Μαθησιακές δυσκολίες και αξιολόγηση στο σχολείο

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Απρ• 05•15

Το δάσος θα ήταν ένα πολύ σιωπηλό μέρος αν τα μόνα πουλιά που κελαηδούσαν, ήταν αυτά που κελαηδούν καλύτερα.

HenryVanDyke, 1852-1933, Αμερικανός ποιητής

 

Μαθησιακές δυσκολίες

 

Διαταραχές μάθησης
ή μαθησιακές δυσκολίες ή Διαταραχές Σχολικών Δεξιοτήτων

Γενικές (διαταραχές της προσοχής)  /  Ειδικές (δυσλεξία)

Προσεγγίσεις στις μαθησιακές δυσκολίες: Ιατροκεντρική / παιδοκεντρική

Ορισμός: Οι μαθησιακές δυσκολίες που είναι εγγενείς στο άτομο αφορούν ετερογενή ομάδα διαταραχών που αναφέρονται στην εκμάθηση και χρήση των λειτουργιών Του λόγου, /Της ανάγνωσης,/της γραφής,/ της λογικής σκέψης  /μαθηματικών ικανοτήτων. [National Joint Committee on Learning Disabilities]

Αναπτυξιακή πορεία μαθησιακών δυσκολιών: Προσχολική ηλικία/ Σχολική ηλικία

Η γλωσσική ανάπτυξηΜπηχεβιοριστική θεώρηση (Skinner, 1974) /Γενετική θεώρηση (Chomsky, 1968)/ Γνωστική- συνθετική (Piaget)/ Κοινωνική- επικοινωνιακή υπόθεση (Macwhinney, 1987).

Διαταραχές του λόγου: Αφασία/ Τραυλισμός / Επιλεκτική αλαλία / Δυσαρθρία -Δυσλαλία (σιγματισμός για το “σ”, ρωτακισμός για το “ρ”, δελτακισμός για το“δ” κ.ά.)Αναγραμματισμός ή δυσγραμματισμός -Καθυστέρηση του λόγου

Διαταραχές του λόγου συνυπάρχουν με: Διαταραχές ακοής/ Νοητική καθυστέρηση/ Νευρολογικές βλάβες,Αυτισμός/ Συναισθηματικές διαταραχές /Περιβαλλοντική αποστέρηση

Προσχολική ηλικία Εξελικτική διαταραχή του λόγου /Eπιβράδυνση ανάπτυξης προφορικού λόγου / Διαταραχή εκφραστικού τύπουΔιαταραχή προσληπτικού τύπου/ Εξελικτική Διαταραχή άρθρωση/ Κινητικές δυσκολίες: αδρής κινητικότητας/ Λεπτής κινητικότητας, διαταραχή συντονισμού

Σχολική ηλικία: Ειδική δυσκολία ανάγνωσης

 1. 1.      Ειδική δυσκολία ανάγνωσης- δυσλεξία

Θεωρίες:  Μονοπαραγοντική / Πολυπαραγοντική (Birch, 1962, Vellutino, 1987)

ΜΟΡΦΕΣ: Επίκτητη/ Εξελικτική, Βαθιά/ Επιφανειακή, Φωνολογική/ ακουστική

Η δυσλεξία αποτελεί την πιο μελετημένη μορφή μαθησιακών δυσκολιών και αφορά τη δυσκολία στην παραγωγή γραπτού λόγου.

Είναι η κατάσταση κατά την οποία το παιδί αποδίδει στην ανάγνωση κάτω από το επίπεδο που αντιστοιχεί στο νοητικό του δυναμικό και στην επίδοσή του στ’ άλλα μαθήματα (Μαρκοβίτης &Τζουριάδου, 1991).

Aιτιολογία  Η «λεπτή» αυτή διαταραχή του λόγου προέρχεται από: α) ανεπάρκειες φωνολογικής κωδικοποίησης (δυσκολία να ανακαλέσουν τους φθόγγους για το σχηματισμό μιας λέξης), β) δυσκολία ανάλυσης των φθόγγων μιας λέξης και γ) φτωχή ανάπτυξη λεξιλογίου, καθώς και διαταραχές στη διάκριση γραμματικών και συντακτικών διαφορών ανάμεσα στις λέξεις και στις προτάσεις.

 • Ανεπαρκής ωρίμανση νευρικού συστήματος
 • Οργανικές ή επίκτητες βλάβες
 • Αδυναμία μεταγνωστικής ενημερότητας.
 • Μαθησιακές δυσκολίες

Χαρακτηριστικά δυσλεκτικού παιδιού

ü  Προσθέτει ή και αφαιρεί γράμματα, συλλαβές, λέξεις

ü  Συγχέει γράμματα που μοιάζουν οπτικά

 • π.χ. α με ο, ε με η και ω, β με δ ή θ

ü  Συγχέει γράμματα που μοιάζουν ακουστικά

Π.χ. β με φ, τ με π ή κ

ü  Αναστρέφει γράμματα ή συλλαβές

ü  Επαναλαμβάνει γράμματα, συλλαβές, λέξεις

ü  Έχει προβλήματα τονισμού, χρωματισμού, στίξης

ü  Χάνει τη σειρά, Αργεί πολύ, κομπιάζει

Χαρακτηριστικά δυσλεκτικού παιδιού σε επίπεδο δεξιοτήτων /ικανοτήτων

 • Τοπογραφικές διαταραχές
 • Χαμηλή ικανότητα συνδυασμού μεμονωμένων συμβόλων (περίεργη γραφή)
 • Προβλήματα οπτικής και ακουστικής μνήμης
 • Διαταραχές στην οπτικοακουστική ολοκλήρωση
 • Δυσκολίες ακολουθίας
 • Προβλήματα οπτικο-κινητικού συντονισμού
 • Προβλήματα στη διάκριση αριστερού- δεξιού
 • Αδεξιότητα
 • Δυσχρονικές διαταραχές
 • Διαταραχές εννοιοποίησης
 • Χαμηλή αυθόρμητη και δημιουργική ικανότητα γραφής

2.Δυσορθογραφία -    Αγραφία – Δυσγραφία –Κακογραφία

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στην ορθογραφία κάνουν λάθη που είναι ανάλογα με τα λάθη παιδιών μικρότερης ηλικίας, τα οποία βρίσκονται στο ίδιο στάδιο ανάπτυξης ορθογραφικής δεξιότητας.

Παράγουν δυσανάγνωστα κείμενα, μπερδεύουν τα πεζά με τα κεφαλαία γράφουν γράμματα με άνισες αποστάσεις, ατελείς λέξεις, μπερδεύουν ενικό με πληθυντικό

Δεν μπορούν να γράφουν δικά τους κείμενα ή να αντιγράφουν από βιβλίο ή πίνακα

3. Δυσκολίες κατανόησης κειμένου

Δυσκολίες στη γραμματική και συντακτική δομή του κειμένου

Αν υπάρχει πυκνότητα νοημάτων ή μεταφορικός ή μακροσκελής λόγος η δυσκολία είναι μεγαλύτερη.

4.Εξελικτική διαταραχή του λόγου

Επιβράδυνση στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου

Σε επίπεδο σχολικής επίδοσης: Τηλεγραφικός λόγος, Δυσκολία στο σχηματισμό προτάσεων, Περιορισμένη απομνημόνευση, Δυσκολία κατανόησης αντίθετων εννοιών, Μετατοπίσεις και υποκαταστάσεις φθόγγων

Ψυχοκοινωνικά προβλήματα

 • Συνειδητή αποφυγή μάθησης/ Ανοιχτή επιθετικότητα
 • Αρνητισμός συνδεόμενος με την ανάγνωση/ Μετάθεση επιθετικότητας
 • Αντίσταση στην πίεση/ Τάση για εξάρτηση
 • Εύκολη αποθάρρυνση/ Η επιτυχία φαίνεται «κίνδυνος»
 • Διαταρακτικότητα, ανησυχία/ «απόσυρση» του παιδιού σε δικό του κόσμο

5.Ειδική δυσκολία αριθμητικής: Eξελικτική διαταραχή στην αριθμητική/ Δυσαριθμησία /δυσκαλκουλία

Εκμάθηση μαθηματικών δεξιοτήτων: Κατανόηση αριθμών/ Ομαδοποίηση αντικειμένων/ Εκμάθηση κανόνων/ Γνώση αριθμητικών πράξεων / Νοητική αναπαράσταση

Ειδική δυσκολία αριθμητικής

Δυσκολία των σχέσεων στο χώρο/Διαταραχές στην κινητική και οπτική αντίληψη/ Προβλήματα που συνδέονται με τα σύμβολα των πράξεων (και, πλην, επί)/ Φτωχικές έννοιες κατεύθυνσης και χρόνου/ Προβλήματα μνήμης/ Δυσκολίες συμβολισμού / Ανεπάρκειες στην επίλυση προβλημάτων/ Διαταραχές στο συνδυασμό στοιχείων/ Διαταραχές στον προγραμματισμό/ Εμμονή σε ένα τύπο λύσης/ Ανεπάρκειες σε απλούς υπολογισμούς/ Σύγχυση στους αριθμούς: 2 με 5/ Αντίθετη φορά/ Δυσκολίες στην έναρξη της μέτρησηςΔυσκολίες στον πολλαπλασιασμό και διαίρεση, στα δεκαδικά, στην προπαίδεια/ Δυσκολίες στη σύγκριση

6.Υπερκινητικότητα-διάσπαση προσοχής-σύνθετος τύπος: ΔΕΠ-Υ

 • Δυσκολία προσοχής/ Παρορμητικότητα/ υπερκινητικότητα
 • Συνυπάρχει με μαθησιακές δυσκολίες;

Εφηβική ηλικία και μαθησιακές δυσκολίες

Ανάγνωση: Βραδύτητα

Γραφή: ορθογραφικά λάθη, δυσανάγνωστο γραπτό

 • Απουσία δομής, Δυσκολίες συσχέτισης, Δυσκολίες σχηματισμού σύνθετων προτάσεων
 • Αριθμητική:: Λάθη απλών υπολογισμών, Λάθος στη μεταφορά από το πρόχειρο στο καλό

Μαθητές στο φάσμα του αυτισμού

ΥΨΗΛΉ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

19-11-18 Eισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις το ακαδ. έτος 2019-2020

Η εγκύκλιος  σε μορφή PDF 

 

Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο Ν. 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199 Α΄) εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Ειδικότερα:

α) Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους οι μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση

επειδή: ι) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον Ν. 958/1979 (Φ.Ε.Κ. 191 Α΄)

ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους του− λάχιστον 67%

ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%

, ιι) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,

ιιι) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

ιν) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,

ν) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυ− σορθογραφία. Όταν ο μαθητής της περίπτωσης αυτής επιθυμεί να απαντήσει και γραπτά σε κάποια ερωτήμα− τα, αυτά αξιολογούνται κατά τη βαθμολόγηση.

β) Eξετάζονται προφορικά ή γραπτά οι μαθητές με φάσμα αυτισμού.

Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται γνωμάτευση από τα οικεία ΚΕΔΔΥ, που λειτουργούν στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 3699/2008 ή τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ− μάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) στην οποία θα αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του μαθητή, ο προφορικός ή ο γραπτός τρόπος εξέτασης, καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησής του.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Γυμνάσιό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση των αναφερομένων Κέντρων.

γ) Εξετάζονται γραπτά οι μαθητές που έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσο− στό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) καθώς και προβλήματα επιληψίας, τα οποία πιστοποιούνται από την οικεία Υγειονομική Επιτροπή ύστερα από αίτηση

δ) Ειδικά για τους μαθητές που είναι τυφλοί, σύμφω− να με τον Ν. 958/1979 (Φ.Ε.Κ. 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφός, βαρήκοος), γνωματεύσεις χορηγούνται και από τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και του Εθνικού Κέντρου Κωφών εφόσον πιστοποιηθούν από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής ως Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια

Η εγκύκλιος σε μορφή doc

Ο πίνακας σε μορφή pdf

Υπόδειγμα κατανομής ειδικοτήτων-ωρών σε μορφή xls

Δήλωση τοποθέτησης  σε μορφή doc

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΛΥΚΕΙΑ
Αριθμ. 47290/Δ2 – ΦΕΚ B 838 – 30.03.2016 Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για το σχολικό έτος 2015−2016 ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

31-05-19 Η εγκύκλιος για την παράλληλη στήριξη για το διδακτικό έτος 2019-2020

Έγκριση υποστήριξης μαθητών στο γενικό σχολείο από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης, από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών /τριών, για το διδακτικό έτος 2019-2020.

Η εγκύκλιος εστάλη στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις σχολικές μονάδες.

Το έγγραφο σε μορφή pdf

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Προεδρικό Διάταγμα 86
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 73 – 12.04.2001 στις 20.04.2001
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΕΚ B 2544 – 30.12.2009
Ημερομηνία κυκλοφορίας 08.01.2010 Σελίδες 8 (31025 – 31032)ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΛ
ΦΕΚ B 258 – 15.03.2010
Ημερομηνία κυκλοφορίας 17.03.2010 Σελίδες 8 (3167 – 3174) ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΠΑΛ

3 ημεριδα
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ . Mπιλανάκη

Η αφίσα της εκδήλωσης

ΗΜΕΡΙΔΑ: Παρασκευή   13/12/2013

Ημερίδα πρωην ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 19/11/2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ «Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός στο σχολείο»,Μπιλανάκη Ελευθερία, τεως Υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

 

Τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία αναρτημένα στο e yliko (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) αποτελούν μέρος της εργασίας της κ.Ελευθερίας Μπιλανάκη, υπεύθυνης ΚΕΣΥΠ Περιστερίου, με θέμα: «Αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς και πρόληψη υποεπίδοσης στη σχολική μονάδα- ο ρόλος της συμβουλευτικής» που συμπεριλήφθηκε στα πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου: «Έρευνα, εκπαιδευτική πολιτική και πράξη στην ειδική αγωγή» (8-10/12/2010 και πραγματοποιήθηκε στο Ε.Κ.Δ.Δ.

Φορείς υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου- Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος- Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων- Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης).

Επισυναπτόμενο αρχείο 1

Επισυναπτόμενο αρχείο 2
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ- ΣΕΠ

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ:e-yliko
54
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Σχολιάστε

Top