Εγχειρίδια – εργαλεία ΣΥΕΠ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Οκτ• 15•15

Εικόνα1

Εγχειρίδια – εργαλεία ΣΥΕΠ
 • Parsons, F. (1909). Choosing a vocation. Boston: Houghton Mifflin.
 • Osipow, S.H. and Fitzgerald, L.F. (1996). Theories of career development. Boston: Allyn And Bacon.
 • Roe, A. (1956). The psychology of occupations. New York: Wiley.
 • Roe, A. (1957). Early determinants of vocational choice. Journal of Counseling Psychology, 4, 212-217.Roe, A., & Lunneborg, P. W. (1990). Personality development and career choice. In D. Brown & L. Brooks (Eds.), Career choice and development: Applying contemporary theories to practice (2nd ed., pp. 68-101). San Francisco: Jossey-Bass.
 • Whiston, S. C., & Keller, B. K. (2004). The Influences of the Family of Origin on Career Development: A Review and Analysis. The Counseling Psychologist, 32(4), 493–568. https://doi.org/10.1177/0011000004265660
 • Alliman-Brissett, A. E., Turner, S. L., & Skovholt, T. M. (2004). Parent Support and African American Adolescents” Career Self-Efficacy. Professional School Counseling, 7(3), 124–132.
 • Zhang, S., Schmader, T., & Forbes, C. (2009). The effects of gender stereotypes on women’s career choice: Opening the glass door. In M. Barreto, M. K. Ryan, & M. T. Schmitt (Eds.), The glass ceiling in the 21st century: Understanding barriers to gender equality (pp. 125–150). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/11863-006
 • Dimaki, K., Kaminioti, O., Kostaki, A., Psarakis, S. and Tsourti, Z. (2005), «Educational and occupational preferences of high school students in Greece», Education + Training, Vol. 47 No. 6, pp. 432-446. https://doi.org/10.1108/00400910510617051
 • Super, D. E., & Bachrach, P. B. (1957). Scientific careers and vocational development theory: A review, a critique and some recommendations. Columbia Univer
 • Niles, S. G., Jacob, C. J., & Nichols, L. M. (2010). Career development and self-esteem. In M. H. Guindon (Ed.), Self-esteem across the lifespan: Issues and interventions (pp. 249–262). Routledge/Taylor & Francis Group.
 • Tiedeman, D. V., & O’Hara, R. P. (1963). Career development: Choice and adjustment. College Entrance Examination Board.
 • Luke, C., & Redekop, F. (2014). Gottfredson’s theory of career Circumscription and Compromise. In G. T. Eliason, T. Eliason, J. L. Samide, & J. Patrick (Eds.), Career development across the lifespan: Counseling for community, schools, higher education, and beyond (pp. 65–84). IAP Information Age Publishing.
 • Ginsberg, E., Ginsburg, S. W., Axelrad, S., & Herma, J. L. (1951). Occupational choice: an approach to a general theory. Columbia University Press.
 • Holland, J. (1959). «A theory of vocational choice».». Journal of Counseling Psychology (6): 35-45. ISSN 0022-0167.
 • Acceptance and Commitment Therapy/Training (ACT) – Tom Luken & Albert de Folter 2000 & 2012
 • Boundaryless Career – Arthur & Rousseau 1996
 • Career Anchors – Edgar H. Schein 1975
 • Career Choice and Attainment Model – Kimberly A.S.Howard 2010
 • Career Construction Theory & Life Design – Narrative approach – Mark Savickas 2005
 • Career Counseling with Underserved Populations Model – Mark Pope 2011
 • Career Engagement Model – Roberta A. Neault & Deirdre A. Pickerell 2011
 • Career Scotland Model (see NTU Career Continuum)
 • Career Self Determination Theory – Charles P. Chen 2017
 • Careership Theory – Phil Hodkinson and Andrew C. Sparkes 1996
 • Career Writing Method – Reinekke Lengelle & Frans Meijers 2017

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1. Εθνικό Πλαίσιο Δεξιοτήτων Διαχείρισης Ζωής και Σταδιοδρομίας (Career Competences Framework) του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

2. «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας Νέων Και Ενηλίκων» – Δεκέμβριος 2017, ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ για Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού/Σταδιοδρομίας και λοιπούς επαγγελματίες συναφών υπηρεσιών (ΕΟΠΠΕΠ, 2017).

3. «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας Νέων Και Ενηλίκων» – Δεκέμβριος 2017, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ για Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού/Σταδιοδρομίας και λοιπούς επαγγελματίες συναφών υπηρεσιών (ΕΟΠΠΕΠ, 2017).

4. «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την υποστήριξη των NEETs (Νέοι 15-29 ετών εκτός δομών απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης)», ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ για Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού/Σταδιοδρομίας και λοιπούς επαγγελματίες συναφών υπηρεσιών (ΕΟΠΠΕΠ, 2016).

Περισσότερα: ΕΟΠΠΕΠ


spodazo banner2 sepcouncelor ploteusII kinitikotita banner
europass logo NQF 250 ethnikomitrooproosodon

Εγχειρίδια ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
Οδηγός εκπαίδευσης ΕΚΕΠ

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματικός Προσανατολισμός , Ε. Παπάνης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Goleman D., Η Συναισθηματική Νοημοσύνη : Αθήνα: Ελλην. Γράμματα, 1998.

Goleman D., Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο της εργασίας, Αθήνα: Ελλην. Γράμματα, 1999.

Gottman, J., Η Συναισθηματική Νοημοσύνη των Παιδιών, Αθήνα: Ελλην. Γράμματα, 2000.

Herbert, Μ., Ψυχολογικά Προβλήματα παιδικής ηλικίας,Επόπτης Ελ. Έκδ. Παρασκευόπουλος, Ι., Αθήνα: Ελλην. Γράμματα, 1998. Δημητρόπουλος, Γ. Ε., Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Επιστημονικής ΄Ερευνας, Αθήνα : εκδ. «΄Ελλην», 1994.

Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β., Μαζηρίδου, Ε., & Κιοσέογλου, Γ. (2003). Οι προσδοκίες των γονέων για το μέλλον των παιδιών τους: Διαμορφώνοντας τις ταυτότητες φύλου στο οικογενειακό πλαίσιο. Στο Α. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. Στογιαννίδου & Ε. Αυδή (Επ. Έκδ.) Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ., Τόμος V” (σελ. 189-214). Θεσσαλονίκη: Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ

Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Γωνίδα , Ψάλτη (2008).Εφηβεία, προσανατολισμοί και επιλογές με την οπτική του φύλου, ΑΠΘ

Δημητρόπουλος, Ε., Αναζητώντας εργασία. Από την εκπαίδευση στην επαγγελματική αποκατάσταση, Αθήνα : εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 2002.

Δημητρόπουλος, Ε., Αξιολόγηση προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Αθήνα : εκδ. Μ. Γρηγόρης, 1997.

Δημητρόπουλος, Ε., Συμβουλευτική Προσανατολισμός, Τόμ. Α΄ Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Ψυχολογία, Αθήνα : εκδ. Μ. Γρηγόρης, 1999.

Δημητρόπουλος, Ε., Συμβουλευτική Προσανατολισμός, Τόμ. Β΄ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Εκπαιδευτικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Αθήνα : εκδ. Μ. Γρηγόρης, 1999.

Καλαντζή – Αζίζι Α., Εφαρμοσμένη Κλινική Ψυχολογία στο χώρο του σχολείου, Αθήνα: Ελλην. Γράμματα, 1998.

Καλογήρου, Κορνηλία, Επαγγελματική Διαπαιδαγώγηση-Θεωρία και πράξη, Αθήνα : Καραμπερόπουλος, 1979.

Κάντας , Αριστ.- Χαντζή , Αλ. , Ψυχολογία της εργασίας . Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης . Στοιχεία Συμβουλευτικής , Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα , 1991.

Κάντας, Α., Οργανωτική-Βιομηχανική Ψυχολογία (Μέρος 3), Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 1995.

Κάντας, Α., Οργανωτική-Βιομηχανική Ψυχολογία(Μέρος 2), Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 1993.

Κάντας, Α., Χαντζή Α., Ψυχολογία της εργασίας. Θεωρία επαγγελματικής ανάπτυξης. Στοιχεία Συμβουλευτικής, Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 1991.

Κοσμίδου – Hardy Χ., Γαλανουδάκη-Ράπτη Α., Συμβουλευτική. Θεωρία και Πρακτική με ασκήσεις για την ανάπτυξη αυτογνωσίας και δεξιοτήτων Συμβουλευτικής, Αθήνα: εκδ. Ασημάκης.

Κωσταρίδη – Ευκλείδη A., Ψυχολογία Κινήτρων, Αθήνα: Ελλην. Γράμματα, 1999.

Μαλικιώση – Λοϊζου Μ., Συμβουλευτική Ψυχολογία, Αθήνα: Ελλην. Γράμματα, 1994.

Ντινκμέγιερ , Ν. , Μακκαίη , Γ., Γονείς και ΄Εφηβοι , Αθήνα : Εκδ. Θυμάρι , 1988.

Παππάς Γ., Θέματα Εκπαίδευσης-Απασχόλησης , Αθήνα : Εκδ. Συμεών , 1994.

Σοφία Τριλίβα, Chimieti G., Ανακάλυψη, Αυτογνωσία, Αυτοκυριαρχία, Αυτοεκτίμηση, Αθήνα: Εκδ. Πατάκη, 2002.

Εργαστήριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής «Μ. Κασσωτάκης» ΕΚΠΑ

1. Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Αλεξοπουλου, Γ., Αργυροπουλου Αικ., Δρόσος, Ν., & Ταμπούρη, Σ. (2008). Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, τ. 3: Εκπαιδευτικό υλικό για στελέχη γραφείων επαγγελματικού προσανατολισμού και σύνδεσης με την αγορά εργασίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τομέας Ψυχολογίας.

2. Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Αργυροπούλου Αι., & Δρόσος, Ν. (2013). Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας: Θεωρητικό πλαίσιο. Αθήνα: ΕΟΠΠΕΠ. [ISBN: 978-960-98476-6-7].

3. Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Μπεζεβέγκης, Η., Αργυροπούλου Αικ., & Δρόσος, Ν. (2013). Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας: Εγχειρίδιο πρακτικής εφαρμογής για Συμβούλους Σταδιοδρομίας. Αθήνα: ΕΟΠΠΕΠ. [ISBN: 978-960-98476-7-4].

4. Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Μπεζεβέγκης, Η., Αργυροπούλου Αι., & Δρόσος, Ν. (2013). Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας: Ασκήσεις και δραστηριότητες για μαθητές, φοιτητές, νέους και ενήλικες. Αθήνα: ΕΟΠΠΕΠ. [ISBN: 978-960-98476-4-3].

5. Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., & Δρόσος, Ν. (2014). «ΑΡΙΑΔΝΗ» Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων-Εγχειρίδιο Χρήστη. Λευκωσία: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ISBN 978-9963-9734-6-0).

6.  Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Αργυροπούλου Αι., & Δρόσος, Ν. (2014). Επαγγελματική συμβουλευτική & διαχείριση σταδιοδρομίας: Τετράδιο εργασίας Αθήνα: Κέντρο Έρευνας & Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική [ISBN: 978-960-88298-8-6].

7. Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ. (2016). Το μέλλον της αγοράς εργασίας: επαγγέλματα και δεξιότητες. Λευκωσία: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου    ( ISBN 978-9963-2229-1-9).

Τεύχη Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας ΕΛΕΣΥΠ
Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛΕΣΥΠ)
 • Συμμετοχή Μπιλανάκη Ελευθερίας, ως εισηγήτρια στις εργασίες του Συνεδρίου με θέμα: «Η ζωή ως τέχνη ή η τέχνη της ζωής;» Η Τέχνη στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, την Εκπαίδευση και την Απασχόληση με τίτλο: θέατρο, εικαστικά, video και επαγγελματικός προσανατολισμός: συνέδριο της  Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.) στις 27 & 28 Ιανουαρίου 2018 στο Webster Athens Cultural Center (Μάρκου Αυρηλίου 5 και Κυρρήστου, Πλάκα, Αθήνα) εδώ, ηλεκτρονικό τεύχος 113-114, σελ93-97, ΕΛΕ.ΣΥ.Π
 • Συμμετοχή Μπιλανάκη Ελευθερίας, ως εισηγήτρια στις εργασίες του Συνεδρίου με θέμα «Η Ατομική και η Συλλογική Προσέγγιση στη Συμβουλευτική για τη Διαχείριση Κρίσεων και τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων» με τίτλο: Το στοίχημα της εφηβείας σε δύσκολους καιρούς: Συνέδριο ΕΛΕΣΥΠ 2016 της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. στις 5 & 6 Μαρτίου 2016 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, τεύχος 107 Ε.ΛΕ.ΣΥ.Π., Σελ. 455  Περισσότερα εδώ
 • Συμμετοχή ως εισηγήτρια στις εργασίες του Διεθνούς Επιστημονικού Συνέδριου με τίτλο: «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός στην Εκπαίδευση και Απασχόληση: Επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου του θεσμού στο σύγχρονο οικονομικό, κοινωνικό και επιστημονικό γίγνεσθαι» με τίτλο: Η  διάχυση της μεθοδολογίας ΣΕΠ στα φιλολογικά μαθήματα καθως και στην ερευνητική εργασία (8/12/2012, Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (Ε.Λ.Ε.ΣΥ.Π) και ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.ΟΠΠ.Ε.Π)., Ηλεκτρονικό τεύχος 101 ΕΛΕ.ΣΥ.Π, σελ. 380, Εκπαιδευτική Αρθρογραφία ΙΕΠ, Δελτίο 42, σελ. 6
 • Συμμετοχή ως εισηγήτρια  Συνεδρίου, 2010 με τίτλο: 50 χρόνια ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΕΛΕΤΕ . Τίτλος: η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα στο Επιστημονικό  Συνέδριο (11, 12/12/2009 ΣΕΠ ΑΣΠΑΙΤΕ, Ένταξη στα Πρακτικά του Συνεδρίου, 2010 με τίτλο: 50 χρόνια  ΣΕΛΕΤΕ, Αθήνα, 2010, επιμ. Καλούρη, Ρ., Κιμουλάκης, Ν., Παγιατάκης, Γ., Τσακιράκις, Γ.).Η εισήγηση στα Πρακτικά Συνεδρίου 2010,   Περιλήψεις

Σχολιάστε

Top