Επαγγελματικός Προσανατολισμός

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Μάι• 06•23
Χαράζω τη σταδιοδρομία μου με ψηφιακά εργαλεία.
Σάββατο 13 Μαίου 2023, ώρα 15.00-17.00. Eισήγηση: Μπιλανάκη Ελευθερία
Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Ψυχολόγος, MSc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας,
Ειδίκευση Συμβουλευτική – Επαγγελματικός Προσανατολισμός
6977018936
Απαραίτητη προυπόθεση ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, κάμερα και ηχεία.
ΣΠΟΥΔΕΣ

Σχολιάστε

Top