Η εγκατάλειψη του σχολείου και η σημασία του έγκαιρου επαγγελματικού προσανατολισμού

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Απρ• 13•19

Η εγκατάλειψη του σχολείου (σχολική διαρροή) αποτελεί γεγονός και τα τελευταία χρόνια τείνει να πάρει μεγαλύερες διαστάσεις.
Η χώρα μας έχει το υψηλότερο ποσοστό ΝΕΕΤs στις χώρες του ΟΟΣΑ μετά την Τουρκία και την Ιταλία και το υψηλότερο ποσοστό ΝΕΕΤs που κατέχουν πανεπιστημιακούς τίτλους.

Επίσης, έχει το υψηλότερο ποσοστό ΝΕΕΤs που ζουν με τους γονείς τους, το υψηλότερο ποσοστό ΝΕΕΤs στις τάξεις των νέων που έχουν γεννηθεί σε ξένη χώρα (μετανάστες, πρόσφυγες κ.λπ.) και το υψηλότερο ποσοστό νέων που βρίσκεται σε κατάσταση NEET για περισσότερο από ένα χρόνο.

Το κόστος αυτών των παιδιών για την ελληνική οικονομία αποτιμάται στο 2%του ΑΕΠ και είναι αρκετά μεγαλύτερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο του ΟΟΣΑ και το δεύτερο υψηλότερο μετά από αυτό της Τουρκίας (3,4% του ΑΕΠ).
Πρόκειται για 40 εκατομμύρια νέους που σήμερα δεν έχουν εργασία, δεν σπουδάζουν και δεν καταρτίζονται επαγγελματικά (Νο Employment, Education, Training-Νeets).

Αποτελούν το 15% του συνόλου των νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών των χωρών του ΟΟΣΑ και οι δύο στους τρεις εξ αυτών έχουν πάψει να ψάχνουν ενεργά για δουλειά.

Ενας μεγάλος αριθμός από αυτούς εγκαταλείπει το σχολείο στα μέσα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κάτι που θα τους στοιχίσει αργότερα σε δεξιότητες και ευκαιρίες απασχόλησης.
NEETS
Για το 20% αυτών η χρονική περίοδος χωρίς δουλειά, εκπαίδευση και κατάρτιση διαρκεί πάνω από ένα χρόνο και τις περισσότερες φορές οδηγεί σε αποθάρρυνση και αποκλεισμό.

Οι νέοι που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να συμπεριληφθούν στην ομάδα ΝΕΕΤ –και ως εκ τούτου να βρεθούν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης–, όπως επισημαίνεται στην ίδια έρευνα, είναι:

§ όσοι έχουν χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης (οι νέοι αυτοί έχουν τριπλάσιες πιθανότητες σε σχέση με άλλους)·

§ όσοι προέρχονται από οικογένειες μεταναστών –παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς μεταναστών– (σε ποσοστό της τάξης του 70%)·

§ όσοι πάσχουν από κάποια ασθένεια ή έχουν κάποιου είδους αναπηρία έχουν 40% περισσότερες πιθανότητες να γίνουν ΝΕΕΤ·

§ όσοι διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς εύκολη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες·

§ οι νέοι οικογενειών με οικονομικά προβλήματα και προβλήματα ανεργίας και επίσης εκείνοι που βίωσαν τραυματικά το διαζύγιο των γονέων τους.

Οι ΝΕΕΤS, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του Eurofound, αποτελούν μια ιδιαίτερα ανομοιογενή πληθυσμιακή ομάδα, με τη μεγαλύτερη υποομάδα να περιλαμβάνει τους συμβατικά ανέργους (μακροχρόνιους ή μη), ενώ ακολουθούν άλλες ευάλωτες υποομάδες, όπως οι νέοι που πάσχουν από κάποια ασθένεια ή έχουν κάποιου είδους αναπηρία, αλλά και εκείνοι που δεσμεύονται από οικογενειακές υποχρεώσεις, όπως η φροντίδα εξαρτώμενων προσώπων.
Στις αιτίες θα αναζητήσουμε τον υπεργονεισμό που κρατά μακριά τους νέους από την ανάληψη ευθύνης για τις επιλογές τους και άλλα κοινωνικά αίτια, ανάμεσα στα οποία θα προσθέταμε την αναιμική υποστήριξη του επαγγελματικού προσανατολισμού έτσι ώστε να διεξάγεται έγκαιρα και έγκυρα. Στις συνέπειες θα πρέπει να τονίσουμε την επαύξηση του άγχους της ελληνικής οικογένειας για το μέλλον των παιδιών τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
KANEΠ ΓΣΕΕ
ΑΠΘ

Σχολιάστε

Top