Μαθησιακές δυσκολίες, ανίχνευση και αξιολόγηση στο σχολείο

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Απρ• 05•15

 

 

Μαθησιακές δυσκολίες και αξιολόγηση στο σχολείο

 

  • Διαταραχές μάθησης ή μαθησιακές δυσκολίες ή Διαταραχές Σχολικών Δεξιοτήτων
  •  Αξιολόγηση
  • Διαγνωστική εκτίμηση
  • Τests
  • Αντιμετώπιση
  •  Νομοθεσία

 

Ανιχνευτικά Εργαλεία

Παιδαγωγική Έκθεση
Συμπληρώνεται για κάθε μαθητή από εκπαιδευτικό ή εκπαιδευτικούς της τάξης που γνωρίζουν καλά το μαθητή (2-3 μήνες).
Σχολική Ετοιμότητα
Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ή και πρώτης σχολικής ηλικίας σε μια προσπάθεια να εκτιμήσει τον αναδυόμενο γραμματισμό. Σκορ μεγαλύτερο από 15/20 δείχνει ότι το παιδί είναι έτοιμο για την πρώτη ανάγνωση. Μικρότερη επίδοση δείχνει ότι είναι ανάγκη να δουλευτούν περισσότερο οι υπολοιπόμενοι τομείς.
Λίστες Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων
Συμπληρώνεται από Εκπαιδευτικό Προσχολικής ή Πρώτης Σχολικής ηλικίας (Α” & Β” Τάξη Δημοτικού).
Δελτίο Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Καθημερινής Διαβίωσης
Συμπληρώνεται από Εκπαιδευτικό Προσχολικής ή Πρώτης Σχολικής ηλικίας (Α” & Β” Τάξη Δημοτικού).
Ερωτηματολόγιο Αναπτυξιακής Διαταραχής Συντονισμού(DCDQ 07)
Συμπληρώνεται από Γονέα ή Εκπαιδευτικό που γνωρίζει καλά το παιδί (ηλικίας 5 – 15 ετών)
Φύλλο Άμεσης Παρατήρησης Μαθητή – Μαθήτριας
Πρόκειται για μια άτυπη φόρμα παρατήρησης της συμπεριφοράς όλων των παιδιών μέσα και έξω από την τάξη. Επιχειρείται η καταγραφή της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς σε συνδυασμό με τη συχνότητα, την ένταση, τα όσα προηγήθηκαν και ακολούθησαν και τα άτομα που ήταν παρόντα. Περίπου 4-5 συνεχόμενες καταγραφές μπορούν να δώσουν χρήσιμα στοιχεία για την αντιμετώπισή της και την κατάρτιση του Βραχύχρονου Προγράμματος.
Λίστα Ελέγχου Μαθησιακών Δυσκολιών (Ανίχνευση)
Άτυπη κλίμακα ανίχνευσης των Μαθησιακών Δυσκολιών. Όσα περισσότερα χαρακτηριστικά τσεκάρετε τόσο πιο πιθανό είναι το άτοµο να έχει Μαθησιακές ∆υσκολίες ή να ανήκει στην οµάδα υψηλού κινδύνου. Καθώς συµπληρώνετε αυτή τη φόρµα, είναι καλό να έχετε στο µυαλό σας τη συµπεριφορά του ατόµου τους τελευταίους έξι µήνες.
Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών από Εκπαιδευτικούς (ΑΜΔΕ)
Σταθμισμένη κλίμακα ανίχνευσης Μαθησιακών Δυσκολιών. Συμπληρώνεται κατά την εκτίμηση του εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτικών που γνωρίζουν καλά το μαθητή ηλικίας 8-15 ετών. Στη συνέχεια εξάγει το ΜΟ για κάθε κλίμακα και επικοινωνεί με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του ΚΕΣΥ για την ανάδειξη των αποτελεσμάτων.
Ψυχοκοινωνική Προσαρμογή Παιδιών (4-6 ετών). Κλίμακα Εκπαιδευτικού
Σταθμισμένη κλίμακα ανίχνευσης της Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής του μαθητή. Συμπληρώνεται κατά την εκτίμηση του εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτικών που γνωρίζουν καλά το μαθητή ηλικίας 4-7 ετών. Συνολικά μετρά 4 υποκλίμακες οι οποίες σχετίζονται με: α) την  κοινωνική επάρκεια (ικανότητα αλληλεπίδρασης με τους άλλους), β) τη σχολική επάρκεια, γ) τη συναισθηματική του επάρκεια, (να αναγνωρίζει, να δέχεται και να διαχειρίζεται τα συναισθήματα τόσο του ίδιου όσο και των γύρω του) και δ) προβλήματα συμπεριφοράς.
Στη συνέχεια ακολουθεί επικοινωνία με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του ΚΕΣΥ για την ανάδειξη των αποτελεσμάτων.
Ψυχοκοινωνική Προσαρμογή Παιδιών (7-12 ετών). Κλίμακα Εκπαιδευτικού
Σταθμισμένη κλίμακα ανίχνευσης της Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής του μαθητή. Συμπληρώνεται κατά την εκτίμηση του εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτικών που γνωρίζουν καλά το μαθητή ηλικίας 7-12 ετών. Συνολικά μετρά 5 υποκλίμακες οι οποίες σχετίζονται με: α) την  κοινωνική επάρκεια (ικανότητα αλληλεπίδρασης με τους άλλους), β) τη σχολική επάρκεια, γ) τη συναισθηματική του επάρκεια, (να αναγνωρίζει, να δέχεται και να διαχειρίζεται τα συναισθήματα τόσο του ίδιου όσο και των γύρω του), δ) την αυτοαντίληψη (εικόνα που έχει ο μαθητής για τον εαυτό του) και ε) προβλήματα συμπεριφοράς.
Στη συνέχεια ακολουθεί επικοινωνία με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του ΚΕΣΥ για την ανάδειξη των αποτελεσμάτων.
Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών (SDQ-Hel)
Πρόκειται για ένα ευρέος διαδεδομένο ευσύνοπτο ανιχνευτικό εργαλείο διεθνώς. Στην Ελλάδα έχει χορηγηθεί σε εφήβους 11-17 ετών (Γιαννακόπουλος, Τζαβάρα, Δημητρακάκη & Τούντας, 2009), καθώς και σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές 11-15 ετών (Bibou-Nakou, Markos, Padeliadu, Chatzilampou & Ververidou, 2019). Συμπληρώνεται κατά την εκτίμηση του εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτικών που γνωρίζουν καλά το μαθητή ηλικίας 11-15 ετών. Συνολικά μετρά πέντε υποκλίμακες οι οποίες σχετίζονται με: α) θετική κοινωνική συμπεριφορά, β) υπερκινητικότητα, γ) συναισθηματικά προβλήματα, δ) προβλήματα διαγωγής και ε) προβλήματα με συνομηλίκους.
Στη συνέχεια ακολουθεί επικοινωνία με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του ΚΕΣΥ για την ανάδειξη των αποτελεσμάτων.
Εφαρμογές Διδακτικής Αξιολόγησης και Μαθησιακές Δυσκολίες
Μπορείτε να δανειστείτε και να χρησιμοποιήσετε διάφορα πρωτόκολλα αξιολόγησης που διατίθενται στο ηλεκτρονικό βιβλίο της κ. Παντελιάδου.

 

Παρουσιάσεις

3 ημεριδα

Η αφίσα της εκδήλωσης

ΗΜΕΡΙΔΑ: Παρασκευή   13/12/2013

  • Ημερίδα  ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 19/11/2014
  • ΕΙΣΗΓΗΣΗ «Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός στο σχολείο»
  • Μπιλανάκη Ελευθερία ( Εκπαιδευτικός, ψυχολόγος, MSc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού).

Τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία αναρτημένα στο e yliko (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) αποτελούν μέρος της εργασίας της κ.Ελευθερίας Μπιλανάκη, υπεύθυνης ΚΕΣΥΠ Περιστερίου, με θέμα: «Αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς και πρόληψη υποεπίδοσης στη σχολική μονάδα- ο ρόλος της συμβουλευτικής» που συμπεριλήφθηκε στα πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου: «Έρευνα, εκπαιδευτική πολιτική και πράξη στην ειδική αγωγή» (8-10/12/2010 και πραγματοποιήθηκε στο Ε.Κ.Δ.Δ.).

Φορείς υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου- Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος- Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων- Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης).

 

Οδηγός για ψυχολογικές υπηρεσίες στο σχολείο
Οδηγός για σχολικούς ψυχολόγους σε σχολικά δίκτυα (ΣΔΕΥ), αλλά και γενικότερα στην σύγχρονη Γενική & Ειδική Αγωγή-ΕΔΩ
Σχετικά
ΟΔΗΓΟΙ (ΠΗΓΗ:ΣΕΠΕΕΑ
 Οδηγός για το ρόλο του θεραπευτή λόγου στο σχολικό πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης-ΕΔΩΟδηγός Διεπιστημονικής Συνεργασίας του Θεραπευτή Λόγου και Καλές Πρακτικές για όλες τις Βαθμίδες Εκπαίδευσης-ΕΔΩ Οδηγός Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΕΠ) για μαθητές με Προβλήματα Συμπεριφοράς-ΕΔΩ

Οδηγός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (ΕΕΠ) για μαθητές με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)-ΕΔΩ

Οδηγός εξατομικευμένου προγράμματος οικογενειακής υποστήριξης
Οδηγός ΕΕΠ & συμμετοχή / συνεργασία του οικογενειακού περιβάλλοντος.-ΕΔΩ

Οδηγός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες-ΕΔΩ

Οδηγός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για μαθητές με αυτισμό-ΕΔΩ

 

Σχολιάστε

Top