Συμβουλευτική και Επαγγελματικός προσανατολισμός

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ιαν• 18•20

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-4ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ3

ΕΝΟΤΗΤΑ 1Η

 • · Χαρακτηριστικά εφηβείας
 • · Κατανοώντας τη μετάβαση
 • · Αντιμετωπίζοντας εμπόδια
 • Ποιοτικά χαρακτηριστικά των νέων στην εποχή της κρίσης
 • Ταυτότητες υπό διαμόρφωση και συμβουλευτική
 • Η έννοια του εαυτού: αυτόματη κατάκτηση ή υπό επεξεργασία ;
 • · Μαθησιακές δυσκολίες
 • Προβλήματα συμπεριφοράς
 • · Eυάλωτες ομάδες

ΕΝΟΤΗΤΑ 2Η

 • ·Πλοήγηση στο εκπαιδευτικό σύστημα
 • Χάρτης σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΝΟΤΗΤΑ 3Η

 • · Διερεύνηση της αγοράς εργασίας
 • · Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς
 • · Πληροφόρηση και ΜΜΕ
 • · Νέες δεξιότητες στην αγορά εργασίας
 • · Βιογραφικό σημείωμα και συνέντευξη

ΕΝΟΤΗΤΑ 4Η

 • Λήψη απόφασης
 • · Πλάνο σταδιοδρομίας
 • · Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες-tests
 • · Τηλεσυμβουλευτική

ΕΝΟΤΗΤΑ 5Η

 • Ποιος είναι ο ρόλος του συμβούλου στην εκπαίδευση;
 • Αφηγηματική συμβουλευτική σε άτομα και ομάδες
 • Η έννοια της πρόληψης και ο ρόλος της προαγωγής υγείας στην εκπαίδευση
 • Υποστηρικτικοί θεσμοί στην εκπαίδευση
 • Οικοσωματική -βιωματική παιδαγωγική
 • Διαχείριση συγκρούσεων στη σχολική τάξη
 • Ενίσχυση της δημιουργικότητας στην εκπαίδευση
 • Μεθοδολογία υλοποίησης προγραμμάτων αγωγής Σταδιοδρομίας
 • Μεθοδολογία υλοποίησης προγραμμάτων αγωγής Υγείας
 • Η συμβουλευτική στο σχολείο

ΕΝΟΤΗΤΑ 6Η

 • Μελέτες περίπτωσης
 • Μια παρατεταμένη εφηβεία
 • Καλά, εγώ πρέπει να αποφασίσω τώρα;
 • Θέλω να αλλάξω κατεύθυνση, μπορώ;

 

 

 

Μπιλανάκη Ελευθερία

Εκπαιδευτικός, Ψυχολόγος, MSc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

 

Σχολιάστε

Top