ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Οκτ• 20•20

ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΩΤΟ

5ο-Συνέδριο-Τόμος-περιλήψεων

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Ο ΘΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ
Διδακτικό σενάριο για την Ιστορία Β΄ Λυκείου
«Ο θρόνος του αυτοκράτορα»

Μπιλανάκη Ελευθερία
Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Ψυχολόγος, MSc., Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
elmpilanaki@gmail.com

Περίληψη
Ο τίτλος του διδακτικού σεναρίου είναι: «Ο θρόνος του αυτοκράτορα» και αφορά στη διδακτική ενότητα: Βυζαντινή κοινωνία της εποχής της ακμής. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνεται στην ύλη της Ιστορίας Β΄ Λυκείου και έχει σκοπό την κατανόηση της έννοιας της κοινωνικής εξέλιξης . Τέθηκαν διδακτικοί στόχοι ως προς την ανάπτυξη βασικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και ιστορικού γραμματισμού σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες . Εξαιτίας της πανδημίας, οπότε αναμορφώθηκαν οι στόχοι συμπεριλαμβάνοντας την ενεργοποίηση των μαθητών και τη θετική σκέψη. Ακολουθήθηκε σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία (μεικτό μοντέλο). Ως προς τη δια ζώσης διδασκαλία αξιοποιήθηκε η διαφοροποιημένη διδασκαλία, ενώ στην εξ αποστάσεως διδασκαλία η διδασκαλία της αντεστραμμένης τάξης.
Λέξεις-κλειδιά: διαφοροποιημένη διδασκαλία, σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, αντεστραμμένη τάξη, αξιοποίηση τέχνης.
Αξιοποίηση διαδραστικής εικόνας ΕΔΩimage

•Το διδακτικό σενάριο με τα φύλλα εργασίας αναρτημένο στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ΜΗΤΙΔΑ

Σχολιάστε

Top