ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Νοε• 18•15

Στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας στα Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, είναι δυνατόν να αναπτυχθούν δράσεις, που σχετίζονται με τους παρακάτω θεματικούς άξονες:

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΗΣ :

Ανάπτυξη στρατηγικών για τη λήψη Αποφάσεων,
Απόκτηση δεξιοτήτων για τη διαχείριση του Άγχους,
Διαχείριση του χρόνου και των προκλήσεων της μαθητικής ζωής,
Καλλιέργεια Θετικής αυτοεκτίμησης, (εκπαιδευτικό υλικό από Κύπρο)
Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις προσωπικές, κοινωνικές και ακαδημαϊκές σχέσεις, Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε ελαφρά καθυστέρηση
 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων Ε.Ε.
 • Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος, EUROPASS
  Τρόποι αναζήτησης απασχόλησης,
  Παρουσία και συμπεριφορά σε μια συνέντευξη επιλογής,
  Ενεργός πολίτης – Εθελοντισμός,
  Προκαταλήψεις – στερεότυπα, Θετικά πρότυπα στη σύγχρονη κοινωνία,/
  Εντοπισμός και αξιοποίηση πηγών πληροφόρησης,
  Σύγχρονες μορφές της πληροφορίας και επικοινωνίας.
  EPILOGES

  Β. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ/ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ:

  Τομείς επαγγελμάτων .Τομείς επαγγελμάτων (Επαγγελματικές Μονογραφίες), ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
  Επαγγέλματα που χάνονται, Επαγγέλματα που αναπτύσσονται,
  Ισότητα ευκαιριών απασχόλησης, Ισότητα των δύο φύλων, Εργασία και Άτομα με αναπηρία, Ισότητα ευκαιριών ΚΕΘΙ
  Ισότητα ευκαιριών απασχόλησης Έργο: Καλλιρόη
  Εκπαιδευτικό υλικό για Ισότητα
  Νέοι και ανεργία, Πράσινη Επιχειρηματικότητα, Πράσινα επαγγέλματα,
  Βιολογικές Μονάδες Καλλιέργειας, Bιολογικές καλλιέργειες video
  Αγροτουριστικές Μονάδες, Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης. Αγροτικές περιοχές και βιολογικές καλλιέργειες
  Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: Εκπαιδευτικά συστήματα στην Ελλάδα
  και Ευρώπη (Γυμνάσιο – ΓΕΛ –ΕΠΑΛ – ΟΑΕΔ -ΙΕΚ –ΤΕΙ –ΑΕΙ – ΕΑΠ),
  Εκπαιδευτικές επιλογές – Επαγγελματικές προοπτικές, Δρόμοι μετά το Γυμνάσιο, Δια Βίου Μάθηση & Κατάρτιση,
  Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Εκπαίδευση ενηλίκων, Σχολεία 2ης Ευκαιρίας. ΣΔΕ
  XENOGLOSSA

  ,

  Δ. ΣΠΟΥΔΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ : Eξερευνώντας την Ευρ. Ένωση
  Επαγγελματικά δικαιώματα εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Επαγγελματικά δικαιώματα εργαζομένων στην Ευρώπη
  Διαπολιτισμική επικοινωνία/Ρατσισμός, ο ΣΕΠ σε χώρες της Ευρώπης, Κινητικότητα μαθητών – φοιτητών στην Ε.Ε., εδώ
  Επαγγελματική κινητικότητα, Αναγνώριση τίτλων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων. Αναγνώριση τίτλων

  20150808_104543

  Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας, Από τη σύλληψη μιας ιδέας μέχρι το στήσιμο μιας επιχείρησης, Ανάλυση των χαρακτηριστικών μιας επιχείρησης στην πόλη μου,
  Επιχειρήσεις που χάνονται, Βιωσιμότητα επιχειρήσεων στη σύγχρονη κοινωνία, Δομή και Οργάνωση Επιχειρήσεων,
  Ενεργός συμμετοχή των μαθητών στο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι με βάση τις αρχές της αειφορίας, Η ευθύνη της επιχείρησης προς το κοινωνικό σύνολο.

  ΣΤ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Θεματική με αντικείμενο την προβολή της πολιτισμικής ή επιστημονικής κληρονομιάς της περιοχής των μαθητών, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας.

  -Σκοπός-Γενικό πλαίσιο: Να σχεδιάσουν οι μαθητές, από κοινού με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, ένα πρόγραμμα που θα έχει ως κεντρικό στόχο να διερευνήσει και να αξιοποιήσει τις πολιτισμικές, φυσικές ή άλλες ιδιαιτερότητες της αντίστοιχης περιοχής (σε μια στοχευμένη προσέγγιση της τοπικής ιστορίας) και να μελετήσει τα επαγγέλματα που χαρακτηρίζουν την επαγγελματική φυσιογνωμία της περιοχής τους (συγχρονικά και διαχρονικά).
  -Μορφή-Περιεχόμενο: Το πρόγραμμα θα μπορεί να διαμορφώνεται κατά περίπτωση αλλά θα πρέπει σταθερά να συμπεριλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος, έρευνες και συγκεκριμένα παραδοτέα (έκθεση, ερευνητικά αποτελέσματα, κλπ).
  Τα προγράμματα εποπτεύουν οι Υπεύθυνοι ΣΕΠ, με την δυνατότητα υποστηρικτικής συμβολής του Σχολικού Συμβούλου, τοπικών φορέων (π.χ. επιστημονικών ή επαγγελματικών φορέων, πανεπιστημιακών, κλπ).
  -Παραδείγματα:
  Μελετούμε τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής μας, σε συνάρτηση με επαγγέλματα που σχετίζονται με αυτά, π.χ:
  1-Ο Όλυμπος, η φυσιογνωμία του και τα επαγγέλματα που αναπτύσσονται «στη σκιά του» (δασοπόνοι, φυσιοδίφες, μελισσοκόμοι, υλοτόμοι, κλπ)
  2-Το Μεσολόγγι, η λιμνοθάλασσα και οι παραδοσιακές μορφές επαγγελματικής απασχόλησης
  (ψαράδες, εργαζόμενοι στις αλυκές, παραγωγοί τοπικών προϊόντων, κλπ)
  3-Ο αρχαιολογικός χώρος του Δίου και τα επαγγέλματα που μπορεί να στηρίξει (αρχαιολόγοι, αρχαιοφύλακες, ξεναγοί, τουριστικοί πράκτορες, φωτογράφοι, επαγγέλματα εστίασης, κλπ) • ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16

  Στο πλαίσιο της κοινωνικά κριτικής διάστασης της εκπαίδευσης, της ενίσχυσης του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και πολιτικού γραμματισμού των μαθητών, με κυρίαρχες τις έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, δημοκρατίας, διαπολιτισμικότητας και αγωγής υγείας και αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη εμπειρία των θεματικών ετών για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ανθρώπινα δικαιώματα – Ενεργός πολίτης) την τρέχουσα σχολική χρονιά συνιστάται να δοθεί προτεραιότητα σε θέματα μετανάστευσης, προσφυγιάς και ασύλου, με δεδομένα: α) τη διόγκωση του προσφυγικού προβλήματος και β) την ανάγκη ευαισθητοποίησης των μαθητών.

 • Ενδεικτικοί θεματικοί άξονες:
   Ανθρώπινα δικαιώματα και αξίες
   Δικαιώματα του παιδιού
   Προσφυγικό /μετανάστευση / άσυλο
   Γεωπολιτικά ζητήματα (φυσικοί πόροι, σύνορα)
   Πόλεμος και προσφυγικό
   Περιβαλλοντικοί πρόσφυγες
   Πρόσφυγες και υγεία
   Εμπορία και παράνομη διακίνηση ανθρώπων (trafficking)
   Ζητήματα ταυτότητας, ενσωμάτωσης, διαπολιτισμικός διάλογος
   Προσφυγικό/μετανάστευση και δράσεις Διεθνών Οργανισμών
   Ενεργός πολίτης, Κοινωνία των πολιτών, εθελοντισμός, ΜΚΟ
   Προσφυγικό/μετανάστευση και ΜΜΕ
   Ελληνικά μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα διαχρονικά (χώρες υποδοχής, αίτια)

 • ΧΡΉΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ: ΕΔΩ: INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΕΔΩ

 • ΤΑΞΙΔΙ ΦΥΓΗΣΤΑΞΙΔΙ ΦΥΓΗΣ

 • Τέλος, σε περίπτωση που υπάρχουν οι σχετικές δυνατότητες, τα σχολεία που αναπτύσσουν τέτοια προγράμματα μπορούν να συνεργάζονται με σχολεία από άλλες περιοχές της χώρας και να αλληλοπροβάλλουν τις εργασίες τους, προωθώντας την αλληλογνωριμία και αναπτύσσοντας την επικοινωνία και την συνεργασία μεταξύ τους.

  ΣΧΕΤΙΚΑ
  ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ:ΕΔΩ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

  ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2016-17

 • Σχολιάστε

  Top