Εγχειρίδια – εργαλεία ΣΥΕΠ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Οκτ• 15•15

careerreadiness_careermap

Εγχειρίδια – εργαλεία ΣΥΕΠ

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

.Εθνικό Πλαίσιο Δεξιοτήτων Διαχείρισης Ζωής και Σταδιοδρομίας (Career Competences Framework) του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

«Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας Νέων Και Ενηλίκων» – Δεκέμβριος 2017, ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ για Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού/Σταδιοδρομίας και λοιπούς επαγγελματίες συναφών υπηρεσιών (ΕΟΠΠΕΠ, 2017).

«Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας Νέων Και Ενηλίκων» – Δεκέμβριος 2017, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ για Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού/Σταδιοδρομίας και λοιπούς επαγγελματίες συναφών υπηρεσιών (ΕΟΠΠΕΠ, 2017).

«Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την υποστήριξη των NEETs (Νέοι 15-29 ετών εκτός δομών απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης)», ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ για Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού/Σταδιοδρομίας και λοιπούς επαγγελματίες συναφών υπηρεσιών (ΕΟΠΠΕΠ, 2016).

Οδηγός καριέρας στη γαλάζια οικονομία

Οδηγός προσανατολισμού για την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματικός Προσανατολισμός , Ε. Παπάνης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
‘Σκέψεις, απόψεις και προβληματισμοί σε θέματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού’. Αφιερωματικός Τόμος στη Μνήμη του Σπύρου Κρίβα

Οδηγός προσανατολισμού (Greek)

ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

«Σταυροδρόμια Καριέρας»

Goleman D., Η Συναισθηματική Νοημοσύνη : Αθήνα: Ελλην. Γράμματα, 1998.

Goleman D., Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο της εργασίας, Αθήνα: Ελλην. Γράμματα, 1999.

Gottman, J., Η Συναισθηματική Νοημοσύνη των Παιδιών, Αθήνα: Ελλην. Γράμματα, 2000.

Herbert, Μ., Ψυχολογικά Προβλήματα παιδικής ηλικίας,Επόπτης Ελ. Έκδ. Παρασκευόπουλος, Ι., Αθήνα: Ελλην. Γράμματα, 1998. Δημητρόπουλος, Γ. Ε., Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Επιστημονικής ΄Ερευνας, Αθήνα : εκδ. «΄Ελλην», 1994.

Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β., Μαζηρίδου, Ε., & Κιοσέογλου, Γ. (2003). Οι προσδοκίες των γονέων για το μέλλον των παιδιών τους: Διαμορφώνοντας τις ταυτότητες φύλου στο οικογενειακό πλαίσιο. Στο Α. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. Στογιαννίδου & Ε. Αυδή (Επ. Έκδ.) Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ., Τόμος V” (σελ. 189-214). Θεσσαλονίκη: Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ

Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Γωνίδα , Ψάλτη (2008).Εφηβεία, προσανατολισμοί και επιλογές με την οπτική του φύλου, ΑΠΘ

Δημητρόπουλος, Ε., Αναζητώντας εργασία. Από την εκπαίδευση στην επαγγελματική αποκατάσταση, Αθήνα : εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 2002.

Δημητρόπουλος, Ε., Αξιολόγηση προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Αθήνα : εκδ. Μ. Γρηγόρης, 1997.

Δημητρόπουλος, Ε., Συμβουλευτική Προσανατολισμός, Τόμ. Α΄ Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Ψυχολογία, Αθήνα : εκδ. Μ. Γρηγόρης, 1999.

Δημητρόπουλος, Ε., Συμβουλευτική Προσανατολισμός, Τόμ. Β΄ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Εκπαιδευτικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Αθήνα : εκδ. Μ. Γρηγόρης, 1999.

Καλαντζή – Αζίζι Α., Εφαρμοσμένη Κλινική Ψυχολογία στο χώρο του σχολείου, Αθήνα: Ελλην. Γράμματα, 1998.

Καλογήρου, Κορνηλία, Επαγγελματική Διαπαιδαγώγηση-Θεωρία και πράξη, Αθήνα : Καραμπερόπουλος, 1979.

Κάντας , Αριστ.- Χαντζή , Αλ. , Ψυχολογία της εργασίας . Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης . Στοιχεία Συμβουλευτικής , Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα , 1991.

Κάντας, Α., Οργανωτική-Βιομηχανική Ψυχολογία (Μέρος 3), Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 1995.

Κάντας, Α., Οργανωτική-Βιομηχανική Ψυχολογία(Μέρος 2), Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 1993.

Κάντας, Α., Χαντζή Α., Ψυχολογία της εργασίας. Θεωρία επαγγελματικής ανάπτυξης. Στοιχεία Συμβουλευτικής, Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 1991.

Κοσμίδου – Hardy Χ., Γαλανουδάκη-Ράπτη Α., Συμβουλευτική. Θεωρία και Πρακτική με ασκήσεις για την ανάπτυξη αυτογνωσίας και δεξιοτήτων Συμβουλευτικής, Αθήνα: εκδ. Ασημάκης.

Κωσταρίδη – Ευκλείδη A., Ψυχολογία Κινήτρων, Αθήνα: Ελλην. Γράμματα, 1999.

Μαλικιώση – Λοϊζου Μ., Συμβουλευτική Ψυχολογία, Αθήνα: Ελλην. Γράμματα, 1994.

Ντινκμέγιερ , Ν. , Μακκαίη , Γ., Γονείς και ΄Εφηβοι , Αθήνα : Εκδ. Θυμάρι , 1988.

Παππάς Γ., Θέματα Εκπαίδευσης-Απασχόλησης , Αθήνα : Εκδ. Συμεών , 1994.

Σοφία Τριλίβα, Chimieti G., Ανακάλυψη, Αυτογνωσία, Αυτοκυριαρχία, Αυτοεκτίμηση, Αθήνα: Εκδ. Πατάκη, 2002.

Εργαστήριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής «Μ. Κασσωτάκης» ΕΚΠΑ

1. Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Αλεξοπουλου, Γ., Αργυροπουλου Αικ., Δρόσος, Ν., & Ταμπούρη, Σ. (2008). Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, τ. 3: Εκπαιδευτικό υλικό για στελέχη γραφείων επαγγελματικού προσανατολισμού και σύνδεσης με την αγορά εργασίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τομέας Ψυχολογίας.

2. Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Αργυροπούλου Αι., & Δρόσος, Ν. (2013). Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας: Θεωρητικό πλαίσιο. Αθήνα: ΕΟΠΠΕΠ. [ISBN: 978-960-98476-6-7].

3. Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Μπεζεβέγκης, Η., Αργυροπούλου Αικ., & Δρόσος, Ν. (2013). Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας: Εγχειρίδιο πρακτικής εφαρμογής για Συμβούλους Σταδιοδρομίας. Αθήνα: ΕΟΠΠΕΠ. [ISBN: 978-960-98476-7-4].

4. Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Μπεζεβέγκης, Η., Αργυροπούλου Αι., & Δρόσος, Ν. (2013). Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας: Ασκήσεις και δραστηριότητες για μαθητές, φοιτητές, νέους και ενήλικες. Αθήνα: ΕΟΠΠΕΠ. [ISBN: 978-960-98476-4-3].

5. Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., & Δρόσος, Ν. (2014). «ΑΡΙΑΔΝΗ» Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων-Εγχειρίδιο Χρήστη. Λευκωσία: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ISBN 978-9963-9734-6-0).

6.  Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Αργυροπούλου Αι., & Δρόσος, Ν. (2014). Επαγγελματική συμβουλευτική & διαχείριση σταδιοδρομίας: Τετράδιο εργασίας Αθήνα: Κέντρο Έρευνας & Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική [ISBN: 978-960-88298-8-6].

7. Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ. (2016). Το μέλλον της αγοράς εργασίας: επαγγέλματα και δεξιότητες. Λευκωσία: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου    ( ISBN 978-9963-2229-1-9).

8.Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Aργυροπούλου Κ., Δρόσος Ν., Μικεδάκη, Τσακανίκα Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επαγγελματικής προσαρμοστικότητας, (2012)

Τεύχη Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας ΕΛΕΣΥΠ
Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛΕΣΥΠ)

 

Σχολιάστε

Top