ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Οκτ• 05•20
Η Ιστορία της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών στη Γ’ τάξη Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου εξετάζεται με συνδυασμό ερωτήσεων, οι οποίες ταξινομούνται σε δύο (2) ομάδεςα) Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται δύο θέματα που μπορούν να αναλύονται σε ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχονται   οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών/-τριων
 (ιστορικές έννοιες, ιστορικά γεγονότα, χρονολογίες, δράση ιστορικών προσώπων, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά φαινόμενα, κ.τ.λ.) και η κατανόησή τους
β) Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται δύο (2) τουλάχιστον θέματα που απαιτούν σύνθεση ιστορικών γνώσεων και κριτική ικανότητα (αξιολογήσεις ιστορικών γεγονότων ή ιστορικών προσώπων, ανάλυση αιτιών ή συνθηκών που συντέλεσαν στη διαμόρφωση και εξέλιξη σημαντικών ιστορικών φαινομένων κ.τ.λ.).
Στην περίπτωση αυτή μπορούν να χρησιμοποιούνται και ερωτήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους μαθητές σε φωτοτυπία. Το υλικό αυτό αφορά γραπτές ιστορικές πηγές, εικαστικά έργα, χάρτες, δια-γράμματα κ.τ.λ. που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία ή ως μέσα άντλησης στοιχείων για την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων.
Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανα-κοινώνεται στους μαθητές/-τριες γραπτώς.
4-06-20 Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων
Νέο Σύστημα:Ιστορία ΓΕΛ
Παλαιό Σύστημα:Ιστορία ΓΕΛ (ημερήσια)
Ιστορία ΓΕΛ (εσπερινά)
12-06-19 Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων
Ιστορία ΓΕΛ (ημερήσια)
Ιστορία ΓΕΛ (εσπερινά)
ΠΗΓΕΣ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΔΩΟΡΙΣΜΟΙ ΕΔΩ
ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΕΔΩ
ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΔΩ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ (Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ) ΕΔΩ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΔΩ
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΕΔΩ
 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΩ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 106428/Δ2/02-07-2019 Υ.Α. (Β΄ 2875) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου», η οποία τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 124893/Δ2/02-08-2019 Υ.Α. (Β΄ 3226) και συμπληρώθηκε με την με αρ. πρωτ. 172155/Δ2/05-11-2019 Υ.Α (Β΄ 4266)
Aριθμ. 94893/Δ2
Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου
ΜΕΙΩΜΕΝΗ  ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020 ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥΑρ.Πρωτ.44639/Δ2/09-04-2020/ΥΠΑΙΘΑπόσπασμα από  ΦΕΚ B 3046 – 22.07.2020
Ημερομηνία κυκλοφορίας 23.07.2020 Σελίδες 20 (30921 – 30940)
ΒΙΒΛΙΟ
«Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας» της Γ’τάξης Γενικού Λυκείου των Γ. Μαργαρίτη, Αγ. Αζέλη, Ν.Ανδριώτη, Θ. Δετοράκη, Κ. Φωτιάδη.Από το βιβλίο: “Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας” της Γ τάξης Γενικού Λυκείου των Γ. Μαργαρίτη, Αγ. Αζέλη, Ν. Ανδριώτη, Θ. Δετοράκη, Κ. Φωτιάδη.
Ι. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗA. Η Ελληνική οικονομία μετά την ΕπανάστασηΒ. Η Ελληνική οικονομία κατά το 19ο αιώνα
ΕΚΤΟΣ από την ενότητα 11. «Το εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο»Γ. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
εικονα 2
Παρουσίαση 1η=ΕΔΩ
Παρουσίαση 2η= ΕΔΩ
εικονα 1
παρουσίαση 3η εδώ Η ελληνική οικονομία μετά την επανάσταση
ΙΙ. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)Α. Εξωτερικός προσανατολισμός και πελατειακές σχέσεις (1821-1843)Β. Χειραφέτηση και αναμόρφωση (1844 -1880)Γ. Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880-1909)Δ. Ανανέωση – Διχασμός (1909-1922)Ε. Εκσυγχρονισμός και επεμβάσεις (1923-1936)Διαμόρφωση και λειτουργία πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα (padlet)
ΙΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930)Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα (Εισαγωγή)Α. Το προσφυγικό ζήτημα κατά την Ελληνική Επανάσταση (1821-1827)Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων κατά την περίοδο της μοναρχίας του Όθωνα (1833- 1862)Δ. Πρόσφυγες και αλυτρωτικά κινήματα κατά το 19ο αιώναΠρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα (Εισαγωγή)Α. Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914-1922Β. Μικρασιατική καταστροφήΓ. Η αποκατάσταση των προσφύγων

Δ. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση

Ε. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα

To προσφυγικό κατά την ελληνική επανάσταση 1821-1827(sway)
 Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20 αι (flipbok)
 Φύλλα εργασίας (livework sheets)
Το προσφυγικό

ΙV. ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ.

Ε. Η περίοδος της αυτονομίας και η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα

 

 

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Πολιτικοί Προσανατολισμοί του Νέου Ελληνισμού 16/03/2017
Συμβούλιο της Ευρώπης, Κοινές Ιστορίες για μια Ευρώπη χωρίς διαχωριστικές γραμμές 09/03/2017
Αντωνία Παπαδάκη, Η χρήση των στατικών παραστατικών πηγών στο μάθημα της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Απόψεις και στάσεις μαθητών και εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Πέλλας για τη χρήση φωτογραφιών και γελοιογραφιών ως πηγών στο μάθημα της Ιστορίας 07/03/2017
Χρήστος Αργυρού, «Η εικόνα και η ανάγνωσή της ως παιδαγωγική αξία» 07/03/2017
Janusz Korczak, The Child’s Right to Respect 16/01/2013
Δημήτρης Κ. Μαυροσκούφης, Ο «κόσμος» των πηγών στο μάθημα της Ιστορίας: από την τεκμηριωτική λογική στις πολυπρισματικές προσεγγίσεις 23/04/2010
Δημήτρης Κ. Μαυροσκούφης, Γενικές οδηγίες για την αξιοποίηση των πηγών 12/04/2010
Δημήτρης Κ. Μαυροσκούφης, «Η Ιστορία μέσα και έξω από το σχολείο»
ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κάτω
Ενότητα 01_Επιστημολογικά Θέματα Ιστορίας I 646.21 KB
Ενότητα 02_Επιστημολογικά Θέματα Ιστορίας II 1.17 MB
Ενότητα 03_Κατηγορίες και είδη ιστορικών πηγών: γραπτές, παραστατικές, ηχητικές, μεικτές 770.24 KB
Ενότητα 04_Κριτική προσέγγιση και ανάλυση εικαστικών έργων, φωτογραφιών, σκίτσων – αφισών – γελοιογραφιών. 4.76 MB
Ενότητα 05_Κριτική προσέγγιση και ανάλυση χαρτών, διαγραμμάτων, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών πηγών, ηχητικών πηγών, μουσείων – ιστορικών τόπων – μνημείων, προφορικών πηγών 2.44 MB
Ενότητα 06_Προγράμματα – Διδακτικοί στόχοι – Μέσα διδασκαλίας 1.07 MB
Ενότητα 07_Η διδακτική μεθοδολογία και η ιστορική σκέψη των μαθητών 540.7 KB
Ενότητα 08_Στρατηγικές διδασκαλίας με τη χρήση ιστορικών πηγών: στοχοθετική στρατηγική, στρατηγική με στόχο τη γλωσσική ανάπτυξη, στρατηγική με στόχο την ανάπτυξη της χρονολογικής σκέψης, ερευνητική στρατηγική (ο μαθητής ως ερευνητής ή ντέντεκτιβ), στρατηγική για την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης 542.33 KB
Ενότητα 09_ τρατηγικές με έμφαση στην πολυπρισματικότητα, την επίλυση προβλημάτων, τη διαθεματικότητα, την προσέγγιση συγκρουσιακών θεμάτων και την πολυπολιτισμικότητα 2.89 MB
Ενότητα 10_Οργάνωση επισκέψεων σε χώρους πολιτισμικής/ιστορικής αναφοράς – Γνωστικές και βιωματικές στρατηγικές για τη διδακτική αξιοποίηση μουσείων, καταλοίπων του υλικού πολιτισμού, μνημείων και ιστορικών τόπων – Διδασκαλία Τοπικής Ιστορίας 650.74 KB
Ενότητα 11_Η αξιολόγηση των μαθητών στο μάθημα της Ιστορίας: παραδοσιακές και εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης- Περιεχόμενα προφορικής και γραπτής αξιολόγησης – Τεχνικές ερωτήσεων 544.57 KB

 

Σχολιάστε

Top