Σχολές τριτοβάθμιας 2019 Πειραιάς

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Μάι• 06•19

Ο Νέος Χάρτης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

MapofGreece

* Δεν απεικονίζονται Σχολές Στρατιωτικές και Σωμάτων Ασφαλείας

 

 

ΠΑΠΕΙ

Πειραιάς ΠΑΝEΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ονομασία Κωδ.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Πειραιάς)Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας 0336 Πρόγραμμα Σπουδών (2018 – 2019)
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Πειραιάς)Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών 0355 Πρόγραμμα Σπουδών (2018 – 2019)
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Πειραιάς)μήμα Ναυτιλιακών Σπουδών 0157 Πρόγραμμα Σπουδών (2018 – 2019)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (Πειραιάς)Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 0315 Πρόγραμμα Σπουδών (2018 – 2019)
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Πειραιάς)Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων 0316 Πρόγραμμα Σπουδών (2018 – 2019)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Πειραιάς)Τμήμα Πληροφορικής 0339 Πρόγραμμα Σπουδών (2018 – 2019)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (Πειραιάς)Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης 0318 Πρόγραμμα Σπουδών (2018 – 2019)
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Πειραιάς)Τμήμα Τουριστικών Σπουδών 0375 Πρόγραμμα Σπουδών (2018 – 2019)
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (Πειραιάς)Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής 0155 Πρόγραμμα Σπουδών (2018 – 2019)
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Πειραιάς)Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 0262 Πρόγραμμα Σπουδών (2018 – 2019)

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
φορμαΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

Σχολιάστε

Top