ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΓΟΝΕΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Απρ• 30•15

Ενημερωτικές επισκέψεις στα σχολεία πρώην ΚΕΣΥΠ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ συνολικά

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – Ιαν• 13•18

 

 

 RITSA-FOTO

Βασικός σκοπός των προτεινόμενων δράσεων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, είναι να παρακινηθούν και να βοηθηθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες να στοχαστούν πάνω στο ατομικό τους προφίλ, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους και να συλλέξουν πληροφορίες για τις ενδεχόμενες επιλογές σπουδών και σταδιοδρομίας.

2018-2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ
2/10/18 ΤΡΙΤΗ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
4/10/18 ΠΕΜΠΤΗ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
9/10/18 ΤΡΙΤΗ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
11//10/18 ΠΕΜΠΤΗ 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
16/10/18 ΤΡΙΤΗ 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
18/10/18 ΠΕΜΠΤΗ 14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
23/10/18 ΤΡΙΤΗ 16ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
25/10/18 ΠΕΜΠΤΗ 17ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
30/10/18 ΤΡΙΤΗ 1ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
1/11/18 ΠΕΜΠΤΗ 2Ο  ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
6/11/18 ΤΡΙΤΗ 7Ο  ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
8/11/18 ΠΕΜΠΤΗ 9Ο  ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
13/11/18 ΤΡΙΤΗ 10Ο  ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
15/11/18 ΠΕΜΠΤΗ 11Ο  ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
20/11/18 ΤΡΙΤΗ 2Ο  ΕΠΑΛ ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
22/11/18 ΠΕΜΠΤΗ 2Ο  ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ
27/11/18 ΤΡΙΤΗ ΑΥΓΟΥΛΕΑ

 

2017-18

Διοργάνωση επισκέψεων / ενημερώσεων: Μπιλανάκη Ελευθερία (Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π Περιστερίου)

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Βιωματικά εργαστήρια με σκοπό την ενίσχυση της αυτογνωσίας, μετάβασης, λήψης απόφασης.

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9/10/17 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΚΑΙ 17/10/17

ΚΑΙ 4/12/17

 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 13/10/17 20/10/17

 

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 16/10/17 ΔΕΥΤΕΡΑ 6/11/17 ΔΕΥΤΕΡΑ

 

9oο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24/10/17 ΚΑΙ 24/11/17

 

10οο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 23/10/17 ΔΕΥΤΕΡΑ
14οο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3/11/17 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11/17
16οο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 30/10/17 ΔΕΥΤΕΡΑ 29/11/17
17οο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1/11/17 ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11/17

ΛΥΚΕΙΑ

1ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8/11/2017
2οο ΓΕΛ 10/11/2017
7οο ΓΕΛ 22/11/2017
10οο ΓΕΛ 30/11/2017
11οο ΓΕΛ 20/11/2017

 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7/3/2018

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 8/3/2018

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3/2018

9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/3/2018

10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  14/2/2018

14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15/2/2018-Παρασκευή 23/2/2018

16ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3/2018

17ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22/2/2018

Εσπερινό Γυμνάσιο  13/3/2018

ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΤΡΙΤΗ 13/3/2018

ΛΥΚΕΙΑ

1ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 27/2/2018

2ο ΓΕΛ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2/2018

7ο ΓΕΛ ΠΕΜΠΤΗ : 18/4/2018

9ο ΓΕΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 2/3/2018

10ο ΓΕΛ ΔΕΥΤΕΡΑ:  12/2/2018-Δευτέρα 26/2/18 και  5/3/2018

11ο ΓΕΛ ΤΡΙΤΗ 6/3/2018

EΠΑΛ

2ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 20/2/2018

2ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 26/2/2018

ΣΧΕΤΙΚΑ

Δείτε την Υ.Α. 178610/Δ7/23-10-2017

Η  Υ.Α. 129457/Δ7/04-08-2016, θεσμοθέτησης της Ημέρας Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Η Εγκύκλιος 142817/Δ7/06-09-2016 (ενδεικτικές δράσεις στο πλαίσιο της Ημέρας Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού)

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Σχολικό έτος 2016-2017
Διοργάνωση επισκέψεων / ενημερώσεων: Μπιλανάκη Ελευθερία (Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π Περιστερίου)

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 Γυμνάσιο Περιστερίου Δράσεις αυτογνωσίας ΔΕΥΤΕΡΑ 3/10/16
2Ο Γυμνάσιο Περιστερίου Δράσεις αυτογνωσίας ΤΡΙΤΗ 4/10/16
7Ο Γυμνάσιο Περιστερίου Δράσεις αυτογνωσίας  ΠΕΜΠΤΗ 6/10/16
9Ο Γυμνάσιο Περιστερίου Δράσεις αυτογνωσίας ΠΕΜΠΤΗ 13/10/16
10Ο Γυμνάσιο Περιστερίου Δράσεις αυτογνωσίας ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11/16
14Ο Γυμνάσιο Περιστερίου Δράσεις αυτογνωσίας ΔΕΥΤΕΡΑ 7/11/16
16Ο Γυμνάσιο Δράσεις αυτογνωσίας ΤΡΙΤΗ 18/10/16
17ο Γυμνάσιο Δράσεις αυτογνωσίας ΠΕΜΠΤΗ 20/10/16
Εσπερινό Γυμνάσιο Δράσεις αυτογνωσίας 21-11-16

 

1Ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η έννοια και η σημασία της πληροφόρησης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/10/16
2ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η έννοια και η σημασία της πληροφόρησης ΔΕΥΤΕΡΑ 24/10/16
7ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η έννοια και η σημασία της πληροφόρησης ΤΡΙΤΗ 25/10/16
9ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η έννοια και η σημασία της πληροφόρησης ΠΕΜΠΤΗ 3/11/16
10Ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η έννοια και η σημασία της πληροφόρησης ΔΕΥΤΕΡΑ 31/10/16
11ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η έννοια και η σημασία της πληροφόρησης ΤΡΙΤΗ 1/11/16
2ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η έννοια και η σημασία της πληροφόρησης  
2ο ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η έννοια και η σημασία της πληροφόρησης 9-11-16
Σχολές Αυγουλέα Η έννοια και η σημασία της πληροφόρησης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/11/16

Σχολικό έτος 2015-2016
Διοργάνωση επισκέψεων / ενημερώσεων: Μπιλανάκη Ελευθερία (Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π Περιστερίου)

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ενημέρωση μαθητών 2/11/2015 σε μαθητές/ τριες Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου» ( 4διδακτικές ώρες: όσες και τα τμήματα Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ του σχολείου)

Ενημέρωση γονέων 1oυ Γυμνασίου: 4/11/2015, ώρα 17.30 Θέμα: «Εφηβεία, επικοινωνία, εκπαιδευτικό σύστημα»

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ , Ενημέρωση μαθητών Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : 18/11/2015 και 25/11/2015» (4 διδακτικές ώρες: όσες και τα τμήματα Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ του σχολείου)

Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου»

Ενημέρωση συλλόγου γονέων 2ου Γυμνασίου: 9/11/2015

Θέμα: «Εφηβεία, επικοινωνία, εκπαιδευτικό σύστημα» και 23/11/2015 θέμα: «Προβλήματα συμπεριφοράς, μαθησιακές δυσκολίες και ΣΕΠ»

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ : Ενημέρωση μαθητών Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 19/10/2015 ΚΑΙ 9/11/2015 » (4 διδακτικές ώρες: όσες και τα τμήματα Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ του σχολείου) Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου»

9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: Ενημέρωση μαθητών/τριών Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟY, 20/10/2015 (4 διδακτικές ώρες: όσες και τα τμήματα Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ του σχολείου) Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου» Ενημέρωση γονέων 2/11/2015 , ώρα 17.30 Θέμα: «Εφηβεία, επικοινωνία, εκπαιδευτικό σύστημα»

10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: Ενημέρωση μαθητών/τριών Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: 21/10/2015 και 16/11/2015 (4 διδακτικές ώρες: όσες και τα τμήματα Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ του σχολείου) Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου» Ενημέρωση γονέων 30/11/2015 Θέμα: «Εφηβεία, επικοινωνία, εκπαιδευτικό σύστημα»

14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Ενημέρωση μαθητών Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:20/11/2015 Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου» (4 διδακτικές ώρες: όσες και τα τμήματα Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ του σχολείου) Εκκρεμεί ενημέρωση γονέων:7/12/2015

16ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Ενημέρωση μαθητών Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: 23/11/2015 Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου» (2 διδακτικές ώρες)

17ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ενημέρωση μαθητών Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:30/11/2015 Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου» (4 διδακτικές ώρες: όσες και τα τμήματα Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ του σχολείου)

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Ενημέρωση μαθητών/ τριών Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ: 22/10/2015 Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου» (2 διδακτικές ώρες)

1ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ενημέρωση μαθητών/ τριών Α΄ΚΑΙ Β΄ΓΕΛ : 26/10/2015 ΚΑΙ 30/10/2015 (4 διδακτικές ώρες: όσες και τα τμήματα του σχολείου) Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου» Eνημέρωση γονέων: 11/11/2015 Θέμα: «Εφηβεία, επικοινωνία, εκπαιδευτικό σύστημα»

2o ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: Ενημέρωση μαθητών/ τριών Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 6/11/2015 (4 διδακτικές ώρες: όσες και τα τμήματα του σχολείου) Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου» 2ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: Ενημέρωση γονέων 14-10-2015 Θέμα: «Εφηβεία, επικοινωνία, εκπαιδευτικό σύστημα»

7ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ενημέρωση μαθητών Α΄Λυκείου 5/11/2015 (4 διδακτικές ώρες: όσες και τα τμήματα του σχολείου) Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου»

9ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Ενημέρωση μαθητών/τριών Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ: 23/10/2015/ (4 διδακτικές ώρες: όσες και τα τμήματα του σχολείου) Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου»

10ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Ενημέρωση μαθητών/τριών Γ1, Β1,Α1, Α3: 29/10/2015 (4 διδακτικές ώρες: όσες και τα τμήματα του σχολείου) Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου» Εκκρεμεί ενημέρωση γονέων:16/12/2015

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Ενημέρωση μαθητών/ τριών Α΄Λυκείου 23/10/2015 Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου»

 

Σχολικό έτος 2013-2014
Διοργάνωση επισκέψεων / ενημερώσεων: Μπιλανάκη Ελευθερία (Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π Περιστερίου)

Ενημερώσεις μαθητών και μαθητριών Λυκείων 2013-2014

15-05-2014: Eνημέρωση της Β΄ του 1ου ΓΕΛ Περιστερίου. Θέμα: «Χαράζοντας την επαγγελματική μου σταδιοδρομία».
13-05-2014: Eνημέρωση της Β΄ του 11ου ΓΕΛ Περιστερίου. Θέμα: «Χαράζοντας την επαγγελματική μου σταδιοδρομία».
09-05-2014: Eνημέρωση της Β΄ του 2ου ΕΠΑΛ Περιστερίου. Θέμα: «Χαράζοντας την επαγγελματική μου σταδιοδρομία».
07-05-2014: Eνημέρωση της Β΄ του 9ου ΓΕΛ Περιστερίου. Θέμα: «Χαράζοντας την επαγγελματική μου σταδιοδρομία».
28-04-2014: Eνημέρωση της Β΄ του 1ου ΓΕΛ Περιστερίου. Θέμα: «Κριτήρια επιλογής σπουδών και σταδιοδρομίας».
11-04-2014: Eνημέρωση της Β΄και Γ΄Τάξης του 2ου ΓΕΛ Περιστερίου. Θέμα: «Κριτήρια επιλογής σπουδών και σταδιοδρομίας».
12-12-2013: Ενημέρωση της Α΄Τάξης του 1ου ΓΕΛ Περιστερίου. Θέμα:»Μελέτη περίπτωσης».
11-12-2013: Ενημέρωση της Α΄Τάξης του 2ου ΕΠΑΛ Περιστερίου. Θέμα: «Επαγγέλματα με περιβαλλοντική ευαισθησία».
27-11-2013: Συζήτηση με την Α΄Τάξη του 2ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Περιστερίου20-11-2013: Ενημέρωση της Γ΄Τάξης του 9ου ΓΕΛ Περιστερίου. Θέμα:»Γνωριμία με τις σχολές του μηχανογραφικού».
: Επαγγέλματα με περιβαλλοντική ευαισθησία εδώ

14-11-2013: Ενημέρωση της Α΄Τάξης του 11ου ΓΕΛ Περιστερίου. Θέμα:’Μεταβολές στο ΓΕΛ και επιλογές μάθησης».
1-11-2013: Ενημέρωση της Α΄Τάξης του 7ου ΓΕΛ Περιστερίου. Θέμα: «Μεταβολές στο ΓΕΛ και επιλογές μάθησης».
31-10-2013:Ενημέρωση της Β΄Τάξης του 7ου ΓΕΛ Περιστερίου. Θέμα: «Κατευθύνσεις και λήψη απόφασης».
24-10-2013: Ενημέρωση της Α΄Τάξης του 9ου ΓΕΛ Περιστερίου. Θέμα: «Μεταβολές στο ΓΕΛ και επιλογές μάθησης».
23-10-2013: Ενημέρωση της Α΄Τάξης του 10ου ΓΕΛ Περιστερίου. Θέμα: «Μεταβολές στο ΓΕΛ και επιλογές μάθησης».
23-10-2013: Ενημέρωση της Β΄Τάξης του 9ου ΓΕΛ Περιστερίου. Θέμα: «Kατευθύνσεις και λήψη απόφασης».
Ενημερώσεις μαθητών και μαθητριών Γυμνασίων 2013-2014

06-05-2014: Ενημέρωση των τμημάτων της Γ΄τάξης του 9ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα:»Δυνατότητες, δεξιότητες και επιλογές».
05-05-2014: Ενημέρωση των τμημάτων της Γ΄τάξης του 7ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα:»Δυνατότητες, δεξιότητες και επιλογές».
02-05-2014: Ενημέρωση των τμημάτων της Γ΄τάξης του 16ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα:»Κριτήρια και επιλογές».
30-04-2014: Ενημέρωση των τμημάτων της Γ΄τάξης του 14ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα:»Δυνατότητες, δεξιότητες και επιλογές».
29-04-2014: Ενημέρωση των τμημάτων της Γ΄τάξης του 9ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα:»Δυνατότητες, δεξιότητες και επιλογές».
10-04-2014: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ΄τάξης του 10ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα:»Δυνατότητες, δεξιότητες και επιλογές».
12-11-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ” Tάξης του 14ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα: «Επιλογές μάθησης μετά το Γυμνάσιο».
11-11-2013: Επίσκεψη στο Εσπερινό Γυμνάσιο Περιστερίου.
31-10-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ΄Τάξης του 2ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα: «Επιλογές μάθησης μετά το Γυμνάσιο».
29-10-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ΄τάξης του 7ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα: «Επιλογές μάθησης μετά το Γυμνάσιο».
24-10-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ΄τάξης του 17ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα: «Επιλογές μάθησης μετά το Γυμνάσιο».
22-10-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ΄τάξης του 9ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα:»Επιλογές μάθησης μετά το Γυμνάσιο».
18 και 21-10-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ΄τάξης του 10ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα: «Επιλογές μάθησης μετά το Γυμνάσιο».
17-10-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ” τάξης του 1ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα:»Eπιλογές μάθησης και αυτογνωσία».
Σχετικό υλικό παρουσίασης Θεωρίες προσωπικότητας

16-10-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ” τάξης του 16ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα:»Επιλογές μάθησης μετά το Γυμνάσιο».
Σχετικό υλικό παρουσίασης Οι μεταβολές στο Γενικό Λύκειο

Σχολικό έτος 2012-2013

Ενημερώσεις μαθητών και μαθητριών Λυκείων 2012-2013

23-04-2013: Ολοκλήρωση ενημέρωσης τμημάτων της Α” τάξης του 2ου ΕΠΑΛ Περιστερίου. Θέμα «Ειδικότητες ΕΠΑΛ και σύστημα πρόσβασης».
19-04-2013: Ενημέρωση τμημάτων της Α” τάξης του 2ου ΕΠΑΛ Περιστερίου. Θέμα «Ειδικότητες ΕΠΑΛ και σύστημα πρόσβασης».
18-04-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Β” τάξης του 10ου Γ.Ε.Λ. Περιστερίου. Θέμα «Κατευθύνσεις και λήψη απόφασης».
18-04-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Β” τάξης του 11ου Γ.Ε.Λ. Περιστερίου. Θέμα «Κατευθύνσεις και λήψη απόφασης».
17-04-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Β” τάξης του 1ου Γ.Ε.Λ. Περιστερίου. Θέμα «Κατευθύνσεις και λήψη απόφασης».
16-04-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Α” τάξης του 11ου Γ.Ε.Λ. Περιστερίου. Θέμα «Κατευθύνσεις και λήψη απόφασης».
12-04-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Β” τάξης του 7ου Γ.Ε.Λ. Περιστερίου. Θέμα «Κατευθύνσεις και λήψη απόφασης».
10-04-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Α” τάξης του 7ου Γ.Ε.Λ. Περιστερίου. Θέμα «Κατευθύνσεις και λήψη απόφασης».
09-04-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Α” τάξης του 9ου Γ.Ε.Λ. Περιστερίου. Θέμα «Κατευθύνσεις και λήψη απόφασης».
02-04-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Α” τάξης του 10ου Γ.Ε.Λ. Περιστερίου. Θέμα «Κατευθύνσεις και λήψη απόφασης».
01-04-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Α” και Β” τάξης του 2ου Γ.Ε.Λ. Περιστερίου. Θέμα «Κατευθύνσεις και λήψη απόφασης».
29-03-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Α” τάξης του 1ου Γ.Ε.Λ. Περιστερίου. Θέμα «Κατευθύνσεις και λήψη απόφασης».

Ενημερώσεις μαθητών και μαθητριών Γυμνασίων 2012-2013

04-04-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ” τάξης του 16ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα «Επιλογές μετά το Γυμνάσιο».
28-03-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ” τάξης του 2ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα «Επιλογές μετά το Γυμνάσιο».
21-03-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ” τάξης του 1ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα «Επιλογές μετά το Γυμνάσιο».
20-03-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ” τάξης του 10ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα «Επιλογές μετά το Γυμνάσιο».
19-03-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ” τάξης του 14ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα «Επιλογές μετά το Γυμνάσιο».
13-03-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ” τάξης του 9ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα «Επιλογές μετά το Γυμνάσιο».
08-03-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ” τάξης του 17ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα «Επιλογές μετά το Γυμνάσιο».
05-03-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ” τάξης του 7ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα «Επιλογές μετά το Γυμνάσιο».

 

 

Συμβουλευτικές συναντήσεις με γονείς 2017-18

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (πρώην) ΚΕ.ΣΥ. Π ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2017-18

ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2017-2018 υλοποιήθηκαν  συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών στα κάτωθι σχολεία:

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: 20/9/17ΤΕΤΑΡΤΗ 18.30

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ,25/9/17 ΔΕΥΤΕΡΑ 19.00

10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 27/9/17 ΤΕΤΑΡΤΗ 19.00

14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: 2/10/17 19.00

17ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: 4/10/17 19.00:

ΘΕΜΑΤΑ

Η κ. Μπιλανάκη ανέπτυξε το θέμα:«Μετάβαση, εμπόδια και γέφυρες»  στους παρισταμένους γονείς και ακολούθησε συζήτηση.

Επίσης προέβη σε ενημέρωση γονέων-ομιλία με θέμα: «Εφηβεία, επικοινωνία, σταδιοδρομία».

Δευτέρα 4/12/17
Η κ. Μπιλανάκη προσκεκλημένη του Συλλόγου Γονέων του 16ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ανέπτυξε το θέμα:

  «Σύγχρονα επαγγέλματα, δεξιότητες και επιλογές σταδιοδρομίας»

ΗΜΕΡΙΔΑ: 18-4-2018
ΧΩΡΟΣ: 16ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Έκανε ενημέρωση για το Γενικό Λύκειο
και για τις επιλογές ειδικοτήτων ΕΠΑΛ

Eπιλογή σχολείου και άλλοι τύποι σχολείου. 

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Ενημερώσεις γονέων και κηδεμόνων 2016-2017

13-03-2017, 4ο ΓΕΛ Ν. Σμύρνης

Σεμινάριο γονέων στο χώρο του ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: 14/12/16, 25/1/17, 15/3/2017

18/4/16 και 13/5/2016

Νέα Ιωνία: «Το άγχος των εξετάσεων” και «Εφηβεία, επικοινωνία και σταδιοδρομία»

26/11/17, Ιερή Μητρόπολη Περιστερίου

12/5/2017

Ιερή Μητρόπολη Ευαγγελιστρίας

«Κριτήρια επιλογής επαγγέλματο-παρουσίαση σχολών και εκπαιδευτικού συστήματος»

Ενημερώσεις γονέων και κηδεμόνων 2014-2015

30-09-2014: Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων μαθητών Β” και Γ” Λυκείου του 2ου ΓΕΛ Περιστερίου.

Ενημερώσεις γονέων και κηδεμόνων 2013-2014

29-05-2014: Ενημέρωση γονέων του 9ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα: «Μετάβαση και ο ρόλος του ΣΕΠ στη λήψη απόφασης».
13-11-2013: Ενημέρωση γονέων του 1ου ΓΕΛ Περιστερίου. Θέμα: «Μεταβολές στο εκπαιδευτικό σύστημα και επιλογές μάθησης».
06-11-2013: Ενημέρωση γονέων του 7ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα: «Μεταβολές στο εκπαιδευτικό σύστημα και επιλογές μάθησης».
23-10-2013: Ενημέρωση γονέων του 9ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα: «Μεταβολές στο εκπαιδευτικό σύστημα και επιλογές μάθησης».
25-09-2013: Ενημέρωση γονέων του 2ου ΓΕΛ Περιστερίου. Θέμα: «Μεταβολές στο Γενικό Λύκειο και επιλογές μάθησης».
Σχετικό υλικό παρουσίασης Το νέο σύστημα συνολικά

Ενημερώσεις γονέων και κηδεμόνων 2012-2013

08-04-2013: Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων μαθητών Β” και Γ” Λυκείου του 2ου ΓΕΛ Περιστερίου.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ

Παρουσίαση και εισήγηση με θέμα: «Διαμόρφωση ταυτότητας και εκπαιδευτική πράξη», στο σεμινάριο των Σχολικών Συμβούλων που υλοποιήθηκε στο 1ο ΓΕΛ Ιλίου την 06/11/2017 και την 13/11/2017 στο 4ο ΓΕΛ Αιγάλεω και στο Συνέδριο της ΕΛΕΣΥΠ στις 05 και 06/03/2016 με θέμα: «Το στοίχημα της εφηβείας σε δύσκολους καιρούς» στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, από την Υπεύθυνη ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Περιστερίου Ε. Μπιλανάκη.

«Το πριν και το μετά της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού «15/7/2017

Στην παρουσίαση της κ. Μπιλανάκη (ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) που επισυνάπτεται, περιλαμβάνεται: Παρουσίαση των σχολών ανά πεδίο καθώς και στοιχεία συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Η αναγκαιότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης και η ενσυναίσθηση.
• Οι δεξιότητες του 21ου αι.
• Τρόποι λήψης απόφασης
• Τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Επισυνάπτεται επίσης και το τεύχος: ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ στο οποίο παρατίθενται οι σχολές ανά πεδίο με χρήσιμες συνδέσεις και άλλες πληροφορίες.

Εισηγήσεις- παρουσιάσεις της κ. Μπιλανάκη
1. «Κατανοώντας τη μετάβαση» 10/2/16
2. «ΜΜΕ, διαδίκτυο, ΣΕΠ»21/2/16
3. «Τεχνικές επικοινωνίας και ενθάρρυνσης στο σχολείο».20/1/2017

Συνεργασίες:. Μ.Καραισαρλή (υπ. ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ ΡΟΔΟΥ) και  κ. Κορνηλάκη Ερρικα, κ. Αντωνίου (υπ. ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ) με θέμα: «Από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή».

Οικοσυστημική και οικοσωματική / βιωματική προσέγγιση – δύσκολες συμπεριφορές στο σχολείο – ΣΕΠ
«Αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς και πρόληψη υποεπίδοσης στη σχολική μονάδα- ο ρόλος της συμβουλευτικής» που συμπεριλήφθηκε στα πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου: «Έρευνα, εκπαιδευτική πολιτική και πράξη στην ειδική αγωγή» (8-10/12/2010 και πραγματοποιήθηκε στο Ε.Κ.Δ.Δ.

Φορείς υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου- Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος- Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων- Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης).
Ημερίδα 23-2-2017
16o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
«Ευάλωτες ομάδες και επικίνδυνες μορφές συμπεριφοράς στην εφηβεία»
Βραχεία  Παρέμβαση επαγγελματικού προσανατολισμού

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  8 ωρών με τίτλο: «ΣΤΗΡΙΖΩ»   (υπ.αρ.19908/17-12-2015) που διοργάνωσε  η κ. Μπιλανάκη υπ. ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ   την Τετάρτη:20/01/2016 και ώρα 12.30-16.30 στο ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

1. «Κατανοώντας τη μετάβαση»
2. «ΜΜΕ, διαδίκτυο, ΣΕΠ»
3. «Τεχνικές επικοινωνίας και ενθάρρυνσης στο σχολείο».

  ΗΜΕΡΙΔΑ 10/3/2017 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Με θέμα: «Αναγνώριση και καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής»

     ΗΜΕΡΙΔΑ 23/3/2017 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Με θέμα: «Παρουσίαση σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ»

 

2014 -2015

 • Διημερίδα ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ από την κ. Μπιλανάκη Ελευθερία, Εκπαιδευτικό, Ψυχολόγο, Msc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Ειδίκευση ΣΕΠ σε συνεργασία με εκπροσώπους φορέων :ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΣΔΕ, ΙΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
 • Θέμα: «Λίγο πριν τις εξετάσεις»

«Λίγο πριν τις εξετάσεις»

 • KYBE ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ, 30/3/2015
 • Παρουσιάσεις φορέων
 • «Το άγχος των εξετάσεων» Εισήγηση: Μπιλανάκη Ελευθερία.
 • Παρουσιάσεις προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας.
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 31/3/15
 • Βιωματικά εργαστήρια
 • 1. Ο υποστηρικτικός ρόλος της οικογένειας και του σχολείου.
 • 2. Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας: «Βοηθώντας τον Οδυσσέα να φτάσει στην Ιθάκη», Μπιλανάκη Ελευθερία
 • 3. Eργαστήρι πληροφορικής:Ποιος κάνει τι (παιχνιδια ΣΕΠ) -ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ON LINE ερωτηματολογίου.
 • Πληροφορίες εδώ
 • 2014:
 • Ημερίδα 19/11/2014 , ώρες 12.30-14.30
 • «Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός προσανατολισμός στο σχολείο», την Τετάρτη 19/11/2014, ώρες: 12.30-14.30 στην αίθουσα του ΚΕ.ΣΥ.Π. Περιστερίου, από την κ. Μπιλανάκη Ελευθερία, Εκπαιδευτικό, Ψυχολόγο, Msc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Ειδίκευση ΣΕΠ
 • 1.Διαστάσεις και αναγκαιότητα του ΣΕΠ ως μηχανισμού ενίσχυσης της μελέτης των μαθητών
 • 2. Πρόληψη της ενδοσχολικής βίας: τρόποι αντιμετώπισης,
 • ·  Συμμετοχή του Ε.ΚΕ.ΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ-Net Media Lab
 • Εξάσκηση στο πρόγραμμα:«Γίνομαι ερευνητής» εδώ
 • Περιλαμβάνεται παιχνίδι με χρήση ΤΠΕ
  «
  Aναζητώντας το θησαυρό του Κάπταιν Χούκ» (δημιουργική ιδέα και υλοποίηση κ. Μπιλανάκη Ε.)
 • 3.Ατομική και ομαδική Συμβουλευτική στην πράξη: Σύνταξη Βιογραφικού ON LINEΥπόδειγμα
 • και Συνέντευξη επιλογής
 • Εισήγησ/εδώ
 • Aφίσαεδώ
 • 2014:
 • Ημερίδα για το σχ. έτος 2014-2015 την Τετάρτη 8/10/2014,ώρες: 12.30-14.30 στην αίθουσα του ΚΕ.ΣΥ.Π. Περιστερίου. Το θέμα της ημερίδας είναι: «Η Δημιουργικότητα στο σχολείο και στο Σχολικό Επαγγελματικό προσανατολισμό (ΣΕΠ)» και ο τίτλος της : «ΝΑΙ, ΤΟ ΕΧΕΙΣ… !»
 • από την κ. Μπιλανάκη Ελευθερία, Εκπαιδευτικό, Ψυχολόγο, Msc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Ειδίκευση ΣΕΠ .

 

 • 1. «Ομάδες Αυτογνωσίας και επικοινωνίας»
 • Επόμενη συνάντηση: Τετάρτη 26/11/2014 ώρες 4.30-6.30
 • Eνότητες των συναντήσεων αυτών:
 • Α. Τύποι γονεικής συμπεριφοράς.
 • Β. Λογικές αντιδράσεις σε παράλογες συμπεριφορές.
 • Γ. Η γλώσσα της ενθάρρυνσης.
 • Δ. Επικοινωνία: εμπόδια στην επικοινωνία και αντανακλαστική ακοή.
 • Μιλώντας με το παιδί μου για τη σταδιοδρομία του
 • 2. «Ονειροθέατρο: θέατρο και συμβουλευτική»
 • από την κ. Μπιλανάκη Ελευθερία, Εκπαιδευτικό, Ψυχολόγο, Msc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Ειδίκευση ΣΕΠ
 • Eνότητες των συναντήσεων :
 • 1. Πώς και γιατί επιλέγω ένα θεατρικό κείμενο; θεωρίες συμβουλευτικής
 • 2. Από την επιλογή κειμένου ως την παρουσίαση: βιωματικές ασκήσεις
 • 3. Υποδύομαι ρόλο- Αναπαριστώ-Σχολιάζω και Ερμηνεύω.
 • Από την βιωματική μάθηση έως τη διερευνητική γνώση και την ομαδοσυνεργατική μέθοδο στο χώρο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • για να πληροφορηθείτε περισσότερα για τις ομάδες Ανακοινώσεις

Συμβουλευτικές συναντήσεις με θέμα: «ΓΟΝΕΙΣ, ΕΦΗΒΟΙ, ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ»:

με θέμα: «Σε ακούω, εσύ με ακούς;»
από την κ. Μπιλανάκη Ελευθερία
Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Ψυχολόγος, Msc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, με είδίκευση στη Συμβουλευτική και Προσανατολισμό, υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ,

Επιμέρους ενότητες:

Α. Τύποι γονεικής συμπεριφοράς.
Β. Λογικές αντιδράσεις σε παράλογες συμπεριφορές.
Γ. Η γλώσσα της ενθάρρυνσης.
Δ. Επικοινωνία: εμπόδια στην επικοινωνία και αντανακλαστική ακοή

Συμβουλευτικές συναντήσεις με θέμα:
Εισαγωγή στο εφηβικό θέατρο και στη συμβουλευτική:
«Ονειροθέατρο»

Eνότητες των συναντήσεων αυτών:

1. Πώς και γιατί επιλέγω ένα θεατρικό κείμενο; Θεωρίες μάθησης και Συμβουλευτικής

2. Από την επιλογή κειμένου ως την παρουσίαση: βιωματικές ασκήσεις

3. Υποδύομαι ρόλο- Αναπαριστώ-Σχολιάζω και Ερμηνεύω.

 

Ημερίδα 8/10/2014

θέμα: «Η Δημιουργικότητα στο σχολείο και στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό (ΣΕΠ)»από την κ. Μπιλανάκη Ελευθερία
Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Ψυχολόγος, Msc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, με είδίκευση στη Συμβουλευτική και Προσανατολισμό, υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ,

Επιμέρους ενότητες:

1.Η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας στο σχολείο και ο ρόλος του ΣΕΠ.
2.Παρουσίαση της θεματολογίας και του τρόπου υλοποίησης συγκεκριμένων προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας.
3.Εξάσκηση των εκπαιδευτικών σε ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα που περιλαμβάνει το σύνολο του εκπονημένου και αναγκαίου παιδαγωγικού υλικού.
2013-2014

Oμάδες Συμβουλευτικής- βιωματικά εργαστήρια: «Μαζί με το παιδί μας για τη λήψη απόφασης» από την κ. Μπιλανάκη Ελευθερία
Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Ψυχολόγος, Msc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, με είδίκευση στη Συμβουλευτική και Προσανατολισμό, υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ,

Ημερομηνίες: 05/03/2014, 12/03/2014, 19/03/2014, 26/03/2014. Προαιρετική συμμετοχή σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως.
Ημερίδα 14-02-2014 από την κ. Μπιλανάκη Ελευθερία
Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Ψυχολόγος, MSc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, με ειδίκευση στη Συμβουλευτική και Προσανατολισμό, υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

Θέμα: «Aπό τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα του χθες στο πληροφοριακό σύννεφο του διαδικτύου σήμερα»</a>
Υλοποίηση ημερίδας 13-12-2013 από την κ. Μπιλανάκη Ελευθερία
Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Ψυχολόγος, MSc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, με ειδίκευση στη Συμβουλευτική και Προσανατολισμό, υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.
Θέμα: «Μαθησιακές δυσκολίες και ΣΕΠ»

Υλοποίηση ημερίδας 21-11-2013 από την κ. Μπιλανάκη Ελευθερία
Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Ψυχολόγος, Msc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, με ειδίκευση στη Συμβουλευτική και Προσανατολισμό, υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.
Θέμα: «Η μετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση και ο ρόλος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού»

Ενότητες:
1. Θεωρίες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης
2. Η μετάβαση στην εφηβεία και ο ρόλος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
3. Βιωματικό Εργαστήρι αυτογνωσίας

Υλοποίηση ημερίδας 31-10-2013 από την κ. Μπιλανάκη Ελευθερία
Εκπαιδευτικός ΠΕ02, ψυχολόγος, Msc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, με ειδίκευση στη Συμβουλευτική και Προσανατολισμό, υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.
Θέμα: «Διδακτική μεθοδολογία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού «

Ενότητες:
1. Διδακτική ΣΕΠ στο Γυμνάσιο
2. Διδακτική ΣΕΠ στο ΕΠΑΛ
3. Διαθεματικότητα και ΣΕΠ
4. Άσκηση διδακτικής μεθοδολογίας

2012-2013

ΜΑΪΟΣ 2013

Υλοποίηση ημερίδας 14-05-2013 από την κ. Μπιλανάκη Ελευθερία
Εκπαιδευτικός ΠΕ02, ψυχολόγος, Msc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, με ειδίκευση στη Συμβουλευτική και Προσανατολισμό, υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.
Θέμα: «Προετοιμά-ΖΩ το μέλλον μου»

Ενότητες:
1. Το άγχος των εξετάσεων και τρόποι διαχείρισης
2. Έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση
3. Παρουσίαση υλοποιημένων προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας

.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Υλοποίηση ημερίδας 26-02-2013 από την κ. Μπιλανάκη Ελευθερία
Εκπαιδευτικός ΠΕ02, ψυχολόγος, Msc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, με ειδίκευση στη Συμβουλευτική και Προσανατολισμό, υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.
Θέμα: «Ο σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ως επικουρικός θεσμός της εκπαίδευσης»

Ενότητες:
1. Προβλήματα συμπεριφοράς και τρόποι αντιμετώπισης
2. Ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός και η ενίσχυση της επικοινωνίας
3. Βιωματικά παιχνίδια επικοινωνίας

«Ομαδοσυνεργατική μάθηση» από την κ. Μπιλανάκη

 

 

ΓΟΝΕΙΣ, ΕΦΗΒΟΙ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΕΦΗΒΕΙΑ
Επιμορφωτικό υλικό συναντήσεων με γονείς-ομιλίες.

ΓΟΝΕΙΣ, ΕΦΗΒΟΙ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

e book

Eλευθερία Μπιλανάκη

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ :

ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΠΕ02, Msc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, ψυχολόγος, σύμβουλος σταδιοδρομίας, ειδίκευση επαγγελματικός προσανατολισμός

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Top