ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Οκτ• 20•20

ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Παρουσίαση των ενοτήτων που διδάσκονται στην Ιστορία Β΄Λυκείου

με βάση το διαδραστικό σχολικό βιβλίο.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ

Ιστορία Β” Λυκείου (Arial Bold 28)

 Βιβλίο Μαθητή 1ος Τόμος
2ος Τόμος
3ος Τόμος
4ος Τόμος
5ος Τόμος
6ος Τόμος
7ος Τόμος

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

χρονολογικός πίνακας βυζαντινής αυτοκρατορίας

Αναζητήστε στο Γλωσσάριο τις λέξεις: εξαρχάτο, λογοθέτης του γενικου, λογοθέτης του δρόμου

 

Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις ΕΚΠΑ
Πρωτοβυζαντινή τέχνη. Αρχιτεκτονική. Διάλεξη 20
Πρωτοβυζαντινή τέχνη. Αρχιτεκτονική. Διάλεξη 19
Πρωτοβυζαντινή τέχνη. Αρχιτεκτονική. Διάλεξη 18
Πρωτοβυζαντινή τέχνη. Αρχιτεκτονική. Η τέχνη της εικονομαχικής περιόδου, Διάλεξη 17
Πρωτοβυζαντινή τέχνη. Αρχιτεκτονική. Η τέχνη της εικονομαχικής περιόδου, Διάλεξη 16
 

Φωτογραφικό υλικό

Πρωτοβυζαντινή Τέχνη (7ος αι. – 843) Αρχιτεκτονική – Η Ζωγραφική της Εικονομαχικής περιόδου (726-843) (PDF)
 

Πρωτοβυζαντινή Τέχνη (7ος αι. – 843) Αρχιτεκτονική – Η Ζωγραφική της Εικονομαχικής περιόδου (726-843) (PPT)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΩΤΟ

5ο-Συνέδριο-Τόμος-περιλήψεων

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Ο ΘΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ
Διδακτικό σενάριο για την Ιστορία Β΄ Λυκείου
«Ο θρόνος του αυτοκράτορα»

Μπιλανάκη Ελευθερία
Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Ψυχολόγος, MSc., Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
elmpilanaki@gmail.com

Περίληψη
Ο τίτλος του διδακτικού σεναρίου είναι: «Ο θρόνος του αυτοκράτορα» και αφορά στη διδακτική ενότητα: Βυζαντινή κοινωνία της εποχής της ακμής. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνεται στην ύλη της Ιστορίας Β΄ Λυκείου και έχει σκοπό την κατανόηση της έννοιας της κοινωνικής εξέλιξης . Τέθηκαν διδακτικοί στόχοι ως προς την ανάπτυξη βασικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και ιστορικού γραμματισμού σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες . Εξαιτίας της πανδημίας, οπότε αναμορφώθηκαν οι στόχοι συμπεριλαμβάνοντας την ενεργοποίηση των μαθητών και τη θετική σκέψη. Ακολουθήθηκε σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία (μεικτό μοντέλο). Ως προς τη δια ζώσης διδασκαλία αξιοποιήθηκε η διαφοροποιημένη διδασκαλία, ενώ στην εξ αποστάσεως διδασκαλία η διδασκαλία της αντεστραμμένης τάξης.
Λέξεις-κλειδιά: διαφοροποιημένη διδασκαλία, σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, αντεστραμμένη τάξη, αξιοποίηση τέχνης.
Αξιοποίηση διαδραστικής εικόνας ΕΔΩimage

•Το διδακτικό σενάριο με τα φύλλα εργασίας αναρτημένο στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ΜΗΤΙΔΑ

Σχολιάστε

Top