Η θεωρία των θετικών συναισθημάτων και η συμβουλευτική σταδιοδρομίας

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Μαρ• 16•21

 

 

θετικσ

Χαρά.

Ο όρος χαρά συχνά εναλλάσσεται χωρίς διάκριση με τον όρο ευτυχία (happiness) (Lazarus, 1991), ενώ γενικότερα το συναίσθημα αυτό μοιάζει με άλλα ισχυρής έντασης συναισθήματα, όπως η διασκέδαση (amusement) (Ruch, 1993), η αγαλλίαση (elation) και η ευφροσύνη (gladness) (De Rivera, Possel, Verette, & Weiner, 1989).

Ένα άτομο συνήθως αισθάνεται χαρά σε καταστάσεις ασφάλειας και οικειότητας (Izard, 1977), κατά τις οποίες νιώθει ότι δεν χρειάζεται να καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια (Ellsworth, & Smith, 1988).

Επίσης, χαρά μπορεί να αισθανθεί κανείς όταν καταφέρει να εκπληρώσει ένα στόχο του (Izard, 1977, Lazarus, 1991)….

Ενδιαφέρον.

Το ενδιαφέρον (interest) και άλλα σχετιζόμενα με αυτό συναισθήματα, όπως η περιέργεια (curiosity), ο θαυμασμός (wonder) και ο ενθουσιασμός (excitement), εμφανίζονται σε συνθήκες κάτω από τις οποίες το άτομο αισθάνεται ασφαλές και για τις οποίες θεωρεί ότι του παρέχουν κάτι πρωτόγνωρο, μια αλλαγή, μια αίσθηση πιθανότητας να συμβεί κάτι (Izard, 1977) ή μια αίσθηση μυστηρίου (Kaplan, 1992). Επίσης, το άτομο τείνει να αντιλαμβάνεται τις καταστάσεις αυτές ως σημαντικές και να θεωρεί ότι απαιτούν προσοχή καθώς και την καταβολή κάποιας προσπάθειας (Ellsworth, & Smith, 1988).

Ο Izard υποστηρίζει ότι το ενδιαφέρον είναι το συναίσθημα που τα άτομα βιώνουν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο σε ένα ασφαλές, άνετο και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον (Izard, 1977, Izard, & Ackerman, 2000). Επιπλέον, η Fredrickson (Fredrickson, 1998) θεωρεί πώς η έννοια του flow (ροή) (βλ. Csikszentmihalyi,1990) είναι μια μορφή ενδιαφέροντος.

Ικανοποίηση.

Η ικανοποίηση (contentment) και τα σχετικά με αυτήν συναισθήματα, όπως η γαλήνη (serenity), η ηρεμία (tranquillity) και η ανακούφιση (relief), βιώνονται σε καταστάσεις κατά τις οποίες το άτομο αισθάνεται ασφάλεια, βεβαιότητα και δεν χρειάζεται να καταβάλλει επιπλέον προσπάθεια για κάποιο σκοπό (Ellsworth, & Smith, 1988).

Η Fredrickson θεωρεί πως η έννοια αυτή πρέπει να διαχωρίζεται από την απλή ικανοποίηση (satisfaction) ή την ευχαρίστηση – ηδονή (pleasure) που αισθάνεται κανείς μετά από την ικανοποίηση μιας σωματικής ανάγκης (Fredrickson, 1998, 2000a, 2000b) και αναφέρει πως η ικανοποίηση (contentment) είναι μάλλον το πιο υποτιμημένο και παρεξηγημένο συναίσθημα στις δυτικές κοινωνίες (Fredrickson, 2000a, 2000b)….

Αγάπη.

Σε ό,τι αφορά το συναίσθημα της αγάπης, βασιζόμενη σε περιγραφές άλλων θεωρητικών η Fredrickson (Fredrickson, 1998) υποστηρίζει πως η αγάπη όντας ένα μείγμα πολλών θετικών συναισθημάτων οδηγεί στην εμπειρία της διεύρυνσης και του χτισίματος. Συγκεκριμένα, αν και υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη αγάπης (π.χ. φιλική-συντροφική αγάπη, ερωτική αγάπη, γονική αγάπη κ.ά.- Hatfield, & Rapson, 1993, Oatley, & Jenkins, 1996), κοινό σε όλες της μορφές της είναι η βίωση αυτού του συναισθήματος για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και κατά συνέπεια η αναγκαστική ένταξη του συναισθήματος αυτού στα πλαίσια αυτής της σχέσης (Oatley, & Jenkins, 1996). Όπως και ο Izard (1977), η Fredrickson (1998) πιστεύει πως οι εμπειρίες αγάπης αποτελούν ένα μείγμα πολλών θετικών συναισθημάτων, συμπεριλαμβανομένων της χαράς, του ενδιαφέροντος και της ικανοποίησης.  (Μ. Γαλανάκης, Εισαγωγή στη θεωρία θετικών συναισθημάτων).

Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας

Στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας αξιοποιούμε ερωτηματολόγια διαχείρισης συναισθημάτων,  αναζητούμε την αυτογνωσία  κατανοώντας το λάθος και την αποτυχία, ενισχύουμε  την αυτορρύθμιση   καθώς και την αναζήτηση των ταλέντων μας και τέλος βοηθούμε στη νοηματοδότηση των εμπειριών του συμβουλευομένου  έτσι ώστε να δώσουν θετικό νόημα στη ζωή τους.

 

Σχετικά

 

Σχολιάστε

Top