Καθορισμός εξεταστέας ύλης 2020 -Χαρακτηρισμός διδασκομένων μαθημάτων (τροποποίηση)

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ιουλ• 06•19

GraffitiCreator1

Καθορισμός εξεταστέας ύλης  2020 για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια αποφοίτωνΦΕΚ B 2875 – 05.07.2019
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.07.2019 Σελίδες 24 (35027 – 35050)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΦΕΚ B 2881 – 05.07.2019
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.07.2019 Σελίδες 16 (35085 – 35100)

Σχολιάστε

Top