΜΠ και Αγορά Εργασίας: Έρευνα για την Ένταξη στην Αγορά Εργασίας και την Επαγγελματική Εξέλιξη των Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ (2002-2010), 2015

Η Μελέτη

Αποτελέσματα της Μελέτης ανά Σχολή

Συνοπτικά αποτελέσματα της Μελέτης (όπως παρουσιάστηκαν στην Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων της στις 19.10.2015)

Οδηγοί

1) Συμβουλευτικός Οδηγός για τον Υποψήφιο Μηχανικό, 1997

2) Συμβουλευτικός Οδηγός, 1999 (έκδοση: Οριζόντια Δικτύωση Γραφείων Διασύνδεσης Ελληνικών ΑΕΙ, επιμέλεια ύλης:Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ)

3) Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2000

4) Ενημερωτικός Οδηγός για Μαθητές Λυκείου, 2001 (επιμέλεια έκδοσης: Συγκλητική Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών και Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ)

5) Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΜΠ, 2008 [ εξώφυλλο , σελ 1-19 (Εισαγωγή) , σελ. 20-105 (Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών) , σελ. 106-123 (Μονοτμηματικά Προδιδακτορικά Προγράμματα Σπουδών) , σελ 124-137 (Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα οποία συμμετέχει το ΕΜΠ) ]

Σειρά «Επιχειρείν: Απλοί Οδηγοί»

1) Εκτίμηση της Οικονομικής Βιωσιμότητας ενός Απλού Επιχειρηματικού Σχεδίου, 2008

2) Απλές Οδηγίες για την Κατάρτιση Σχεδίου Marketing μιας Νέας Μικρής Επιχείρησης, 2008

3) Μεθοδολογία Κατάρτισης ενός Απλού Επιχειρηματικού Σχεδίου, 2008

4) Καινοτόμα Πεδία Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας: η Περίπτωση των Επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας, 2008

5) Πρακτικές Προσεγγίσεις της Εκπόνησης του Σχεδίου Marketing, 2008

ΠΗΓΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΜΠ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

1 Οι δρόμοι της ανάκαμψης: τρία σενάρια για τις δεξιότητες και την αγορά εργασίας το 2025 (CEDEFOP)
Ανεξάρτητα από το πόσο καλά πηγαίνει η οικονομία, πρέπει ο καθένας να διαθέτει τις «σωστές» δεξιότητες 406
2 «Εκπαίδευση και κατάρτιση σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη» 2012 (ΕΚ 2020)
Κοινή έκθεση 2012 του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020)
377
3 Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2009 (ΕΚ 2020)
Συμπεράσματα του συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020») 355
4 Eυρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. (περίοδος 2011-2020)
Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020

ΠΗΓΗ: ΕΕΤΕΚ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΔΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής

Σχολιάστε

Top