Επιλογές ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ιουν• 03•15

Επιστημονικά πεδία και συντελεστές για ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών
ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Υπεύθυνη : Μπιλανάκη Ελευθερία)
2015
Ανθρωπιστικών Σπουδών Justice

Διδασκόμενα μαθήματα σε ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών
Ν. Γλώσσα
Αρχαία
Ιστορία
(Λατινικά)
(Λογοτεχνία)
(Κοινωνιολογία

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΓΙΑ 1ο ΠΕΔΙΟ:

α) Αρχαία Ελληνικά Προσαν. (1,3)

β) Ιστορία Προσαν. (0,7)

γ) Γλώσσα

δ) Λατινικά

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΓΙΑ 3ο ΠΕΔΙΟ:

α) Βιολογία Γενικής Παιδείας (0,9)

β) Νεοελληνική Γλώσσα (0,4)

γ)Αρχαία

δ)Ιστορία

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΓΙΑ 4Ο ΠΕΔΙΟ:

   α) Νεοελληνική Γλώσσα (1,3)
   β) Μαθηματικά Γενικής Παιδείας (0,7)
   γ)Αρχαία
  δ)Ιστορία

Εικόνα5Εικόνα2
ΣΧΟΛΕΣ 1ΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Παρουσίαση σχολών 1ου επιστημονικού πεδίου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ   -ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εικόνα1
ΣΧΟΛΕΣ 3ΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Παρουσίαση σχολών 3ου επιστημονικού πεδίου

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Εικόνα1
ΣΧΟΛΕΣ 4ΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Παρουσίαση σχολών 4ου επιστημονικού πεδίου: επιστήμες της εκπαίδευσης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ -ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

4

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΤΟ ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ 2015-2016

Σχολιάστε

Top